vrijdag 24 juli 2015

Christelijke safe haven en bewapening eigen milities vormen valse veiligheid

Vanochtend plaatste Trouw een sterk ingekorte versie van een reactie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) op het artikel "De Assyriërs hebben wapens nodig tegen IS" dat precies tien dagen geleden op de opinie-pagina van deze krant stond. Hieronder de oorspronkelijke, uitgebreidere versie:


In Trouw van 10 juli 2015 verwijt Abraham beth Arsan de Nederlandse politiek een continue winterslaap, de kerken een misdadig stilzwijgen en bepleit hij de bewaping van christelijke milities in het noordoosten van Syrië en het noorden van Irak om met name in de Nineve-vlakte een safe haven te creëren.

dinsdag 14 juli 2015

In gesprek op het ministerie over de positie van Aramese christenen en Syrië

Vanmiddag heeft een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) naar aanleiding van de overhandiging van de petitie op 13 maart jl. aan minister Koenders, op diens ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag met een drietal beleidsambtenaren gesproken die verantwoordelijk zijn voor de thema’s godsdienstvrijheid en de regio Syrië, Irak en Jordanié.


In het gesprek zetten we uiteen dat ‘godsdienstvrijheid’ voor ABM niet enkel een individueel recht is, maar ook dat van een gemeenschap, inclusief haar structuren, gebouwen, religieus erfgoed en de erkenning van bepaalde uitingsvormen (zoals feestdagen) door de staat. Volgens de betreffende ambtenaar waren de rechten van religieuze gemeenschappen impliciet meegenomen in de rechten van individuen. Onze voorbeelden van de bedreiging van het Mor Gabriëlklooster in Turkije en de desastreuze gevolgen van de aantasting van dit religieus centrum voor de toch al gemarginaliseerde Aramese gemeenschap in zuidoost Turkije en van de christelijke feestdagen die in Syrië nationaal erkend worden, overtuigden niet. In antwoord op het eerstgenoemde voorbeeld stelde de betreffende ambtenaar dat de Nederlandse regering zich wel degelijk om Mor Gabriël bekommert terwijl van de christelijke feestdagen in Syrië slechts kennis werd genomen.

donderdag 9 juli 2015

BDS inspectieteam bezoekt supermarkten in Enschede

Vanavond was in Enschede een BDS-inspectieteam bij Eko Plaza, Jumbo (Irenepassage) en Albert Heijn (Van Heekplein) op zoek naar producten met herkomst “Israël”. Er werden in totaal 85 producten gevonden, waarvan de herkomst vrijwel zeker besmet is met schending van mensenrechten. Van deze 85 producten werden er 79 bij de Albert Heijn aangetroffen.


Een rapport van de gevonden producten werd aan de betreffende bedrijfsleiders aangeboden. Het passerend publiek voor de winkel werd met een scorebord en met flyers geïnformeerd over de voortgang van de inspectie. Het publiek reageerde overwegend positief op de actie en de doelstelling ervan. De bedrijfsleider is gevraagd de producten uit de schappen te halen en niet meer te verkopen. Alle drie bedrijfsleiders zegden toe dit aan hun hoofdkantoor door te geven. Consumenten wordt aangeraden niets te kopen waar Israël op staat.

zondag 5 juli 2015

De wereld in het klein in Gronau

Vandaag vond bij de Urenco-vestiging in Gronau de traditionele "Sonntagsspaziergang" plaats. Met de vlaggen bij de ingang van landen waar Urenco haar verrijkingsfabrieken heeft staan (Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten) en van die waar haar afnemers zijn gevestigd (vreemd genoeg niet van de landen waar het te verrijken uranium vandaan komt ...) benadrukt Urenco zelf al de internationale connecties van het grensstadje Gronau.


Maar dit connecties gaan verder.