woensdag 29 januari 2014

Provinciale buitenlandpolitiek

Vandaag precies een week geleden nam een  PVV-SGP-ChristenUnie-VVD-CDA-meerderheid van de Provinciale Staten van de provincie Overijssel een door de PVV ingediende motie aan waarin het drinkwaterbedrijf Vitens wordt opgeroepen de precies één maand eerder door Vitens beëindigde samenwerking met het Israëlische drinkwaterbedrijf Mekorot weer te hervatten. Het provinciaal bestuur wordt in deze motie opgeroepen om als aandeelhouder Vitens daartoe te dwingen.De reden dat Vitens de net weer één maand eerder afgesloten overeenkomst met Mekorot heeft beëindigd is dat Mekorot drinkwater oppompt uit onder andere de bezette gebieden waar het leeuwendeel van het drinkwater geleverd wordt aan de kolonisten in de illegale nederzettingen en de Palestijnse toegang tot drinkwater zeer wordt beperkt. Mekorot is hierover in rapporten van de VN en diverse NGO’s meermalen op de vingers getikt.

zaterdag 25 januari 2014

Voorbereidingsbijeenkomst in Wageningen

Vandaag vond in de Doopsgezinde kerk van Wageningen de kennismakingsbijeenkomst plaats van het reisgezelschap dat van 3 tot en met 12 maart a.s. Israël en Palestina zal bezoeken. Het initiatief van deze reis is afkomstig van de Oecumenische Vrouwengroep Twente –Bethlehem die in 2006 en 2010 reizen van Twentsche vrouwen naar Bethlehem heeft georganiseerd en in 2008 en 2011 reizen van vrouwen uit Bethlehem naar Twente. Eigenlijk was het de bedoeling om dit voorjaar een gemeentereis van de Protestantse Gemeente Enschede naar Bethlehem te organiseren, toen de reis min of meer in de startblokken stond bleek de belangstelling binnen de PGE erg tegen te vallen. Er is eind 2013 flink geworven via allerlei netwerken en zo heeft zich in een paar weken een groep van 20 reisgenoten gevormd uit alle delen van Nederland waarvan er vandaag 19 bij elkaar konden komen ter nadere kennismaking met elkaar en met het reisprogramma.

Als reisgenoten werd ons aanbevolen om LSD mee te nemen en oma thuis te laten.

vrijdag 24 januari 2014

Netwerken rond Syrië

Op vrijdagavond 24 januari 2014 organiseerde het samenwerkingsverband Syria’s Request Hulpactie een zgn. netwerkbijeenkomst.


De drie Syria’s Request bijeenkomsten in december 2012 en de publieke start van Syria’s Request Hulpactie in februari 2013 kunnen beide als beginpunt gelden. Daarom hebben we in januari 2014 het eerste jaar van Syria’s Request geëvalueerd en plannen gemaakt voor de komende periode. Er zijn het afgelopen jaar uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd, een drietal benefietconcerten en we zijn met een kraam aanwezig geweest op de Oranje- en de Multiculturele markt. Dankzij giften van particulieren, collectes binnen diverse kerken, geldpotjes bij de Aramese horeca, verkoop van gedichtenbundels “Woorden van Hoop” en bij de genoemde activiteiten bleken we dit eerste jaar ruim € 9.500 ingezameld te hebben, zo werd onthuld.

maandag 20 januari 2014

Duitsland en Nederland na de bevrijding

Begin mei vieren Nederland en Duitsland allebei het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nederland op 5 mei, de dag dat het Duitse leger in Nederland capituleerde; Duitsland, net als veel andere landen, op 8 mei, de dag dat de centrale legerleiding in Berlijn capituleerde. Dit jaar zullen we vanuit Enschede voor Vrede en het Friedensforum Münster op de tussenliggende dagen 6 en 7 mei in Münster en Enschede een zogenaamde dubbelbijeenkomst organiseren aan de Wilhelms-Universität Münster en de Universiteit Twente over de huidige stand aan beide universiteiten en in beide landen van het vredesonderzoek: vroeger “polemologie” geheten en tegenwoordig “conflictstudies”. Ter voorbereiding hiervan hadden we vandaag een overleg in Münster, tegenover het “Haus der Niederlande” waar de vakgroep Nederlandistiek van de Wilhelms-Universität Münster is gevestigd.


