zondag 22 november 2015

Een oorlog die veroorzaakte wat ze had moeten voorkomen

Aanstaande dinsdag zal de Belgisch/Canadese historicus Jacques Pauwels in de Enschedese bibliotheek komen spreken over “De Groote Klassenoorlog 1914-1918”. Dit als onderdeel van een korte lezingentour. Vandaag sprak hij in Amersfoort. Heel toepasselijk in “de War”: een activiteitencentrum in een voormalig bedrijfspand. De zaal waar de bijeenkomst plaatsvond straalt dit ook uit: het is een werkplaats die met het plaatsen van een verrijdbare tribune tot een theaterruimte kan worden omgebouwd. “Het Auditorium van de Universiteit van Amersfoort”, zo legt onze gastheer uit. In de War beoogt een vrijplaats te zijn voor onafhankelijke onderzoekers en één keer per maand wordt een soort Studium Generale gehouden.


Dit keer dus met Jacques Pauwels over de Eerste Wereldoorlog. Het initiatief daartoe werd genomen door een groep Amersfoortse burgers die in 2013 begon na te denken over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In Amersfoort staat het grote Belgenmonument en eigenlijk zou dat gerestaureerd moeten worden maar de gemeente heeft daar het geld niet voor. Om de gemeente toch op te roepen om hierin te investeren organiseert de groep een aantal activiteiten om meer bekendheid te geven aan de in Nederland tamelijk onderbelichte Eerste Wereldoorlog.


zaterdag 14 november 2015

Solidariteitsactie Parijs

Uiteindelijk hebben vanmiddag enkele tientallen mensen met uiteenlopende etnische en religieuze achtergronden deelgenomen aan een inderhaast vóór het Enschedese stadhuis georganiseerde solidariteitsactie naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. De solidariteitsactie was het initiatief van enkele personen en organisaties die begin dit jaar betrokken waren bij de solidariteitsactie "Je suis Charlie" die toen naar aanleiding van de aanslagen bij Charlie Hebdo en een joodse supermarkt.


Voor deze actie werd het inmiddels via de sociale media verspreide vredesteken met de Eiffeltoren gebruikt waaraan de leuze "vrijheid, gelijkheid, broederschap" werd toegevoegd.
De aanwezigen deelden hun afschuw over de aanslagen, maar ook hun zorgen over de nog verdere polarisatie in onze samenleving, waar deze de afgelopen maanden al flink was toegenomen o.a. naar aanleiding van het sterk gegroeide aantal vluchtelingen in Europa.

dinsdag 10 november 2015

Cyberoorlog gaat juist weer om de mens

Waar bij nieuwe wapensystemen als drones en “artificial soldiers” de mens uit het slagveld lijkt te verdwijnen, suggereert de term “cyberoorlog” zelfs het verdwijnen van het slagveld als zodanig. De oorlog lijkt zich te verplaatsen naar een virtual reality, ergens in de catacomben van het internet en de grote datacentra. Steeds verder van ons af. In zijn Studium Generale lezing “Cyberoorlog: What the hack?” vanavond benadrukte de militair jurist prof.mr. Paul Ducheine juist de menselijke (en ook de politieke) kant van de cyberoorlogvoering.


En dat is ergens opmerkelijk, omdat Paul Ducheine voor een zaal vol techniek-studenten benadrukte dat ook hij van huisuit techneut was en als werktuigbouwer bij defensie terecht was gekomen. Bij de genie: het legeronderdeel dat zich, in zijn eigen woorden, bezig houdt met bruggen bouwen maar vooral ook met bruggen opblazen. Die technische achtergrond heeft hij naar eigen zeggen echter thuisgelaten als het om cyberoorlog gaat. Daar houdt hij zich vooral als jurist mee bezig, maar tot op zekere hoogte begrijpt hij waar de cybertechneuten het over hebben en daardoor ook waar ze het niet over hebben.

dinsdag 3 november 2015

BDS: over woorden en daden

Onder de titel “Gerechtigheid door een boycot?” organiseerden de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en Enschede voor Vrede vanavond samen een discussiebijeenkomst over Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) jegens Israël. Het idee hiervoor was al voor de zomer ontstaan toen Enschede voor Vrede een BSD-actie hield in het centrum van Enschede en de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem hier eerst een discussie met haar achterban over wilde voeren.


In de tussentijd zijn de spanningen in Israël en Palestina weer schrikbarend opgelopen en een kleine maand geleden ontving de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een rondschrijven van Toine van Teeffelen, werkzaam bij het Arab Educational Institute in Bethlehem waarmee de vrouwengroep contact onderhoudt, over de explositieve situatie die hij afsluit met de volgende regels: