woensdag 12 november 2014

Mossawa verwijt Israëlische justitie laksheid

In het verlengde van het gisteren verstuurde persbericht, verspreidde het Mossawa-centrum vandaag het volgende persbericht:


Israëlische politiek gebruikt intimidatietactieken in tegen jongeren in reactive op de protesten in Kufr Kana en elders in het noorden van het land

Sinds zaterdag 8 november zijn grootschalige protesten gaande in reactie op de moord op Kheir al-Din al-Hamdan, een 22 jaar oude inwoner van Kufr Kana, door de Israëlische poltie terwijl hij bij hen vandaan liet. In reactie op deze demonstraties gebruikt de politie intimidatietactieken om jongeren af te schrikken hieraan deel te nemen. Hun tactieken omvatten het binnengaan van scholen en het bedreigen van docenten en leerlingen met gevangenisstraf mochten ze bij deze protesten betrokken zijn.

Tot dusver zijn meer dan 100 mensen gearresteerd tijdens de protesten en nu worden jongeren vastgehouden om ondervraagd te worden of zij aan demonstaties hebben deelgenomen of niet. In Kufr Kana heeft de politie 15 minderjarigen gearresteerd. Vandaag zijn jongeren in Haifa aangehouden om ondervraagd te worden over hun activiteiten en mogelijke betrokkenheid in toekomstige demonstraties.

Diverse leiders van de Arabische gemeenschap en organisaties zoals Mossawa hebben geprobeerd om de huidige spanningen in toom te houden en te voorkomen dat deze verder escaleren. De intimidatietactiek van de politie laat zien dat de Israëlische politie niet geïnteresseerd is in deëscalatie. Hun acties maken duidelijk dat ze enkel geïnteresseerd zijn in een onmiddellijke beëindiging van de demonstraties hetgeen een aantasting van het recht van Arabische burgers is om hun mening te kunnen uiten. Een democratische staat zou het politieke debat moeten aanmoedigen alsook de deelname daaraan. Terwijl de joodse jongeren worden aangemoedigd hun politieke opvattingen naar voren te brengen, worden Arabische jongeren geconfronteerd met arrestaties en intimidatie.

Het Mossawa Centrum roept de Israëlische regering en politie op om deze intimidatiestrategie te beëindigen Hun acties leiden enkel tot een verdere escalatie van geweld en oplopende spanningen tussen de overheid en de Arabische gemeenschap.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten