zaterdag 29 november 2014

De terugkeer van nationale identiteiten en vijandsbeelden

Vanmiddag organiseerde “Oorlog is geen Oplossing NL” in de Utrechtse Kargadoor een discussiebijeenkomst over de situatie in Oekraïne. Opzet van deze, vanuit Enschede georganiseerde, bijeenkomst was een inleiding door prof.dr. Kees van der Pijl, die regelmatig een analyse over de situatie in Oekraïne op de weblog van Oorlog is geen Oplossing NL publiceert, gevolgd door een drietal co-referaten vanuit evenzoveel perspectieven die binnen het samenwerkingsverband “Oorlog is geen Oplossing NL” vertegenwoordigd zijn: een anarchistisch, pacifistisch en communistisch perspectief. De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie waarin zich ook een 15-tal andere aanwezigen mengden, onder wie twee vanuit Oekraïne afkomstige Nederlanders, twee mensen die korter of langer in Oekraïne hebben gewerkt en de Nijmeegse polemoloog Leon Wecke.


Kees van der Pijl begon zijn inleiding met de opmerking dat de cirkel van geaccepteerde meningen over de situatie in Oekraïne steeds kleiner wordt. Je staat al snel met een afwijkende mening buiten het geheel van geaccepteerde opvattingen. Binnen dat geheel wordt het daarentegen wel acceptabel gevonden dat de Canadese premier Steve Harper bij de onlangs in Brisbane gehouden G20-top Vladimir Poetin begroette met de opmerking “ik geef je dan toch maar een hand, maar je zult je uit Oekraïne moeten terugtrekken.” Poetin zou daarop geantwoord hebben: “wij zitten helemaal niet in Oekraïne“. Volgens Kees van der Pijl hebben ze beide ongelijk.


donderdag 27 november 2014

Geloven in vrede

De Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Wereldvredesvlam Twente en de woongemeenschap De Wonne zijn dit najaar begonnen met een tweede reeks ontmoetingen rond de Wereldvredesvlam door sprekers vanuit verschillende religieuze of levensbeschouwelijke stromingen deze in het licht van vrede te houden. Vanavond was het de beurt van Jaco Zuurmond, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede.


Hij vertelde over zijn opvoeding in protestants Harderwijk in de jaren ’60 en ’70 waar hij zich rond zijn 16de aansloot bij de plaatselijke (kerkelijke) Vredeswerkgroep. Op Eerste Kerstdag ging je naar de kerk, op Tweede Kerstdag demonstreerde je dan bij mogelijke kernwapenobjecten in ’t Harde of Havelte. Geloof had in die dagen met heel concrete dingen te maken. Het ging niet om abstracte dingen, maar om een alledaagse, politieke praktijk. De IKV-leus “Alle kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland”, daar kon je wat mee. Ook met noties als “de eerste stap zetten”, “jezelf kwetsbaar maken”, “je andere wang toekeren”.

dinsdag 25 november 2014

Israëlische regering stemt in met wetsvoorstel voor antidemocratische joods-nationale staat

Het Mossawa Centre, dat we tijdens onze studiereis door Palestina en Israël bezochten, stuurde ons vandaag onderstaand persbericht:


Israëlische regering stemt in met wetsvoorstel voor
antidemocratische joods-nationale staat

Haifa, 25 november 2014 – Op zondag 23 november keurde de Israëlische regering een antidemocratisch wetsvoorstel goed dat het joodse karakter van de staat zou vastleggen en Israëlisch staatsburgerschap van de niet-joodse ingezetenen elke daadwerkelijke betekenis zou ontnemen, de Arabische burgers van Israël terugbrengen tot tweederangsburgers. Het wetsvoorstel beoogt tevens het schrappen van het Arabisch als officiële taal in Israël. Het is onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel in zijn huidige vorm door de Knesset zal worden aangenomen, maar het is een vingeroefening voor de versie die premier Netanyahy de komende week daadwerkelijk zal voorstellen.

dinsdag 18 november 2014

De geopolitieke kant van het internet

Vanavond werd de wekelijkse Studium Generale lezing verzorgd door Henk Steenman van Amsterdam Internet Exchange (AMS-IX), één van de grootste internet exchanges in de wereld, over "de fysieke kant van het internet". Door draadloos internet en de cloud-metafoor zijn we in toenemende mate geneigd te denken dat het internet gewoon in de lucht zit, maar niets is minder waar. In plaats van "clouds" staan wereldwijd een grote hoeveelheid enorm grote en energieslurpende datacentra (zo ook in het gebouw dat voorheen van de Nederlandsche Bank was en recht tegenover de ingang van de ingang van de Universiteit Twente staat - in de kluis waar vroeger een deel van de goudvoorraad lag, ligt nu de data opslagen) en voor de verbindingen zijn eveneens vele energieslurpende internet exchanges nodig (ook daarvan bevindt zich er één in Enschede, de Nederlands-Duitse Internet Exchange NDIX aan de Zuiderval) en lopen dikke kabels over de oceaanbodem.


De ligging van de kabels is opmerkelijk. Waar we ons in Europa bij de olie- en gastoevoer zorgen maken over een te grote afhankelijkheid van Rusland en de vele gaspijpleidingen die tussen Rusland en de EU lopen, blijkt Europa qua internet vooral verbonden te zijn met de Verenigde Staten en gaat het dataverkeer met Oost-Azië ook vooral langs die route. Henk Steenman benadrukte dat alle internet-verbindingen van Zuid-Amerika via Miami eveneens naar de VS lopen en dat Afrika een soortgelijke afhankelijkheidsrelatie met Europa heeft. In een recent initiatief proberen Brazilië en Angola (beide Portugeestalig) deze afhankelijkheid te doorbreken door een verbinding tussen beide landen aan te leggen. Opmerkelijk dat Rob de Wijk anderhalve maand geleden bij zijn Studium Generale lezing vooral onze afhankelijkheid van de grondstofleveranciers in het Oosten benadrukte, maar de onze afhankelijkheid van de fysieke internetinfrastructuur in het Westen buiten beschouwing liet...

maandag 17 november 2014

Muurposter van onze studiereis hangt in Bethlehem

Tijdens de reünie-bijeenkomst van ons studiereisgezelschap naar Palestina en Israël werd besloten om als groep een muurposter te sponsoren op de muur in Bethlehem en daarbij ook een Arabische vertaling van die muurposter te sponsoren. Dat laatste was een nieuw project van het Arab Educational Institute (AEI) dat deze muurposters ontwikkelt. De huidige muurposters zijn allemaal in het Engels om de vele buitenlandse bezoekers van Bethlehem deelgenoot te maken van het leven achter de muur, maar inmiddels blijkt dat de Arabischsprekende bevolking van Bethlehem ook zelf de vele verhalen op die muurposters graag zou willen lezen. Vanochtend kregen we bericht van het AEI dat de muurposter die we hadden uitgezocht inmiddels hangt en als bewijs hiervan kregen we onderstaande foto toegestuurd. De Arabischtalige poster volgt binnenkort, maar het is mooi dat deze al vóór de Kersttijd hangt.Binnen de groep bleek een grote voorkeur voor een poster met een boodschap van interreligieuze contacten, juist in deze tijd waarin zowel in Nederland als in Bethlehem en het Midden-Oosten de verhoudingen tussen verschillende religieuze bevolkingsgroepen steeds meer op scherp worden gezet.


Het Mossawa Center roept op tot actie tegen politiegeweld en de voorgestelde racistische wetgeving in de Knesset

De staf van het Mossawa Center zal deelnemen aan twee spoedzittingen in de Knesset de komende week. Op dinsdag 18 november organiseren de Coalitie Tegen Racisme, de lobby-organisatie bij de Knesset tegen racisme en de Knesset-leden dr. Afou Afbaria en Shimon Solomon, een bijeenkomst over het politiegeweld tegen de Arabische gemeenschap met een speciale focus op de recente dodelijke schietpartij op Kheir al-Din al-Hamdan.


Op woensdag 19 november zal president Reuven Rivlin de hoofdspreker zijn bij een andere bijeenkomst in de Knesset die door de Knesset-leden dr. Ahmad Tibi en Nachman Shai georganiseerd wordt. Deze bijeenkomst zal zich richten tegen racisme, de verhoudingen tussen joden en Arabieren en de mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst.

zondag 16 november 2014

Uittocht PvdA-Kamerleden begon in Almelo

In het kader van de gezamenlijke 100-jarige herdenking van de Armeense genocide bezocht het bestuur van de Aramese Beweging voor Mensenrechten vanmiddag het bestuur van de Armeense kerk in Almelo waar op 24 april dit jaar een herdenkingsmonument werd onthuld. Deze onthulling leidde tot een demonstratie van nationalistische Turken op 1 juni jl eveneens in Almelo en deze demonstratie leidde op haar beurt tot Kamervragen over de betrokkenheid van de Turkse regering bij deze demonstratie.


