woensdag 26 februari 2014

Het Von Hindenburgplein in Münster

In het kader van een artikelenreeks over de Eerste Wereldoorlog stond vandaag een stuk in Trouw over de Duitse generaal Von Hindenburg die de strijd vooral aan het thuisfront voerde. Omdat hij zichzelf in de slag om de beeldvorming niet vergat wist hij na de oorlog uiteindelijk op te klimmen tot president van de Duitse republiek die tot stand kwam op de puinhopen van Duitse Keizerrijk dat in de oorlog ten onderging. Het artikel eindigt met de volgende zinnen:

De meeste van de talloze Hindenburgpleinen, -straten, -bruggen, -scholen en -kazernes zijn inmiddels van naam veranderd. Het langst hield het Westfaalse stadje Münster het vol. In 2012 moest er een referendum en een uitgebreide voorlichtingscampagne aan te pas komen om het Hindenburgplein in Slotplein om te dopen.

De hier geplaatste foto die deze mededeling bevestigt heb ik op Goede Vrijdag 29 maart 2013 gemaakt toen ik in Münster deelnam aan de daar gehouden Friedenspolitische Fahradfahrt van de Münsterse vredesbeweging die al jaren met een campagne bezig is om de talrijke symbolen van het militarisme die in Münster aanwezig zijn aan de kaak te stellen.

vrijdag 21 februari 2014

Bericht van "onze man in Libanon"

Het continu toenemende geweld in Syrië leidt niet alleen tot een aanhoudende stroom vluchtelingen naar de buurlanden, maar ook tot steeds groter wordende spanningen in die landen die inmiddels al tot grotere of kleinere vormen van geweld hebben geleid. Buurland Libanon, met amper 4 miljoen inwoners, heeft alleen al één miljoen officieel geregistreerde Syrische vluchtelingen opgevangen terwijl algemeen erkend wordt dat daarnaast een half miljoen niet geregistreerde Syrische vluchtelingen in Libanon wonen. Bovendien viel in het voorjaar van 2013 de Libanese regering over de houding die ze ten aanzien van de strijd in buurland Syrië moest aannemen en in het politiek, etnisch en religieus zeer verdeelde land kon maandenlang geen nieuwe regering worden gevormd. Wat betekent dat nu voor de Libanese bevolking?


Op vrijdagavond 21 februari 2014 organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten een bijeenkomst over “Libanon in de schaduw van Syrië” waarbij de aanwezigen het verhaal uit de eerste hand konden krijgen van Elia Barsoum die van 1987 tot 1997 in Twente heeft gestudeerd en gewerkt en daarna naar Libanon is teruggekeerd waar hij nu aan de Amerikaanse Universiteit van Beiroet werkt.

donderdag 13 februari 2014

Academische boycot of samenwerking?

Ter voorbereiding van de komende reis naar Israël en Palestina bezocht ik op donderdagavond 13 februari 2014 in Utrecht een bijeenkomst over “Geweldloos verzet in Israël en de Palestijnse gebieden”. De voorzitter van de organiserende Nederlandse afdeling van de Young Women’s Christian Association (YWCA) vertelde over de jarenlange verbondenheid van de YWCA met Palestina en over het feit dat nabij Bethlehem het centrum van de Palestijnse YWCA-afdeling is gevestigd.


Verschillende inleiders spraken over het decennialange geweldloze verzet van Israëlische en Palestijnse burgers en groeperingen en over de wijze waarop we dat vanuit Nederland kunnen ondersteunen. De ondersteuning kan vorm gegeven worden via de Olijfboomcampagne of via de BDS-campagne (Boycot, Desinvesteringen en Sancties). Bij het laatste denk je dan ook al snel aan goederen en diensten, maar in de inleiding kwamen ook de Palestijnse oproepen tot culturele en academische boycots aan de orde en met name het laatste intrigeerde me.