maandag 21 december 2015

Stadsherberg Enschede maakt duidelijk: er is plek voor burgers in de Burgerzaal

Ook dit jaar wordt in Enschede weer afgesloten met een laagdrempelig cultureel festijn. Na eerdere edities met een "Bethlehem Boulevard" in de Enschedese binnenstad, werd dit jaar hiervoor onderdak gevonden voor een heuse Stadsherberg in de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis.


Wethouder Jeroen Hatenboer liet vanmiddag weten dat hij blij was met het feit dat dit eindelijk kon. Tot voor kort had de in de jaren '30 gebouwde Burgerzaal zo'n slechte akoestiek dat de zaal in de praktijk niet bruikbaar was waarvoor hij was bedoeld. Bouwkundige ingrepen waren uitgesloten omdat het hele gebouw een rijksmonument is er en helemaal niets aan veranderd mag worden.


zondag 20 december 2015

Nieuwe burgemeester Ahaus verbindt zich met de “straatschoffies” tegen de rol van afvalputje

Al enkele tientallen jaren wordt ook in Ahaus een maandelijkse Sonntagsspaziergang georganiseerd. De deelnemers werden door de meeste Ahausers gezien “straatschoffies” en “chaoten”. Maar vandaag werd een mijlpaal bereikt. De nieuwe burgemeester van Ahaus, Karola Voß, bevond zich onder de circa 100 demonstranten en voerde ook het woord. Ze was dit najaar, bij de eerste directe burgemeestersverkiezingen, gekozen uit de zes kandidaten voor het burgemeesterschap in Ahaus. Als enige van de zes kandidaten heeft zij geen partijpolitieke binding en tijdens de campagne wierp ze zich nadrukkelijk op als burgemeesterskandidaat namens de bevolking.


In haar korte toespraak memoreerde ze het grote castortransport uit 1998 naar de tijdelijke opslaghal voor nucleair afval in Ahaus die het wat ingeslapen provinciestadje Ahaus in één keer op de kaart zetten als haard van antinucleair verzet. In 2005 kwam een tweede transport van nucleair afval naar Ahaus en voor het komende jaar, 2016, staat een volgend transport gepland. De burgemeester gaf te kennen dat zij de behartiging van de belangen van de Ahauser bevolking als haar belangrijkste taak zag en de komende tijd ook graag in gesprek bleef met de BI Ahaus die het verzet tegen deze afvaltransporten en tegen de opslaghal coördineert. Ahaus past ervoor het afvalputje van de Duitse nucleaire industrie zijn.

dinsdag 15 december 2015

Russische deal Urenco om leveringsverplichtingen te garanderen

Vorige week dinsdag werd bekend dat de Nederlandse regering Urenco weer een vergunning zou hebben verleend voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland. Eerdere exporten van verarmd uranium, waartegen antikernenergie-activisten in Nederland, Duitsland en Rusland bezwaar hadden gemaakt, werden in de zomer van 2009 door de Russische nucleaire gigant Rosatom stopgezet. De antikernenergie-beweging voerde aan dat het hier feitelijk om de export van nucleair afval ging dat bovendien door de wapenindustrie wordt gebruikt voor bepantsering èn voor alles doordringende bommen. Met name het laatste bezwaar vormde de aanleiding voor D66-Tweede Kamerlid Sjoerdsma om vorige week woensdag 18 vragen voor te leggen aan de Nederlandse regering.


Vandaag is, naar aanleiding van vragen van stichting Laka, bekend geworden dat er een “tekstuele fout” is gemaakt. Er zou geen sprake zijn van het transport van verarmd uranium maar van natuurlijk uraniam: de grondstof van het verrijkingsproces dat bij Urenco en overigens ook bij Rosatom plaatsvindt en waarbij het in kerncentrales te gebruiken verrijkt uranium en het als afval te beschouwen verarmd uranium ontstaan. De reden dat Urenco zo af en toe (in de vergunning is sprake van maximaal 1.000 ton) natuurlijk uranium naar haar Russische concurrent Rosatom wil vervoeren is dat Urenco “op een leveringspiek” meer moet uranium moet verrijken dan ze op dat moment aankan. En dan is het handig om je concurrent in te kunnen schakelen.

zondag 13 december 2015

Kennis ten behoeve van wie?

Vandaag is de Enschedese voorstadhalte "Enschede Drienerlo" omgedoopt tot "Enschede Kennispark". Een voortvloeisel van het steeds verder toenemend marktdenken van de iets verderop gelegen Universiteit Twente die in de jaren '60 werd gevestigd op het voormalige landgoed Drienerlo. De universiteit zelf en allerlei (studenten)organisaties voerden de naam "Drienerlo" met enige zelfspot als verwijzing naar een nauwelijks bestaande identiteit. En hoewel het station op het grondgebied van de voormalige marke Twekkelo ligt in plaats van op dat van de voormalige marke Driene, heeft ook dit aanvankelijk de onofficiële naam van het universiteitsterrein overgenomen.


Tot vandaag dus. Enkele jaren geleden werd het terrein van de universiteit al opengelegd. Louter om redenen van beeldvorming en niet om verkeerstechnische redenen werd een viaduct dat het terrein scheidde van het er tegenoverliggende bedrijven terrein en beide terreinen werden omgedoopt tot "Kennispark". En vanaf vandaag moet het station aan diezelfde naam geloven. "Drienerlo" wordt uitgezwaaid en het "Kennispark" moet welkom worden geheten.

zondag 22 november 2015

Een oorlog die veroorzaakte wat ze had moeten voorkomen

Aanstaande dinsdag zal de Belgisch/Canadese historicus Jacques Pauwels in de Enschedese bibliotheek komen spreken over “De Groote Klassenoorlog 1914-1918”. Dit als onderdeel van een korte lezingentour. Vandaag sprak hij in Amersfoort. Heel toepasselijk in “de War”: een activiteitencentrum in een voormalig bedrijfspand. De zaal waar de bijeenkomst plaatsvond straalt dit ook uit: het is een werkplaats die met het plaatsen van een verrijdbare tribune tot een theaterruimte kan worden omgebouwd. “Het Auditorium van de Universiteit van Amersfoort”, zo legt onze gastheer uit. In de War beoogt een vrijplaats te zijn voor onafhankelijke onderzoekers en één keer per maand wordt een soort Studium Generale gehouden.