Ook de gemeente Almelo heeft hier onderzoek naar laten doen en volgens het bestuur van de Armeense kerk staan deze Kamervragen en het nog in uitvoering zijnde onderzoek in opdracht van de gemeente Almelo aan de basis van de aanscherpingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en ook van integratie), Lodewijk Asscher, vorige week aankondigde in het toezicht op de Diyanetmoskeeën en andere Turkse koepelorganisaties die op hun beurt leidden tot het uit de PvdA-fractie stappen of gezet worden van twee Tweede Kamerleden van Turkse afkomst.

zaterdag 15 november 2014

Terug naar een progressief provinciaal internationaal beleid

Dit aflopende jaar hebben we op deze site melding gemaakt van twee gevallen van provinciale buitenlandpolitiek vanuit een rechtse invalshoek: een oproep om als provincie Vitens op de vingers te tikken nadat deze zich uit een Israëlisch waterproject had teruggetrokken en een veroordeling van de demonstratie van nationalistische Turken door als Provinciale Staten de Armeense genocide te erkennen. Vroeger was provinciale of lokale buitenlandpolitiek het domein van "links" en kwamen initiatieven daartoe altijd onder vuur te liggen omdat "wij als provincie cq. gemeente niet aan buitenlandpolitiek doen." Hoogste tijd om het initiatief weer terug te nemen, dus.


Een gelegenheid daartoe deed zich voor bij de vaststelling vandaag in Wierden van het GroenLinkse verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen op  18 maart 2014. Losjes gebaseerd op voorstellen voor "lokaal vredesbeleid" die vorig jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede waren voorbereid, werden vanuit Enschede in totaal vijf amendementen ingediend waarvan de drie volgende echt betrekking hadden op provinciaal internationaal beleid.


vrijdag 14 november 2014

Hoe maak je een serieuze boodschap aantrekkelijk?

Na alle recente ophef over angstzaaiende "crimiclowns" had Enchede de afgelopen 48 uur de premierre van een "vredesclown".  Vanaf afgelopen woensdagmiddag tot vanmiddag 12 uur had Hebbes Abraha zijn tent opgeslagen op het grote Van Heekplein waar op dinsdag en zaterdag de kramen van centrale warenmarkt van Enschede staan opgesteld. Daar gaat hij op de foto met voorbijgangers en maakt kinderen aan het lachen.Maar zoals een echte clown betaamt houdt hij ons ook een spiegel voor. Hebbes Abraha heeft een missie. Voorbijgangers roept hij op tot het vormen van een "Wereld-eenheid-redding-team". Een team om wereldleiders te laten praten over de werkelijke problemen van deze tijd: armoede, crisis en onrust.

donderdag 13 november 2014

Terug naar de basis. En haar identiteit. Maar welke?

Nadat afgelopen zomer duidelijk was geworden dat een doorstart van de voormalige militaire luchtmachtbasis Twenthe als burgervliegveld ”Enschede Airport” geen mogelijkheid bleek te zijn, stelden de provincie Overijssel en de gemeente Enschede een Commissie van Wijzen in die op 30 oktober jl. met een advies kwam waar vandaag in de Grolsch Veste door belanghebbenden en belangstellenden over gediscussieerd kon worden.


Het zwaartepunt van de opdracht aan en het uiteindelijk advies van de Commissie van Wijzen, die werd voorgezeten door voormalig werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes, was een zodanige invulling van de voormalige luchtmachtbasis dat het een alternatief kon vormen voor de banenmotor die het burgervliegveld volgens de voorstanders voor het met hoge werkloosheidspercentages kampende Twente had zullen zijn. Immers, het uitgangspunt van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede bij het streven naar een doorstart van het vliegveld luidde: “Het terrein van de voormalige vliegbasis dient te transformeren tot een vliegwiel voor een economisch sterker en duurzamer Twente.”

woensdag 12 november 2014

Mossawa verwijt Israëlische justitie laksheid

In het verlengde van het gisteren verstuurde persbericht, verspreidde het Mossawa-centrum vandaag het volgende persbericht:


Israëlische politiek gebruikt intimidatietactieken in tegen jongeren in reactive op de protesten in Kufr Kana en elders in het noorden van het land

dinsdag 11 november 2014

Israëlische regering voedt de spanningen in het land

Van het in Haifa gevestigde Mossawa Centrum dat we tijdens onze studiereis door Palestina en Israël bezochten ontvingen we vandaag onderstaand persbericht:


Verklaringen van Netanyahu en andere ministers tegen de Arabische gemeenschap voedden de spanningen bij deze gemeenschap die een algemene staking heeft uitgeroepen nadat een Arabische burger is doodgeschoten door de Israëlische politie


zondag 9 november 2014

Een lastige datum

“9/11” staat in ieders geheugen gegrift als een keerpunt in de geschiedenis. In de Amerikaanse datumnotatie staat het voor 11 september (2001); in onze eigen datumnotitie, die ook elders op het Europese vasteland gebruikelijk is, staat het voor 9 november. Maar welke 9 november? Breed uitgemeten was de viering van de val van de Muur, vandaag precies 25 jaar geleden. Een waar feest. Maar op andere plaatsen in Duitsland werd 9 november 1938 herdacht. Reichskristallnacht of Reichspogromnacht. Het markante beginpunt van de jodenvervolging door de nazi’s. Ingetogen stilstaan bij een van de zwartste bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. En om het nog ingewikkelder te maken was het in Groot-Brittannië vandaag “Rememberance Sunday”, de zondag voorafgaand aan de Wapenstilstandsdag 11 november 1918 waarop elk jaar de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog worden herdacht en dit jaar groter dan anders omdat het dit jaar precies 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.


vrijdag 7 november 2014

Reactie vanuit Bethlehem op “Pauw”: de Israelische Muur

Naar aanleiding van de val van de Muur, dit weekend 25 jaar geleden, wordt vanavond de eerste aflevering van een programmareeks "De Muur" plaats over afscheidingsmuren die nu nog bestaan en/of de afgelopen 25 jaar zijn gebouwd. De reeks begint vanavond met de zogenaamde "vredesmuren" tussen protestantse en katholieke wijken in Belfast, maar in de reeks zal natuurlijk ook de Israëlische "veiligheidsmuur" op Palestijns grondgebied langskomen. In het televisieprogramma "Pauw" werd gisteravond aandacht aan deze programmareeks besteed en naar aanleiding van dit uitzending schreef Toine van Teeffelen het volgende bericht: 


Gisteren was er bij Pauw een item over de val van de Berlijnse Muur. Een aantal andere muren kwam eveneens aan bod, waaronder de Israelische Muur. Zoals gebruikelijk werd die muur verklaard met verwijzing naar het veiligheidsargument. De problemen voor de Palestijnse bevolking komen dan in de categorie van betreurenswaardige neveneffecten. Op zich kwam een van die effecten wel goed en schrijnend in beeld met het tonen van het huis van Claire Anastas, dat aan drie kanten omgeven is door de Muur rond het Graf van Rachel.

dinsdag 4 november 2014

Arabische cultuur achtergesteld

Vandaag ontvingen we het onderstaande persbericht van het Mossawa Center dat we tijdens de studiereis naar Palesina en Israël hebben bezocht.


Israëlisch Commissie voor Onderwijs en Cultuur bespreekt de cultuur in de Arabische gemeenschap

Arabische gemeenschap blijkt geen infrastructuur te hebben voor bioscopen, musea, kunstgalerijen en conservatoria

zondag 2 november 2014

Zwartepieten met de blik naar het oosten

Op de naar alle waarschijnlijkheid laatste zomerse dag van het jaar vond in een hoekje van boekhandel Broekhuis met boeken over gouden en zilveren serviezen en andere kunstvoorwerpen uit het 17de en 18de eeuwse Europa het eerder aangekondigde “Debat aan de Markt” plaats over de Zwarte-Pietdiscussie. Een debat over een debat derhalve, waaraan slechts tien mensen deelnamen. Kwam dat door het mooie weer, was het te zeer een taboe-onderwerp of “gaat het nergens over”. Is het een typische “Randstedelijke discussiepiet” die we volgens een ingezonden brief in het Twents onafhankelijke weekblad “de Roskam” maar beter links kunnen laten liggen en waarin staat: "Het lijkt een exclusief probleem te zijn van de (grote) randstedelijke steden. Daarom vraag ik me af of we ons in het oosten, noorden en zuiden van Nederland iets moeten aantrekken van het "dictaat" van een kleine groep westerlingen. (...) Het probleem speelt hier niet of nauwelijks. (...) Laten we Nederland duidelijk maken dat ook wij hier in Twente recht hebben op onze eigen visie en geen inmenging accepteren vanuit een landsdeel dat zo vaak denigrerend neerkijkt op "de provincie"."


De discussie over Zwarte Piet heeft zelfs in deze “bij ons in Twente is er niet aan de hand”-bijdrage een sterk “wij-zij”-karakter gekregen. Volgens diverse analisten van deze discussie komt de grootste razernij bij voorstanders van Zwarte-Piet-zoals-hij-nu-is niet zozeer voort uit het feit dat donkergekleurde mensen er problemen mee hebben, maar dat in hun ogen hypercorrecte witte Nederlanders zich ermee zijn gaan bemoeien. Dat is pas echt bedreigend voor wat velen als een belangrijk onderdeel van onze nationale Nederlandse identiteit zien. Al eerder meenden velen die door-en-door Nederlandse traditie van Sinterklaas te moeten verdedigen tegen de vanuit Amerika oprukkende Kerstman. Onze Sinterklaas is toch veel statiger en folkloristischer dan zo’n dikke domme alleen maar “ho-ho-ho” roepende Kerstman? En dan zou onze eigen door-en-door-Nederlandse Sinterklaas nu plotseling niet deugen?