maandag 21 december 2015

Stadsherberg Enschede maakt duidelijk: er is plek voor burgers in de Burgerzaal

Ook dit jaar wordt in Enschede weer afgesloten met een laagdrempelig cultureel festijn. Na eerdere edities met een "Bethlehem Boulevard" in de Enschedese binnenstad, werd dit jaar hiervoor onderdak gevonden voor een heuse Stadsherberg in de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis.


Wethouder Jeroen Hatenboer liet vanmiddag weten dat hij blij was met het feit dat dit eindelijk kon. Tot voor kort had de in de jaren '30 gebouwde Burgerzaal zo'n slechte akoestiek dat de zaal in de praktijk niet bruikbaar was waarvoor hij was bedoeld. Bouwkundige ingrepen waren uitgesloten omdat het hele gebouw een rijksmonument is er en helemaal niets aan veranderd mag worden.


zondag 20 december 2015

Nieuwe burgemeester Ahaus verbindt zich met de “straatschoffies” tegen de rol van afvalputje

Al enkele tientallen jaren wordt ook in Ahaus een maandelijkse Sonntagsspaziergang georganiseerd. De deelnemers werden door de meeste Ahausers gezien “straatschoffies” en “chaoten”. Maar vandaag werd een mijlpaal bereikt. De nieuwe burgemeester van Ahaus, Karola Voß, bevond zich onder de circa 100 demonstranten en voerde ook het woord. Ze was dit najaar, bij de eerste directe burgemeestersverkiezingen, gekozen uit de zes kandidaten voor het burgemeesterschap in Ahaus. Als enige van de zes kandidaten heeft zij geen partijpolitieke binding en tijdens de campagne wierp ze zich nadrukkelijk op als burgemeesterskandidaat namens de bevolking.


In haar korte toespraak memoreerde ze het grote castortransport uit 1998 naar de tijdelijke opslaghal voor nucleair afval in Ahaus die het wat ingeslapen provinciestadje Ahaus in één keer op de kaart zetten als haard van antinucleair verzet. In 2005 kwam een tweede transport van nucleair afval naar Ahaus en voor het komende jaar, 2016, staat een volgend transport gepland. De burgemeester gaf te kennen dat zij de behartiging van de belangen van de Ahauser bevolking als haar belangrijkste taak zag en de komende tijd ook graag in gesprek bleef met de BI Ahaus die het verzet tegen deze afvaltransporten en tegen de opslaghal coördineert. Ahaus past ervoor het afvalputje van de Duitse nucleaire industrie zijn.

dinsdag 15 december 2015

Russische deal Urenco om leveringsverplichtingen te garanderen

Vorige week dinsdag werd bekend dat de Nederlandse regering Urenco weer een vergunning zou hebben verleend voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland. Eerdere exporten van verarmd uranium, waartegen antikernenergie-activisten in Nederland, Duitsland en Rusland bezwaar hadden gemaakt, werden in de zomer van 2009 door de Russische nucleaire gigant Rosatom stopgezet. De antikernenergie-beweging voerde aan dat het hier feitelijk om de export van nucleair afval ging dat bovendien door de wapenindustrie wordt gebruikt voor bepantsering èn voor alles doordringende bommen. Met name het laatste bezwaar vormde de aanleiding voor D66-Tweede Kamerlid Sjoerdsma om vorige week woensdag 18 vragen voor te leggen aan de Nederlandse regering.


Vandaag is, naar aanleiding van vragen van stichting Laka, bekend geworden dat er een “tekstuele fout” is gemaakt. Er zou geen sprake zijn van het transport van verarmd uranium maar van natuurlijk uraniam: de grondstof van het verrijkingsproces dat bij Urenco en overigens ook bij Rosatom plaatsvindt en waarbij het in kerncentrales te gebruiken verrijkt uranium en het als afval te beschouwen verarmd uranium ontstaan. De reden dat Urenco zo af en toe (in de vergunning is sprake van maximaal 1.000 ton) natuurlijk uranium naar haar Russische concurrent Rosatom wil vervoeren is dat Urenco “op een leveringspiek” meer moet uranium moet verrijken dan ze op dat moment aankan. En dan is het handig om je concurrent in te kunnen schakelen.

zondag 13 december 2015

Kennis ten behoeve van wie?

Vandaag is de Enschedese voorstadhalte "Enschede Drienerlo" omgedoopt tot "Enschede Kennispark". Een voortvloeisel van het steeds verder toenemend marktdenken van de iets verderop gelegen Universiteit Twente die in de jaren '60 werd gevestigd op het voormalige landgoed Drienerlo. De universiteit zelf en allerlei (studenten)organisaties voerden de naam "Drienerlo" met enige zelfspot als verwijzing naar een nauwelijks bestaande identiteit. En hoewel het station op het grondgebied van de voormalige marke Twekkelo ligt in plaats van op dat van de voormalige marke Driene, heeft ook dit aanvankelijk de onofficiële naam van het universiteitsterrein overgenomen.


Tot vandaag dus. Enkele jaren geleden werd het terrein van de universiteit al opengelegd. Louter om redenen van beeldvorming en niet om verkeerstechnische redenen werd een viaduct dat het terrein scheidde van het er tegenoverliggende bedrijven terrein en beide terreinen werden omgedoopt tot "Kennispark". En vanaf vandaag moet het station aan diezelfde naam geloven. "Drienerlo" wordt uitgezwaaid en het "Kennispark" moet welkom worden geheten.