Dit keer dus met Jacques Pauwels over de Eerste Wereldoorlog. Het initiatief daartoe werd genomen door een groep Amersfoortse burgers die in 2013 begon na te denken over de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. In Amersfoort staat het grote Belgenmonument en eigenlijk zou dat gerestaureerd moeten worden maar de gemeente heeft daar het geld niet voor. Om de gemeente toch op te roepen om hierin te investeren organiseert de groep een aantal activiteiten om meer bekendheid te geven aan de in Nederland tamelijk onderbelichte Eerste Wereldoorlog.


zaterdag 14 november 2015

Solidariteitsactie Parijs

Uiteindelijk hebben vanmiddag enkele tientallen mensen met uiteenlopende etnische en religieuze achtergronden deelgenomen aan een inderhaast vóór het Enschedese stadhuis georganiseerde solidariteitsactie naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. De solidariteitsactie was het initiatief van enkele personen en organisaties die begin dit jaar betrokken waren bij de solidariteitsactie "Je suis Charlie" die toen naar aanleiding van de aanslagen bij Charlie Hebdo en een joodse supermarkt.


Voor deze actie werd het inmiddels via de sociale media verspreide vredesteken met de Eiffeltoren gebruikt waaraan de leuze "vrijheid, gelijkheid, broederschap" werd toegevoegd.
De aanwezigen deelden hun afschuw over de aanslagen, maar ook hun zorgen over de nog verdere polarisatie in onze samenleving, waar deze de afgelopen maanden al flink was toegenomen o.a. naar aanleiding van het sterk gegroeide aantal vluchtelingen in Europa.

dinsdag 10 november 2015

Cyberoorlog gaat juist weer om de mens

Waar bij nieuwe wapensystemen als drones en “artificial soldiers” de mens uit het slagveld lijkt te verdwijnen, suggereert de term “cyberoorlog” zelfs het verdwijnen van het slagveld als zodanig. De oorlog lijkt zich te verplaatsen naar een virtual reality, ergens in de catacomben van het internet en de grote datacentra. Steeds verder van ons af. In zijn Studium Generale lezing “Cyberoorlog: What the hack?” vanavond benadrukte de militair jurist prof.mr. Paul Ducheine juist de menselijke (en ook de politieke) kant van de cyberoorlogvoering.


En dat is ergens opmerkelijk, omdat Paul Ducheine voor een zaal vol techniek-studenten benadrukte dat ook hij van huisuit techneut was en als werktuigbouwer bij defensie terecht was gekomen. Bij de genie: het legeronderdeel dat zich, in zijn eigen woorden, bezig houdt met bruggen bouwen maar vooral ook met bruggen opblazen. Die technische achtergrond heeft hij naar eigen zeggen echter thuisgelaten als het om cyberoorlog gaat. Daar houdt hij zich vooral als jurist mee bezig, maar tot op zekere hoogte begrijpt hij waar de cybertechneuten het over hebben en daardoor ook waar ze het niet over hebben.

dinsdag 3 november 2015

BDS: over woorden en daden

Onder de titel “Gerechtigheid door een boycot?” organiseerden de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en Enschede voor Vrede vanavond samen een discussiebijeenkomst over Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) jegens Israël. Het idee hiervoor was al voor de zomer ontstaan toen Enschede voor Vrede een BSD-actie hield in het centrum van Enschede en de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem hier eerst een discussie met haar achterban over wilde voeren.


In de tussentijd zijn de spanningen in Israël en Palestina weer schrikbarend opgelopen en een kleine maand geleden ontving de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een rondschrijven van Toine van Teeffelen, werkzaam bij het Arab Educational Institute in Bethlehem waarmee de vrouwengroep contact onderhoudt, over de explositieve situatie die hij afsluit met de volgende regels:


woensdag 28 oktober 2015

Europese samenwerking wordt vooral hechter na de crises.

In het gebouw van de Enschedese loge van de Odd Fellows vond vanavond een goedbezochte Open Avond plaats met de Twentse hoogleraar Europa-studies Nico Groenendijk. Zijn inleiding had de titel meegekregen: “Van crisis naar crisis: de Europese Unie in zwaar weer”.


Groenendijk maakte meteen al duidelijk dat het beeld van de vele crises waar de EU op dit moment mee worstelt misleidend is. Er is geen sprake van een existentiële crisis binnen de EU en de geschiedenis laat zien dat de EU veelal alleen maar sterker, zij het soms in een bepaalde richting bijgesteld, uit de verschillende crises tevoorschijn komt.

dinsdag 27 oktober 2015

Een grensoverschrijdend wetenschappelijk debat

Waar stichting VEDAN gisteren politici uit Duitsland en Nederland aan het woord liet over de toekomst van Urenco waarbij het probleem van nucleair afval zijdelings een rol speelde, organiseerden Studium Generale en de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente vandaag samen met stichting Huize Aarde en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs een wetenschappelijk debat met deskundigen uit Duitsland en Nederland over een ander probleem dat in deze regio aan weerszijden van de grens speelt: de zoutcavernes die ontstaan ten gevolge van de zoutwinning in deze regio. Eerder dit jaar organiseerde Enschede voor Vrede hierover al een Vredestuin-bijeenkomst (eveneens met (ervarings)deskundigen van beide zijden van de grens) en het idee van een mini-symposium met Studium Generale en de Wetenschapswinkel was ook al eerder dit jaar door Enschede voor Vrede uitgevoerd. Een belangrijk verschil was echter het aantal sprekers en om deze allen plaats te kunnen bieden de omvang van het symposium dat reeds ’s middags begon in het Design Lab en ’s avonds werd voortgezet in het kader van het reguliere Studium Generale programma. Beide onder de titel: “Mind the gap: sink holes in Twente”.


Aanleiding was de sink hole die in 1991 optrad aan de Enschedese Havenweg in Hengelo waardoor de daar gevestigde zoutindustrie van AkzoNobel plotsling werd geconfronteerd met een door haar veroorzaakt probleem dat ze ook diende te helpen oplossen. Volgens de voorzitter van de middagdiscussie, Wetenschapswinkelier Egbert van Hattem, was dat in de kern ook het discussie-onderwerp: de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

maandag 26 oktober 2015

Een grensoverschrijdend politiek debat

Misschien is het beter om politieke debatten over grensoverschrijdende kwesties niet in Brussel of Straatsburg te voeren, maar gewoon aan de grens waar ze spelen. Zo gebeurde in ieder geval vanavond in Almelo waar een lid van Nederlandse Tweede Kamer en een lid van de Bonsdag de degens kruisten over de vraag of het Duits-Nederlands-Britse uraniumverrijkingsconcern Urenco nu beter verkocht of gesloten zou kunnen worden. Alleen de Britse politiek ontbrak nog, maar de politieke contexten aan weerszijden van de grens waren al onderscheidend genoeg om er een interessante avond van te maken, ondanks het feit dat de twee politici op Europees niveau eigenlijk partijgenoten van elkaar waren.

de avond valt over Urenco Almelo

Op de vraag van avondvoorzitter Henk Nijhof wie van de bijna 40 aanwezigen 37 jaar geleden in de grote demonstratie in Almelo tegen de komst van de Urenco-fabriek had meegelopen stak bijna een derde zijn of haar hand op. Van de anderen was een groot deel nog te jong om 37 jaar geleden meegelopen te hebben.

zondag 25 oktober 2015

Het Oost-Nederlands grensgebied als strijdtoneel

Soms is het nuttig om de noodzaak van de inzet voor vrede te onderstrepen door de herinneringen aan de oorlog tot leven te wekken. Een kleine maand na het Debat aan de Markt waarmee het inhoudelijke deel van de Vredesweek werd afgesloten, stond het Debat aan de Markt vanmiddag in het teken de oorlogsherinneringen. Inleider was Han Brummelman, auteur van het één jaar eerder verschenen boek “Onder de vliegroute - oorlog en luchtbescherming te Haaksbergen”.


Brummelmans vader was directeur van het gemeentelijk energiebedrijf van de gemeente Haaksbergen en werd al vóór het daadwerkelijke uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aangesteld als hoofd van de Luchtbescherming binnen de gemeente Haaksbergen. Zijn werk bestond er tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral uit om neergehaalde of neergestorte vliegtuigen op te zoeken en op te ruimen en daarover te rapporteren. Die rapporten zijn in huize Brummelman bewaard gebleven en een tiental jaren geleden besloot Han Brummelman op basis van deze rapporten een boek te schrijven waarbij hij zich veel naspeuringen heeft getroost om ook het menselijke verhaal achter de wat ambtelijke rapporten op te schrijven. Wie waren de vliegers? Wat was de beleving van de omwonenden?

maandag 19 oktober 2015

Recht, compassie en actie

Vandaag toog een delegatie van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem naar het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland voor een landelijke dag over het thema “Recht en gerechtigheid. Bijbels perspectief in context?”. Deze bijeenkomst was georganiseerd door Kerk en Israël en Kerk in Actie gezamenlijk. In het verleden twee onderdelen binnen de landelijke kerkelijke organisatie die niet zelden recht tegenover elkaar stonden als het om de solidariteit met Israël respectievelijk de Palestijnen ging, maar recent zijn eerste stappen naar verdere dialoog en samenwerking gezet. Dagvoorzitter Pieter Dronkers meldde dat zijn werk bij Nes Ammim door beide organisaties werd gesteund en vond de samenwerking rond deze dag dan ook logisch.


Op de keuze om de inleidingen door twee rabbijnen, Jeremy Milgrom en Tamarah Benima, te laten houden werd later wel vanuit de zaal bekritiseerd met de opmerking dat je in plaats van enkel over de Palestijnen te spreken, je beter met de Palestijnen zou kunnen spreken en dat een bijdrage van de Palestijnse theoloog Mitri Raheb van wie anderhalve week geleden nog de Nederlandse vertaling van zijn meest recente boek “Geloven onder bezetting” ten doop werd gehouden niet zou hebben misstaan.


donderdag 15 oktober 2015

Ontwikkeling van drones en de JSF

Vanavond vond in Concordia aan de Oude Markt in Enschede het Science Café plaats. Dit keer over het vliegen van echte vogels en robotvogels, achtereenvolgens uitgelegd door experimenteel zoöloog dr. Florian Muijres (Wageningen Universiteit) en Nico Nijenhuis BSc, directeur van Clear Flight Solutions, dat robotvogels maakt die door hun gelijkenis qua uiterlijk en vlieggedrag met roofvogels overlastgevende vogels bij bijvoorbeeld vliegvelden kunnen verjagen.


Florian Muijers benadrukte eigenlijk twee evolutionaire lijnen in het vlieggedrag. Evolutionaire lijnen die enerzijds resulteren in het vlieggedrag van grote vogels die hun liftkracht ontlenen aan de vorm en omvang van hun vleugels en anderzijds in dat van insecten die hun liftkracht ontlenen aan de snelle roterende bewegingen die ze met hun vleugels kunnen maken. De liftkracht van de grote vogels heeft model gestaan voor de ontwikkeling van het vliegtuig; die van insecten voor die van helikopters. In de natuur hebben de nog later ten tonele verschenen vleermuizen en overigens ook veel kleine vogelsoorten nog een hybride vorm ontwikkeld waarin zowel elementen van het grote-vogel- als van het insecten-gedrag terugkomen. Hij benadrukte dat het vermogen om te kunnen vliegen zowel een snel àls een heel nauwkeurig besturingssysteem vergt en dat dat ook de reden is geweest waarom dit vermogen zowel in de natuur maar zeker ook in de menselijke transporttechniek relatief laat tot ontwikkeling is gekomen.


woensdag 14 oktober 2015

Israëlische regering moet stoppen met vernedering en onderdrukking

Eén van de organisaties die we tijdens onze studiereis in Palestina en Israël bezochten was het Mossawa Center in Haifa. Vandaag stuurden zij onderstaand persbericht rond.


Het Mossawa Center roept op tot beëindiging van het geweld en de Israëlische regering om te stoppen met vernedering en onderdrukking

Haifa 14 oktober 2015. Het Mossawa Center roept op tot beëindiging van het oplopende geweld dat de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden. De Israëlische regering wordt opgeroepen om te stoppen met de vernederingen, tot beëindiging van de schendingen en verstoringen van de status quo van de religieuze heiligdommen en tot het stoppen van repressie tegen demonstraties die in het land plaatsvinden. Deze maand vindt de 15de verjaardag plaats van de demonstraties van oktober 2000, die leidden tot de dood van 13 Arabische burgers en enkele honderden gewonden.

maandag 12 oktober 2015

Wapentuig vindt zijn weg van Twente naar het Midden-Oosten

Toen ruim een jaar geleden de doorstart van de militaire vliegbasis Twenthe als burgerluchthaven niet door leek te gaan, gaven de gemeente Enschede en de provincie Overijssen de vervolgens ingestelde Commissie van Wijzen in haar zoektocht naar een nieuwe motor voor werkgelegenheid mee dat “activiteiten rond luchtvaart, zoals nieuwe materialen, drones, veiligheidstechnieken etc. een groeimarkt zijn.” De commissie nam deze suggestie serieus en kwam met het plan voor een Technology Base Twente dat in de praktijk erg goed lijkt aan te sluiten bij de reeds in Twente aanwezige grote defensiebedrijven Thales en Ten Cate. Vanuit Enschede voor Vrede is daar dan ook bezwaar tegen gemaakt en vanavond vond over deze ontwikkeling een bijeenkomst plaats met Mark Akkerman, onderzoeker bij de organisatie Stop Wapenhandel.Mark Akkerman voerde om te beginnen aan dat er een militarisering van de hele veiligheidssector heeft plaatsgevonden. Defensie en “security” zijn steeds meer vermengd geraakt. Met name sinds de aanslagen van 11 september 2001 richten wapenfabrikanten zich steeds meer op de veiligheidssector waarbij te denken valt aan zogenaamde homeland-security, grensbeweging en cyber-security. De (technologische) ontwikkelingen zijn in belangrijke mate aanbod-gedreven vanuit de industrie, maar sluiten aan bij de verhevigde roep om veiligheid in politiek en samenleving.

Vluchtelingen welkom op de Universiteit Twente

Vanmiddag vond in het Atrium van de Bastille op de Campus van de Universiteit Twente (UT) een bijeenkomst “Refugees@UT - wat kun jij doen?” plaats. De Student Union, het UT-nieuws en Studium Generale waren min of meer gelijktijdig op het idee gekomen een oploopje te organiseren om idee te verzamelen wat studenten en medewerkers van de UT zouden kunnen doen met betrekking tot de grote groepen vluchtelingen die ons land binnenkomen en zich binnenkort ook in Enschede zullen vestigen.


De bijeenkomst begon met een filmpje die één dag eerder was opgenomen in een AZC in Leersum. Een filmer van Syrische afkomst, die al 15 jaar in Nederland woont, was met zijn camera het AZC binnengelopen en vroeg een 10-tal hoger opgeleide asielzoekers, studenten en gewezen universitair medewerkers, voor het merendeel afkomstig uit Syrië, wat hun wensen waren. Zij wilden natuurlijk graag zo snel mogelijk hun studie of hun wetenschappelijk onderzoek voortzetten aan een Nederlandse universiteit maar wisten niet hoe en wat. Van het UAF (het University Assistance Fund) hadden ze nog nooit gehoord en wisten ze ook niet te bereiken en het COA hielp ze ook niet op weg. Het betreffende AZC was ver uit de bebouwde kom gevestigd en dus hadden ze geen beschikking over internet en konden ook moeilijk elders op zoek gaan naar informatie. De boodschap van het filmpje was: hier zijn mensen die op termijn een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving maar daar wordt niet of onvoldoende op ingespeeld. Help hen!


zondag 11 oktober 2015

Overblijfselen van de vredesbeweging uit de jaren ‘80

Hoewel in Nederland vooral bekend van de “Vrede van Munster” was de Westfaalse stad Münster vooral garnizoensstad. “De binnenstad was één grote kazerne”, zo stelde vandaag een deelnemer aan een door de Förderverein Friedensinitiativen in Münster georganiseerde “Matinee zur Aktualität des Friedens” met als thema “Nachlese zur Bedeutung der Friedensbewegung der 80er Jahre”. Ook tijdens de Koude Oorlog lagen nog diverse kazernecomplexen rondom de stad en het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse Legercorps zetelt noch altijd in de Münsterse binnenstad.


Het Amerikaanse legerkamp “Loddenheide” aan de buitenkant van Münster is tien jaar geleden door het Amerikaanse leger ontruimt en door de stad Münster omgevormd tot “Friedenspark”. Dat uit zich echter enkel in de staatnamen die naar verschillende winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede zijn vernoemd. Aan deze straten staan vooral veel bedrijfsgebouwen. Het “vredespark” is een bedrijvenpark geworden. Alleen het kerkje van het Amerikaanse legerkamp heeft de ontmanteling ervan overleefd en is als “Friedenskappele” omgebouwd tot een soort concertzaal. Een vreemde plaats voor een concertzaal, maar wel een heel logische plaats om met elkaar stil te staan bij de doorwerking van de vredesbeweging uit de jaren ’80.


zaterdag 10 oktober 2015

Hoe Erdoğan zijn verlies probeert af te wenden

Soms is het een voordeel dat Enschede bijna in Duitsland ligt. Dan is een beroemd Turks journalist als Ömer Ödemiş er tijdens een tournee door Duitsland relatief snel toe te bewegen om in Enschede ook Nederland even aan te doen. Vanavond was hij bij de Samenwerkende Democratische Organisaties (SDO) waar uit de wijde omgeving (tot Amsterdam aan toe) mensen uit de rijkgeschakeerde SDO-achterban naartoe waren gekomen om hem aan te horen.


Vorig jaar verscheen zijn boek "AKP nin Suriye yenilgisi ve Esad", vrij vertaald: “hoe de AKP Syrië verloor en Assad”. Het is op dit moment helaas alleen nog maar in het Turks en Arabisch beschikbaar; er wordt aan een Duitse versie gewerkt en de auteur hoopt dat het binnenkort ook mogelijk is om een Engelse versie uit te brengen.

dinsdag 6 oktober 2015

Wie vertelt het verhaal verder?

Vanavond vond in het parochiecentrum van de St.Lambertusbasiliek in Hengelo de eerste bijeenkomst van dit seizoen van de Lambertus Academie plaats. Als spreekster was Stire Kaya-Cirik uitgenodigd, schrijfster van het boek “Echo uit een onverwerkt verleden” om in het kader van de 100-jarige herdenking van de Syrisch-Orthodoxe slachtoffers van 1915 iets te vertellen over de Arameeërs (“achtergronden van een ontheemd volk”) maar ook over de christelijke opdracht de daders te vergeven.


De genocide van 1915 is vooral bekend als “Armeense Genocide”, maar het massale geweld keerde zich niet alleen tegen de Armeense maar ook tegen Aramese en Pontisch-Griekse christenen in het Ottomaanse Rijk. In het Aramees wordt de genocide “Seyfo” genoemd. Of “shato d’seyfo”: het jaar van het zwaard. Sommige dorpen zijn toen volledig uitgemoord en van de aardbodem verdwenen. De meeste overlevenden waren vrouwen en jonge kinderen (tot 5 jaar). De overlevende vrouwen werden veelal gedwongen met Turkse of Koerdische moslim-mannen te trouwen en hun kinderen in een islamitisch gezin op te laten groeien. Die kinderen wisten uiteindelijk niet beter dan dat ook zij moslim waren, net als hun stiefvader.

Operation Dove is bezorgd over de voortgaande geweldsspiraal op de Westelijke Jordaanoever

Spanningen nemen toe op de heuvels ten zuiden van Hebron: verschillende aanvallen op Palestijnen

Na de dodelijke beschietingen op twee Israëlische kolonisten op donderdag 1 oktober jl. in de omgeving van Nablus, zijn de afgelopen dagen de spnningen tussen Palestijnen en Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever verder opgelopen. Sinds deze beschietingen, waarvan Palestijnen worden verdacht, is een offensief begonnen van kolonisten tegen Palestijnen en hun eigendommen.


Verspreid over de hele Westelijke Jordaanoever en ook in Oost-Jeruzalem is het, ten gevolge van de voortdurende confrontaties tussen Palestijnen en het Israëlisch leger bij de Al-Aqsa moskee, tot botsingen gekomen. Palestijnse religieuze authoriteiten claimen dat de voortgaande en zich herhalende tours van kolonistenaan de al-Aqsa mosque provocatief zijn en de heiligheid van één van de meest belangrijke islamitische bedeplaatsen schenden.

zondag 4 oktober 2015

Er worden geen zoete broodjes gebakken; schenk klare wijn!

Twee zondagen geleden bood de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem tijdens de receptie aansluitend op de kerkdienst waarmee de tot Ontmoetingskerk vernieuwbouwde Vredeskerk door de Protestantse Gemeente Enschede in gebruik werd genomen een tiental flessen avondmaalswijn aan afkomstig van het Cremisan-klooster bij Bethlehem dat in haar voortbestaan wordt bedreigd door de bouw van de Muur die het klooster van de druiven leverende Palestijnse boeren in de omgeving zal scheiden. Ook deze Palestijnse boeren, die voor een belangrijk deel christen zijn, worden hierdoor in het voortbestaan van hun boerenbedrijf bedreigd.Vandaag werd deze wijn geschonken bij de eerste avondmaalsviering in de vernieuwbouwde kerk. Aan het verzoek van de kerk om deze wijn te blijven leveren kon echter niet worden voldaan, omdat het te lastig blijkt de wijn uit de (bezette) Palestijnse gebieden naar Nederland te exporteren. 


zondag 27 september 2015

Muziek verbindt naar vrede

Als slotakkoord van de Vredesweek 2015 “Vrede Verbindt” klonken vanavond in het Rabotheater in Hengelo de klanken van vrede en verzoening van het Armeens-Turkse duo Vardan Hovanissian (duduk) en Emre Gültekin (saz). Met hun tweeën speelden ze stukken van Turkse en Armeense componisten om te laten zien hoe rijk het samen leven en samen spelen van verschillende culturen is.


Eeuwenlang hebben de Armeense en Turkse culturen, samen met nog tientallen andere, naast elkaar bestaan in Anatolië en elkaar over en weer beïnvloed. Het heeft tot mooie muziek en andere kunstvormen geleid. De musici benadrukken hoe belangrijk het is om de herinnering hieraan vast te blijven houden en deze niet ook met de genocide in de vergetelheid te laten geraken.

Vrouwen als verbinders voor vrede

Bij haar toezegging de Enschedese Ambassadeur van de Vrede te worden, benadrukte Seçil Arda het belang van een debatbijeenkomst tijdens de Vredesweek, naast alle presentaties van sprekers, materialen, films en muziek die we al organiseerden. Dat debat, zo werd overeengekomen, zou dan over de rol van vrouwen als vredestichters gaan. Bij de samenstelling van het panel is de nadruk komen te vallen op vrouwen die als vluchteling uit ernstige conflictgebieden afkomstig zijn. Ook nu weer erg actueel. Als we het over vrede hebben moeten we het helaas ook over oorlog hebben, aldus Arda.


De vrouw die voor een uitgebreidere inleiding is gevraagd, is Leila Jaffar, een Nederlandse Palestijnse die lange tijd betrokken is geweest bij de Joods-Palestijnse dialoog (“over ons gemeenschappelijke conflict”) en tegenwoordiger en bureau heeft voor interculturele communicatie en mediation. Een rijke achtergrond om tot ons te spreken, maar zelfs dan sta je altijd nog op de schouders van reuzen uit het verleden. Zo haalt ze een uitspraak aan van Socrates (“verandering komt niet voort uit de strijd tegen het slechte, maar uit het bouwen aan het goede”)  en van Rumi (“gisteren was ik slim en wilde de wereld veranderen, vandaag ben ik wijs en verander ik mij zelf”).

Verbinden om vrede

Vanochtend vond in de vorige week zondag geopende tot Ontmoetingskerk vernieuwbouwde Vredeskerk de Oecumenische Vredesdienst plaats met naast de ontvangende Protestantse gemeente Enschede ook voorgangers en kerkgangers van de Rooms-Katholieke parochie, de Syrisch-Orthodoxe kerk, de Vrije Evangelische gemeente, de Doopsgezinde gemeente en het Leger des Heils. Met recht een ontmoeting in veelkleurigheid en een verbinding om vrede.


Alle deelnemende kerkgenootschappen was gevraagd en symbool uit de eigen traditie mee te nemen dat voor hen de vrede symboliseerde.

vrijdag 25 september 2015

Vrede verbindt: Samen zingen om het ideaal vast te houden

Alweer een kortlopende traditie: een Vredesweekbijeenkomst op de vrijdagavond rond het Oase-vuur op de grens van Nederland en Duitsland die in het midden van de onderstaande foto met een soort tegelpad is aangegeven. Als we met elkaar praten is er bij Duitsers en Nederlanders toch altijd iets van een taalprobleem, al was het maar dat de een zijn of haar moedertaal kan spreken en de ander zich ook in de taal probeert duidelijk te maken. Maar als we samen zingen, maakt de taal niet uit. Dat kan Nederlands, Duits of Engels zijn.


Waar de organisatoren Enschede voor Vrede en Pax Christi im Bistum Münster vorig jaar nog een thema (Duitse dienstweigeraars die tijdens de Eerste Wereldoorlog de grens naar het neutrale Nederland overstaken) hadden uitgewerkt, was dit jaar gekozen voor de verbondenheid door vredesliederen die we aan weerszijden van de grens kennen.


donderdag 24 september 2015

Vrede verbindt: overstijg het eigenbelang

Eén dag na de worsteling met de bloedige broederstrijd van honderd jaargeleden, stond vanavond in het gebouw van de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) de huidige oorlog in Turkije centraal: de onlangs hervatte strijd tussen de Turkse regering en de Koerden. En wel vanuit het perspectief van de Turkse vredesbeweging, waartoe de inleider van vanavond, Ali Ugural, behoort.


Volgens Ali vindt iedereen “vrede” wel een mooi woord, maar bestaat de geschiedenis toch vooral uit oorlogen en geweld. De vredesbeweging zet zich, in Turkije en wereldwijd, al lange tijd in voor een vreedzaam en harmonieus samenleven, maar het lijkt maar niet te willen lukken. Sterker nog, de onderlinge spanningen lijken alleen maar erger te worden. Naast de beweging van mensen die in vrede geloven en zich daarvoor in willen zetten, bestaat een veel grotere groep van mensen die het nauwelijk interesseert. Koud laat. Alleen heel schokkende gebeurtenissen of bedreigingen brengen hen ook soms in beweging, maar dan kan het alle kanten op gaan.

woensdag 23 september 2015

Bloedbroeders in Hengelo

Vanavond waren de “Bloedbroeders”, de Nederlandse Turk Sinan Can en de Nederlandse Armeniër Ara Halici op uitnodiging van de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad in het theatercafé van het Rabotheater in Hengelo. Afgelopen voorjaar, in de weken voorafgaand aan de 100ste herdenking van de Armeense Genocide, werd hun zesdelige documentaire Bloedbroeders door de VARA uitgezonden en vanavond waren ze in Hengelo om te vertellen over hun ervaringen tijdens het maken van deze documentaire en na de uitzending.


Het idee voor de Bloedbroeders ontstond een paar jaar geleden bij Sinan toen hij voor andere documentaireserie “Uitgezet”, die het leven volgde van een aantal door Nederland uitgezette asielzoekers, een uitgezette familie naar Armenië volgde. Voor hem was dat net zo vanzelfsprekend als de andere landen die hij bezocht in het kader van deze serie, maar in zijn omgeving hoorde hij wel mensen zeggen “Je gaat toch niet als Turk naar Armenië?!”. In Armenië voelde hij zich heel plezierig, maar zodra de mensen daar ontdekten dat hij van Turkse afkomst was, vroegen ze hem wel meteen “Waarom erkennen jullie de genocide niet?”.

dinsdag 22 september 2015

Vredestechniek richt zich op verbinding tussen mensen

Na drie Vredesweeksymposia aan de Universiteit Twente georganiseerd door de Wetenschapswinkel en Enschede voor Vrede vond vanavond het eerste Vredesweeksymposium plaats van hopelijk een nieuwe reeks die mede wordt georganiseerd door het bureau Studium Generale. De aldus tot stand gekomen verbinding tussen de Vredesweekactiviteiten en het reguliere Studium-Generale-programma leverde meteen al een goed gevulde zaal op met een qua leeftijden zeer gevarieerd publiek.


Studium-Generale-coördinator Peter Timmerman begon bij de introductie van thema met de tegenstelling van het Vredesweekthema “Vrede Verbindt”: “Oorlog Scheidt”. Tegelijkertijd kost het ons weinig moeite om oorlogvoering met technologie te verbinden. In de loop der eeuwen zijn de meest geavanceerde wapensystemen ontwikkeld met de atoombom als (voorlopig?) hoogte-, of liever: dieptepunt. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbinding tussen vrede en technologie? Bestaat er ook technologie om vrede te bevorderen? Dat is de zoektocht die deze avond een aanvang zou nemen en die dicht bij huis kan beginnen: in de tegenover de Universiteit Twente gelegen Enschedese woonwijk Twekkelerveld.

maandag 21 september 2015

Aan vrede werken via ontmoeting

Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede, werd in de één dag eerder geopende Ontmoetingskerk, door Enschede voor Vrede, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Wereldvredesvlam Twente een viering van deze internationale vredesdag gehouden onder het Vredesweekthema "Vrede Verbindt".De Ontmoetingskerk is niet echt een nieuwe kerk, maar de "vernieuwbouwde" voormalige Vredeskerk. Bij een "vernieuwbouwde" kerk hoort ook een nieuwe naam, zo meende de Protestantse gemeente Enschede, en daarbij kwam de naam "Ontmoetingskerk" bovendrijven als hedendaagse, handen-uit-de-mouwen invulling van het woord "vrede" dat bij de bouw van de Vredeskerk, in 1954 en dus negen jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, een concreet verlangen was.

Vrede en verbondenheid verbeeld

Voor de derde achtereenvolgende keer worden deze Vredesweek in de ruimtes van de Enschedese Ambassade van de Vrede foto’s geëxposeerd die gemaakt zijn door twintig tweedejaars studenten van de fotografie-opleiding van het ROC van Twente.


Net als voorgaande jaren hebben deze studenten in het kader van een vrije opdracht foto’s gemaakt over het Vredesweekthema. Dit jaar dus “Vrede Verbindt”.

zondag 20 september 2015

In de veelkleurigheid verbinden of scheiden?

Eens in de drie jaar vindt in het Abraham Ledeboerpark op de grens van de stedelijke bebouwing van Enschede en het omringende couliezenlandschap, de Twentse Landdag plaats. Een ontmoeting tussen stad en platteland.


Daar kan zomaar achter een schaapskunde de kraam van Enschede voor Vrede opduiken...

zaterdag 19 september 2015

Wie betaalt bepaalt

Onder deze tiel vond vanmiddag in de grote zaal van Concordia Kunst & Cultuur een debat plaats over de vraag of sponsoren en subsidiegevers niet een te grote vinger krijgen in de inhoud van de kunst- en cultuurprogramma's of de instellingen die deze beschikbaar willen stellen.


Directe aanleiding was de vraag van Urenco aan diverse kunst- en cultuurinstellingen in de regio om mee te werken aan het project Isotopia dat erop gericht is om met name kinderen op een toegankelijke manier kennis te laten maken de productie van stabiele isotopen en het belang hiervan voor de gezondheidszorg. Waar Concordia zelf, na interne discussie, besloten heeft hier niet aan mee te doen, zag de Enschedese Muziekschool Kaliber hier geen enkel probleem en heeft in dit kader een tweetal dansvoorstellingen ontwikkeld.


Vrede als bindmiddel

In een overvolle Wintertuin van De Wonne - ook dit jaar weer de Ambassade van Vrede in Enschede, werd vanmiddag de Vredesweek geopend. Het thema "Vrede Verbindt" werd begin dit jaar naar aanleiding van de aanslagen in Parijs vastgesteld en blijkt negen maanden later nog steeds actueel te zijn.En als verbinding is vrede essentieel, aldus Vredesambassadeur Seçil Arda in haar openingstoespraak, die ze begint met de woorden van Voltaire: "Vrede is niet alles, maar zonder vrede is alles niets".

vrijdag 18 september 2015

Het Nabije Oosten vertoond in het Nabije Oosten

Vanavond vond in de Oase, een oecumenische tuin op de grens van Duitsland en Nederland, tussen Gronau en Losser, een reisverslag plaats van een Gronause kerkelijke groep die onlangs Israël en Palestina had bezocht. Ondanks het wisselvallige weer dat in deze openlucht-bijeenkomst gemakkelijk roet in het eten had kunnen gooide (en halverwege de avond ook gooide) was hier toch nog een 20-tal mensen op af gekomen.


De reis had in omgekeerde richting plaatsgevonden dan de reis die de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een jaar eerder naar Palestina en Israël had georganiseerd, namelijk startend in Galilea aan het Meer van Tiberias en eindigend in Bethlehem en Jeruzalem. En waar de Twentse reis via de kuststeden Jaffa, Haifa en Akko noordwaards naar Galilea ging, volgde de Gronause reis het Jordaandal om via Nabloes, Jericho en de Dode Zee in Bethlehem uit te komen.


woensdag 16 september 2015

Een verzwegen geschiedenis wordt uitgeschreeuwd

Vanochtend ging het Enschedese Vredesweekprogramma feitelijk al in Hengelo van start met de vertoning van de film "The Stones Cry Out". Een film over de verzwegen geschiedenis van Palestijnse christenen. In haar introductie op de film herinnerde Els du Rieu aan het bezoek dat Elias Chacour, aartsbisschop van Galilea, een paar jaar geleden aan Hengelo heeft gebracht om over deze geschiedenis te vertellen. Hij figureerde ook in het eerste deel van de film, waartoe het initiatief is genomen toen de filmmaakster merkte dat het verhaal over de Palestijnse christenen zelfs niet bekend is bij de Syrisch-Orthodoxe christenen die thans een vergelijkbaar lot ondergaan.


De film begint met beelden van een kerkdienst op Goede Vrijdag in het dorpje Aboud op de Westelijke Jordaanoever en eindigt met beelden van de Paasviering in de Heilig Grafkerk (die eigenlijk, en beter, de Kerk van de Opstanding heet) en brengt zo het verhaal van het lijden van de Palestijnse christenen maar ook het perspectief op hun verrijzenis in beeld.

Brief vanuit Twente over het Cremisan-klooster bij Bethlehem

Vandaag verstuurde de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem de onderstaande brief naar de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer:


Ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van Bethlehem ligt het klooster Cremisan. Het huidige klooster werd in 1885 gebouwd op de ruïne van een uit de 7de eeuw daterend Byzantijns klooster. Het is gebruik bij de Salesianen en de Salesianessen die er een basisschool en een speciale onderwijsinstelling voor kinderen met leerproblemen in hebben ondergebracht en die bezocht wordt door zo’n 400 Palestijnse kinderen (christenen en moslims) uit de wijde omtrek. Daarnaast worden allerlei buitenschoolse activiteiten en zomerkampen georganiseerd ook gericht op de bredere samenleving rond het klooster.

dinsdag 15 september 2015

Het onzichtbare zichtbaar maken

Vandaag bracht een delegatie van het bestuurs van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) een bezoek aan Brussel. Niet alleen hoofdstad en bestuurszetel van België, maar ook van het gelijknamige Gewest, van de Europese Unie, de NAVO en van een heleboel andere organisaties. Een stad dus waar heel veel verschillende groeperingen gehoord willen worden en zichtbaar willen zijn. Dat was ook het doel van onze komst.


's Middags bezochten we het monument in de Brusselse deelgemeente Jette voor de slachtoffers van de op de Aramese gemeenschap gepleegde genocide die afgelopen voorjaar, 100 jaar na dato, werd onthuld. In vier talen (Aramees, Engels, Frans en Nederlands) wordt deze gebeurtenis onder de aandacht gebracht van de voorbijgangers op het plein tussen de parochiekerk en het gemeentehuis van Jette.

maandag 14 september 2015

Welkom in Enschede

Vanavond vergaderde de Stedelijke Commissie van de Gemeenteraad van Enschede over de komst van een Asielzoekerscentrum in Enschede. Voorafgaand aan deze vergadering maakten verschillende burgers duidelijk dat de vluchtelingen en asielzoekers, voor het merendeels afkomstig uit de oorlogsgebieden in het "nabije oosten", welkom zijn in Enschede.


We waren met enkele tientallen mensen ...

vrijdag 11 september 2015

Kunst geïnspireerd door een vredesactie?

Gisteren ging in de Enschedese binnenstad de zesde editie van het GOGBOT-festival van start. Evenement op het snijvlak van kunst, media en technologie. Vaak met ingenieuze kunstobjecten die in de buitenlucht, met name op de Oude Markt, veel aandacht trekken.


Dit jaar werd onze aandacht getrokken door een object van de Britse kunstenaar James Bridle. Op zichzelf helemaal geen ingenieus kunstobject, eerder een schaduw ervan. Een schaduw namelijk, of liever: de contouren van de schaduw, van een drone, afgebeeld op het plaveisel van de Oude Markt.

zaterdag 5 september 2015

Oorlog in Syrië naderbij gebracht

Terwijl ons beeld van de oorlog in Syrië deze dagen vooral wordt bepaald door dat van Aylan Kurdi op de Turkse kust of dat van de stroom mensen die over de autosnelweg van Boedapest naar Wenen loopt, bracht de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) vanavond in het gebouw van Platform Aram de aanwezigen weer terug naar de beelden van de verschrikkingen in Syrië zelf die deze mensen trachten te ontvluchten.


Dat gebeurde tijdens de “Dag van Solidariteit met de vervolgde Aramese christenen in Syrië en Irak”. Natuurlijk, zo stelde de in Damascus geboren organisator en vice-voorzitter van de SAFN, Johnny Shabo, lijden alle etnische en religieuze gemeenschappen in Syrië en Irak onder ISIS: jezidi’s, alawieten, sji’ieten, soennieten, Koerden, Turkmenen, Arameeërs en Arabieren. Maar binnen deze enormiteit aan geweld is sprake van een doelgerichte campagne tegen de Aramese christenen voor wie het zuidoosten van Turkije, Irak, Syrië en Libanon al 2000 jaar hun woongebied was.

donderdag 20 augustus 2015

De anti-nucleaire beweging in India

Vanavond vond een “Sommerstammtisch” plaats van de Natur- und Umweltschutzverein Gronau (NUG) met als hoofdspreker de in Gronau geboren en getogen Reinher Sonntag die tot drie jaar geleden in de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu heeft geleefd en daar contact had met een lokaal burgerinitiatief tegen de bouw van een nieuwe kerncentrale in deze deelstaat. De coördinator van dit burgerinitiatief had hij tien jaar geleden ontmoet tijdens een bijeenkomst in Almelo waar deze Indiër sprak.