In het Haus der Niederlande was een tentoonstelling gaande: “Einmal Niederlande und zurück”. Over de Nederlandse bezetting van stukken Duits grondgebied ter compensatie van de Duitse bezetting van Nederland. Wilde annexatieplannen van grote stukken Duits grondgebied zonder Duitsers. Aan Midden- en Oost-Europa was dat praktijk en schoof bijvoorbeeld Polen een flink eind naar het westen op waarbij de Duitse bevolking van Oost-Pruisen en Silezië een nieuwe woonplaats ten westen van de Oder en de Neisse moest zoeken.

maandag 13 januari 2014

Oekraïne tussen Europa en Rusland

Het initiatief tot de vandaag gehouden “informatie- en discussie-avond” werd begin december genomen toen de massale protesten in Oekraïne prominent in het nieuws waren. Dat was begin januari inmiddels anders. Als spreekster was de uit Bulgarije afkomstige Margarita Jeliazkova uitgenodigd die op 25 september jl. in het kader van de Vredesweekactiviteit “Vredesactivisme 2.0” een inleiding hield over de, in Nederland vrijwel onopgemerkte, massaprotesten in Bulgarije die ze afsloot met de opmerking dat er op geopolitiek gebied nog veel meer achter stak.


Ze deelde haar inleiding in drie onderdelen in: (1) hoe en waarom de straatprotesten in het nieuws komen en waarom ze er daarna weer uit verdwijnen; (2) een vergelijking tussen de straatprotesten in Oekraïne en Bulgarije, een land buiten en een land binnen de EU; en (3) lessen die wij er als West-Europeanen uit zouden kunnen trekken.

zaterdag 11 januari 2014

Europees burgerschap langs de grens

Vandaag vond op initiatief van de Europawerkgroep van GroenLinks en het steunledennetwerk van de European Green Party een bijeenkomst plaats over grensoverschrijdende activiteiten tijdens de Europese verkiezingscampagne in mei 2014. Het doel is elkaar te informeren, ideeën uit te wisselen en afspraken te maken voor verdere onderlinge communicatie. Er waren leden van de Europawerkgroep aanwezig en verder GroenLinksers uit Maastricht, het provinciaal bestuur Limburg, Grünen uit Kranenburg en van het Kreisverband Kleve, en GroenLinksers uit Nijmegen, Ubbergen en Groesbeek, provinciaal bestuur Gelderland, Enschede en uit het noorden van Groningen. De volle lengte van de Duits-Nederlandse grens dus.


Aangegeven werd dat de verkiezingen voor het Europees parlement als een soort tweederangsverkiezingen worden gezien waarvan de campagne vooral door nationale thema’s beheerst zullen worden. Vanuit de European Green Party zal geprobeerd worden de campagne ook zo Europees mogelijk te voeren. Een Europa van Europese burgers en Europese burgers zijn vooral langs de nationale grenzen te vinden: dáár ervaart men de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking en wat Europa voor de burger kan betekenen. Op Europees niveau zal de campagne op 22 februari a.s. van start gaan.

zondag 5 januari 2014

Vredesagenda 2014 ontrolt zich in oproep Paasmars

Aan het eind van de ochtend kwamen 20 mensen uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland in de Gronause binnenstad bij elkaar om de Paasmars voor te bereiden die dit jaar op Goede Vrijdag 18 april in Gronau gelopen zal worden. De voorliggende oproeptekst bevatte feitelijk de hele vredesagenda voor het komende jaar en zou bij wijze van spreken als nieuwjaarstoespraak dienst hebben kunnen doen. Hieronder volgt een eerste Nederlandse vertaling van die oproeptekst. Saillant detail is dat de vergadering plaatsvond op een steenworp afstand van het monument dat aan het Moltkeplein in Gronau aan “Unseren Helden” herinnert die in de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen.