zaterdag 28 februari 2015

Tentoonstelling genocide is kerntaak bibliotheek

Meer dan 200 mensen waren vanmiddag afgekomen op de officiële opening van de tentoonstelling over de Armeense Genocide en de Aramese Sayfo die het “Comité 1915” in de Openbare Bibliotheek van Enschede had ingericht. Buiten stond voor alle zekerheid politie voor de deur, maar ongeregeldheden hebben zich niet voorgedaan. Binnen was de zaal bijna te klein voor het divers samengestelde publiek: naast Aramese en Armeense ook veel autochtone, Griekse, Turkse en Arabische Nederlanders en dito Duitsers.


Het samengestroomde publiek werd welkom geheten door de directeur van de Enschedese Bibliotheek, Gerard Kocx, die meldde dat hij verbaasd was over de vele bedankjes en complimentjes die hij had gekregen dat hij dit met “zijn” bibliotheek had aangedurfd. Volstrekt overbodig, volgens Kocx, want het organiseren van dit soort tentoonstellingen behoort tot de kerntaken van de bibliotheek. Juist als het een onderwerp is waar je verschillend over kunt denken en waar verschillende opvattingen over bestaan, dan is de bibliotheek bij uitstek de plek om te kunnen leren hoe het nu echt zit. Om te leren van de geschiedenis en in een multiculturele samenleving ook van elkaars geschiedenis.

donderdag 26 februari 2015

Jodendom in het Licht van Vrede

In de reeks ”In het Licht van …. Vrede” die elke laatste donderdagavond van de maand in de Wonne wordt gehouden was vanavond de Liberale Joodse Gemeente Twente aan de beurt. Volgens de inleider, Bert Oude Engberink, is de gemeente in 1971 opgericht en gebruikt ze de uit 1828 daterende synagoge in Haaksbergen. De gemeente is aangesloten bij het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom. Het belangrijkste verschil met het Nederlands Israëlisch Kerkgenootschap, waarbij onder andere de orthodox-joodse synagoge in Enschede is aangesloten, is dat mannen en vrouwen in het liberale jodendom gelijk zijn. Mannen en vrouwen zitten niet gescheiden van elkaar in de synagoge en ook vrouwen kunnen rabbijn worden. Sterker nog: de meerderheid van de liberaal-joodse rabbijnen in Nederland is vrouw.


Het jodendom is zeer divers: van uiterst orthodox, zoals we vaak op ons netvlies hebben van in het zwart geklede mannen met grote zwarte hoeden, tot uiterst liberaal. De samenwerking tussen liberale en orthodoxe gemeenten is niet vanzelfsprekend, maar in Enschede wordt in ieder geval jaarlijks de razzia aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Voor Nederland is dat uniek. Een ander uniek feit is dat de gemeente in Haaksbergen licht groeit. Ze telt nu zo’n 50 leden die overigens over een groot deel van Oost-Nederland verspreid leven. In Haaksbergen neemt de Liberaal-Joodse gemeente ook deel aan het zgn. Anne Frank-project dat al meer dan 25 jaar loopt en waar groep 7 van alle basisscholen in Haaksbergen de kerk, de moskee en de synagoge bezoekt en ook bestaat uit een afsluitende bijeenkomst met de verschillende voorgangers.

dinsdag 24 februari 2015

Door Nederlanders gesponsorde bomen Olijfboomcampagne gekapt

Vandaag bereikte ons onderstaand bericht van de Olijfboomcampagne "Houd Hoop Levend":


Vorige weken waren er 40 buitenlandse vrijwilligers in Bethlehem om te helpen met het aanplanten van gesponsorde olijfbomen bij Palestijnse boeren. Gedurende vier dagen werkten deze vrijwilligers hard om ruim 2000 olijfbomen aan te planten. Eén van de boeren liet ons weten dat in de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 februari, ALLE bomen die we aangeplant hebben, uit de grond zijn getrokken en vernield. Het gaat om 500 olijfbomen.

zaterdag 21 februari 2015

Israëlische kolonisten kappen 36 olijfbomen in de heuvels ten zuiden van Hebron

Dit is de derde “prijzengeldactie” van Israëlische kolonisten in de laatst 2 maanden

Vandaag ontvingen we onderstaand persbericht van Operation Dove:In de ochtend van 20 februari merkten Palestijnen bij het wakker worden dat 36 olijfbomen waren gekapt of ernstig waren beschadigd, waarschijnlijk door Israëlische kolonisten. De 25 jaar oude bomen, eigendom van de familie Hushiy uit Yatta stonden bij het dorp Qawawis, in de heuvels ten zuiden van Hebron tussen de illegale Israëlische outpost Mitzpe Yair en de Israëlische nederzetting Suseya, naast de Israëlische bypass road 317.

donderdag 19 februari 2015

Twentse goalkeeper als killer-robot avant la lettre

Vanmiddag vond de tweede Saxion Studium Generale bijeenkomst in Enschede plaats. Na het futuristische thema “Star Wars" vorige week dinsdag” was nu het even futuristische thema “Artificial Soldiers” aan de beurt. Ook al een oud thema, zo liet de in 1920 gemaakte (stomme) film “Metropolis” zien die bij binnenkomst in de Harry Banninkzaal van de Saxion Hogeschool Enschede gedraaid werd. De angst ook dat machines de oorlogvoering zouden overnemen en het uiteindelijk misschien wel tegen de mens zou opnemen. Maar, zo stelde de docent techniekfilosofie aan de Saxion Hogeschool, Steven Dorrestijn, die de bijeenkomst leidde, misschien biedt de inzet van robots in de oorlogvoering juist ook wel mogelijkheden om onze eigen veiligheid te bevorderen.

De eerste spreker was luitenant-kolonel Mark Goedhart, commandant van het 11de pantsergeniebataljon. Hij was niet als militair herkenbaar en legde uit dat de legerleiding vanwege de terreurdreiging een richtlijn heeft uitgevaardigd dat militairen niet als zodanig herkenbaar mogen reizen en dat hij geen zin had om zich na aankomst bij de Saxion Hogeschool alsnog in zijn militair tenue te hijsen. Hij had zich dus vermomd als burger.

vrijdag 13 februari 2015

Christenen en moslims in Irak

Vanavond was Yosé Höhne-Sparborth te gast bij de Aramese Beweging voor Mensenrechten. Vanaf 2002, toen ze als lid van een Europese vredesdelegatie aan Irak de toen nog ‘gewone’ pater Dominicaan Yousif Thomas Mirkis ontmoette, is ze meerdere keren in Irak geweest en heeft ze ook meerdere keren Yousif Thomas Mirkis ontvangen binnen de Nederlandse kerken en vredesbeweging. De laatste keer was afgelopen oktober toen Yousif Thomas Mirkis, inmiddels Chaldeeuws-katholiek aartsbisschop van Kirkuk en Suleimaniya, in Nederland was en, ook bij ABM, vertelde over de opvang van Iraakse vluchtelingen uit Mosul en andere door ISIS ingenomen steden en dorpen door de kerken van zijn bisdom.


Bij die gelegenheid had ze Yousif Thomas Mirkis gevraagd of ze weer een keer naar Irak kon komen. En waar Mirkis de laatste jaren zeer terughoudend had gereageerd (“veel te gevaarlijk, ook voor ons”) was zijn antwoord nu “Kom maar.” Een maand later vertrok ze voor een verblijf van twee maanden naar Kirkuk om ook nu weer te kunnen vertellen wat ze gezien en ervaren heeft. Haar verhaal heeft ze de titel “Irak nu: christenen en moslims” meegegeven. In de loop van het verhaal zal duidelijk worden waarom.

dinsdag 10 februari 2015

Star Wars in Vredestijd

Waar Studium Generale aan de Universiteit Twente een gevestigd instituut in, was een dergelijke activiteit aan de Enschedese hogeschool een schaars verschijnsel. In Deventer, waar geen universiteit is, bestaat al 20 jaar een Studium Generale aan de Saxion Hogeschool en dit jaar probeert men deze activiteit vanuit Deventer ook naar de Saxion-vestiging in Enschede uit te breiden waarbij men vooral aansluiting zoekt bij de technische studierichtingen die juist in Twente zijn gevestigd. En als je het over technologie hebt, dan heb je het kennelijk over “Star Wars” en “Artificial Soldiers”. In ieder geval zijn dat de onderwerpen voor de eerste twee Studium Generale bijeenkomsten aan de Saxion Hogeschool waarvan de eerste vanmiddag plaatsvond en de tweede volgende week donderdagmiddag plaats zal vinden. De eerste in samenwerking met de opleiding Bouwkunde, de tweede met het lectoraat Ethiek & Techniek.


De bijeenkomst “Star Wars in Vredestijd” had als ondertitel “Over Maanmijnbouw & Buitenaards wonen en werken”. En dat sluit al wat meer aan bij Bouwkunde, want, zoals de gespreksleider en lector “Innovatieve technologie in de bouw”, Mieke Oostra, in haar openingswoord zei, levert het vestigen van koloniën op de maan of op mars uitdagingen voor bouwkundigen op, bijvoorbeeld in de keuze voor bouwmaterialen en constructies omdat, vanwege de veel mindere zwaartekracht, bepaalde constructie mogelijk of juist onmogelijk zijn die op aarde als vanzelfsprekend worden ervaren.

maandag 9 februari 2015

Eén jaar buurtbemiddeling in Enschede Oost

Tijdens de Vredesweek 2013 vroeg Enschede voor Vrede tijdens de Universele Viering van de Internationale Dag van de Vrede èn tijdens een aparte bijeenkomst aandacht voor buurtbemiddeling in Enschede. Waar die in diverse andere grote en middelgrote steden aan een tamelijk ingeburgerd verschijnsel is, bestond in Enschede nog veel koudwatervrees en was de alles-ophoudende vraag “wie gaat dat betalen?”.Toch was de kogel vrij kort daarna toch door de kerk. Rond de jaarwisseling van 2013 naar 2014 werd besloten om vanuit de gemeente en twee van de drie woningcorporaties een proef met buurtbemiddeling te beginnen in één van de vijf stadsdelen: Oost, niet alleen qua inwonertal het grootste stadsdeel, maar ook het meest divers samengestelde stadsdeel dat Enschede kent met zowel aandachts- als riante villawijken, oude volksbuurten en VINEX-locaties. De proef zou op 1 april 2014 van start gaan, maar toen de aangetrokken coördinator Jolanda Borggreve eind januari constateerde dat zijzelf en haar team vrijwillige buurtbemiddelaars er wel klaar voor waren, zijn ze in februari al begonnen.


zondag 8 februari 2015

Open Deur voor een kleurrijke dialoog

Naar aanleiding van de aanslagen, vandaag een maand geleden, in Parijs nam de Twentsche Courant Tubantia, die naar eigen zeggen in deze niet polariserend maar verbindend wilde zijn, het initiatief tot de “Open Deur tegen Terreur” waarbij ze alle geloofsgemeenschappen in Twente opriep om op zondagmiddag 8 februari de deuren open te zetten voor eenieder die met vragen zat wat verschillende geloofsgemeenschappen nu met terrorisme te maken hebben of juist niet. Het initiatief werd door velen toegejuicht en er werd ook op grote schaal gehoor aan gegeven, zij het dat men de titel “Open Deur tegen Terreur” een wat misleidende titel vond. Je zet de deur niet open tegen iets; dat terreur probeer je juist buiten de deur te houden en dan is een gesloten deur beter. Liever werd de deur geopend voor vrede en verdraagzaamheid en voor de onderlinge dialoog.


Zo organiseerden ook de zeven organisaties die eerder bij het gemeentebestuur hadden aangedrongen op een inhoudelijke bijeenkomst om te spreken over wat “Parijs” zoal heeft losgemaakt (de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede, het Kennisplatform Integratie en Burgerschap, de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies, de Samenwerkende Democratische Organisaties en de stichting Wereldvredesvlam Twente), in de Wintertuin van de Wonne een “Open Deur voor een kleurrijke dialoog”. Gedurende de middag bleven mensen komen en gaan – zo was ook de opzet van het Tubantia-initiatief – maar op enig moment waren er 44 aanwezigen in de ruimte waar de verschillende organisaties zich kort aan elkaar en aan de overige aanwezigen voorstelden.

zaterdag 7 februari 2015

Israëlische troepen arresteren twee herders in de heuvels ten zuiden van Hebron

Dorpelingen voorkomen de arrestatie van een derde Palestijn door geweldloze actie

In de ochtend van 6 februari arresteerden Israëlische soldaten twee Palestijnse herders. Eén van hen was slechts 16 jaar oud. De soldaten probeerden ook een derde Palestijnse herder te arresteren, maar dorpelingen voorkwamen deze arrestatie door een geweldloze actie.


Rond 10:40 uur in de ochtend weidden vier Palestijnse herders hun kuddes in de Khelly vallei, bij het dorp At-Tuwani in de heuvels ten zuiden van Hebron, toen de veiligheidschef van de nederzetting Ma’on arriveerde en het leger belde om te voorkomen dat de herders op het land kwamen waarop de nederzetting wil uitbreiden. Om 10:55 uur arriveerde een jeep van het Israëlisch leger en de soldaten begonnen achter de herders aan te rennen. De herders, alle jonge jongens, waren bang en vluchtten weg. De soldaten kregen één herder te pakken en werkten hem tegen de grond. In de tussentijd waren Palestijnse inwoners van At-Tuwani op de soldaten afgelopen en bevrijdden de herders door een geweldloze actie. De soldaten bleven achter drie herders aan zitten toen deze de kuddes terug naar het dorp driven. Eén van hen slaagde erin opnieuw te ontkomen, terwijl de twee anderen er niet in slaagden aan de soldaten te ontsnappen. Rond 11.30 uur warden ze door de soldaten in de legerjeep gezet en weggevoerd. Rond 8 uur ‘s avonds warden ze vrijgelaten.

zondag 1 februari 2015

Lastige hulprelaties –identificatie en medemenselijkheid

Vanmiddag organiseerde de Stichting Humanitaire Hulp Syrië in de Remonstrantse Kerk in Hengelo een bijeenkomst onder de titel “De Aanraking” met de filosofe Désanne van Brederode als spreekster die het ruim 80 mensen omvattende publiek aanraakte met woorden.


Ze begon haar verhaal met het voorlezen van een eerdere column over Simon van Cyrene die volgens het evangelie naar Marcus enige tijd het kruis van Jezus droeg. In het evangelie wordt hij met naam en toenaam genoemd, maar buiten deze gebeurtenis weten we niets van hem. Niet wie hij was, wat zijn relatie tot Jezus en de eerste christengemeente was en ook niet waarom hij zich langs de route bevond en waarom juist hij door de Romeinse soldaten werd gedwongen het kruis te dragen. Alleen maar dat hij het kruis droeg en daardoor Jezus’ martelgang even onderbrak. Deze de mogelijkheid bood om even op adem te komen. Maar tegelijkertijd deelde Simon ook even in het lijden en in de vernedering die Jezus onderging waar deze nog geen week eerder onder Hosanna-geroep de stad was binnen gereden.