Reinher bekende meteen aan het begin van zijn inleidiing dat het tiental toehoorders van hem geen details over het Indiase nucleaire programma hoefde te verwachten en dat hij het vooral over de maatschappelijke discussie hierover en de positie van burgerinitiatieven zou hebben. Een tweede waarschuwing aan het begin is dat India met haar 1,1 miljard inwoners en enorme taalkundige, etnische en culturele verscheidenheid eerder als subcontinent dan als land beschouwd moet worden; eerder vergelijkbaar met Europa dan met bijvoorbeeld Duitsland. Het land is dan ook sterk geregionaliseerd en in grote delen van het land trekt men zich weinig van de hoofdstad New Delhi aan. Verder is de bevolking niet alleen taalkundig, etnisch en cultureel, maar ook door het nog steeds voortlevende kastensysteem zeer gesegregeerd. Het perspectief van de rijke bovenlaag is een totaal andere dan dat van de arme onderlaag. Het is dan ook onmogelijk om in algemene termen over India te spreken.

woensdag 19 augustus 2015

Onze man in Libanon vertelt verder ...

Anderhalf jaar geleden organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten een bijeenkomst met Elia Barsoum over de situatie in Libanon "in de schaduw van de oorlog in Syrië". Deze dagen is Elia, die in Beirout woont en werkt maar tijdense de Libanese burgeroorlog naar Enschede is gevlucht en daar de Nederlandse nationaliteit aan over heeft gehouden, weer in Nederland en vanavond praatte hij enkele bestuursleden van ABM bij over de verdere ontwikkelingen.Die zijn er echter nauwelijks. De twee grote politieke blokken die naar twee opeenvolgende demonstraties in 2005 zijn genoemd en waarvan de "8 maart alliantie" de Syrische regering steunt en de "14 maart alliantie" de Syrische oppositie, hebben kort na Elia's presentatie in het voorjaar van 2014 een soort regering van nationale eenheid gevormd, die echter alleen maar op de winkel past en de rust tracht te bewaren, maar niet aan regeren toekomt, zodat het land feitelijk is lamgelegd. De twee blokken kunnen het niet eens worden over de verkiezing van een nieuwe president of over de invulling van andere belangrijke functies en zelfs niet over iets basaals als het afsluiten van een nieuw contract over verwerking van het huishoudelijk afval in het land, zodat dat sinds enige tijd in veel steden niet meer wordt opgehaald en in andere steden tijdelijk ergens op het eigen grondgebied wordt opgeslagen in afwachting van een landelijke regeling. Ook de parlementsverkiezingen die eigenlijjk in 2014 hadden moeten plaatsvinden zijn voorlopig uitgesteld naar 2017.


zondag 16 augustus 2015

Vrouwen centraal – in een Twents Turkse tentoonstelling

Vandaag was de laatste dag van de tentoonstelling “Kadinlar – godinnen, harem, macht” in de Twentse Welle. ‘Kadinlar’ is het Turkse woord voor ‘vrouwen’ en de tentoonstelling raakt dus aan de positie van de vrouw in Turkije. Het vader-, of beter, moederland, van zo’n 20.000 inwoners van Twente. Het stereotype beeld van de positie van de vrouw in Turkije is er toch één van achterstelling, opgesloten in huis, aan het oog onttrokken door een hoofddoek, rechteloos en, met een blik naar de geschiedenis, vooral dienstbaar in de harem van de sultan. Maar, zo stelt museumdirecteur Kees van der Meiden in het begeleidende boekwerkje, “Mensen hebben vaak een eenzijdig beeld van elkaars landen en culturen (…) en (…) musea hebben een schone taak in deze (…) om [met materiële èn immateriële getuigenissen] de strijd aan te gaan tegen onbegrip en onwetendheid, die zo vaak leiden tot vijandschap en intolerantie.”


Het verborgen verhaal over de positie van de vrouw in Turkije die het museum in deze tentoonstelling naar buiten wilde brengen, vond ik op de expositie mooi geïllustreerd door een model van de tempel van Artemis in Efeze. Op het eerste gezicht een typisch Griekse tempel en enkel een verzameling zuilen, maar wie goed kijkt en een beetje door de knieën gaat ziet middenin dat woud van zuilen ziet dan toch het beeld van de godin Artemis in het volle licht staan pronken.

zaterdag 15 augustus 2015

Lokaal protest tegen wereldomvattende dreiging

Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat in Gronau de derde productievestiging van de Brits-Duits-Nederlandse uraniumverrijker Urenco in bedrijf werd genomen. Er stonden toen al twee Urenco-fabrieken in het Britse Capenhurst en het Nederlandse Almelo. Waar vijf jaar geleden de 25ste verjaardag nog met een feestje en een "open deur" werd gevierd, besteedde de Urenco zelf dit jaar geen aandacht aan deze mijlpaal. De Gronause anti-kernbeweging des te meer.In de Gronause binnenstad vond een publieksmanifestatie plaats met sprekeers, muziek, straattheater en spandoeken. Ook waren er affiches te zien die een tijdsbeeld gaven van het voortdurende verzet tegen de verrijkingsactiviteiten in Gronau (zoals onderstaand affiche van vlak vóór de in bedrijfsname) ....

maandag 10 augustus 2015

hervatting Turkse oorlog tegen Koerdische strijders

Vandaag stuurden de voorzitters van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) en Enschede voor Vrede een gezamenlijke brief aan de minister van Buitenlandse Zaken (Bert Koenders) en de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer over de hervatting van de Turkse oorlog tegen Koerdische strijders, met de volgende inhoud:
De bovengenoemde organisaties maken zich grote zorgen over de recente ontwikkelingen in Turkije waarbij de Turkse regering de strijd van de internationale coalitie tegen de Islamitische Staat in Irak en Syrië heeft verbreed naar de aan deze strijd deelnemende Koerdische strijdgroepen in genoemde landen en in Turkije zelf.