maandag 30 juni 2014

Aanbieding rapport over de betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië aan de Tweede Kamer

Vandaag reisde voor de vierde keer dit jaar een delegatie van de Aramese Beweging voor Mensenrechten van Enschede naar Den Haag om daar, dit keer samen met een delegatie van Jubliee Campaign, een rapport aan te bieden over de betrokkenheid van Turkije bij wandaden in Syrië aan leden van de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer. De delegaties werden ontvangen "in bijzondere procedure" door de Kamerleden Omtzigt, Voordewind en Van der Staaij.


Peter Bronsveld (Jubilee Campaign) dankt de aanwezige Kamerleden voor de ontvangst. Hij spreekt zijn verbijstering uit over het feit dat de Amerikaanse regering onlangs heeft besloten voor 500 miljoen dollar wapens te gaan leveren aan de Syrische rebellen om daarmee ISIS te bevechten. Alsof de afgelopen periode ons niet geleerd heeft dat er geen duidelijke grenzen tussen de verschillende rebellengroepen zijn te trekken en wapens en rebellen continu van de ene groep naar de andere groep gaan en dus ook bij ISIS terecht komen. Het Westerse beleid ten aanzien van Syrië wordt bepaald door een zekere beeldvorming die helemaal is losgezongen van de feiten op de grond. Met het rapport dat Jubilee Campaign en de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) aanbieden willen zij die feiten op de grond centraal stellen.

zondag 29 juni 2014

Zo komt het wel heel dichtbij (5)

Alweer een bericht van Operation Dove in vanuit het Palestijnse dorp At-Tuwani. Waar de eerdere twee berichten van de afgelopen anderhalve week veel te maken hadden met de zoekactie van het Israëlisch leger naar de twee weken geleden vermist geraakte drie jonge kolonisten, gaat het in dit bericht om de gebruikelijke pesterijen van Israëlische kolonisten tegen hun Palestijnse "buren". Een ander verschil is dat in dit geval geweldloos verzet van Palestijnen en internationale vrijwilligers tot een positief resultaat leidde.


Palestijnse schaapherder gevangen gehouden door Israëlische soldaten. Vrijgelaten door volksverzet.
De schaapherder was geboeid met een plastic band en moest uren wachten in de zon voordat hij officieel gearresteerd werd

zaterdag 28 juni 2014

Weigeren vijanden te zijn

Van de studiereis naar Palestina en Israël verscheen eerder al een artikel in het blad "Kerk & Stad" van de Protestantse gemeente Enschede. Dit artikel is ook ingezonden naar het "VredesMagazine" van zes samenwerkende vredesorganisaties en op wens van de redactie is het accent van het maatschappelijk werk in de Israëlische samenleving verschoven naar het geweldloos verzet aan Palestijnse kant, met name rond de "Tent of Nations". Vlak vóór de deadline toen een eerdere versie al geschreven was, vernietigde het Israëlisch leger 1500 fruitbomen van de Tent of Nations en dit voorval en ook de reacties daarop konden nog meegenomen worden in het definitieve artikel dat met de volgende intro begint:


Het vredesproces tussen Israël en Palestina, vorig jaar door John Kerry begonnen, kan als mislukt worden beschouwd. Er was al weinig vertrouwen in een goede afloop. Opmerkelijk is ook dat dit zoveelste vredesproces nauwelijks ter sprake kwam in de talloze gesprekken die tijdens de studiereis werden gevoerd, die de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem de eerste helft van maart 2014 door Palestina en Israël organiseerde en waar ondergetekende aan deel mocht nemen. We maakten kennis met de impact van de voortdurende bezetting, van het steeds maar voortgaande “landjepik” door de stichting van nieuwe nederzettingen en van de bouw van de afscheidingsmuur. Hoe gaat men aan weerszijden van muur daarmee om en hoe probeert men met geweldloze antwoorden de situatie op te lossen.

vrijdag 27 juni 2014

Onze man uit Irak over ISIS in Irak

Vandaag organiseerde de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) een bijeenkomst over de opmars van ISIS in Irak. Vorig jaar heeft ABM een aantal bijeenkomsten (mede) georganiseerd over de oorlog in Syrië. Toen werd al een paar keer gewaarschuwd voor het overslaan van dit conflict naar de buurlanden. Het eerste halfjaar van 2014 heeft ABM nu al drie bijeenkomsten georganiseerd over die buurlanden. In februari met Elia Barsoum over “Libanon in de schaduw van Syrië”. In april met Erkan Metin over “De rol van Turkije in de oorlog in Syrië”. En nu, in juni, met Mattie Al Shamany over “ISIS in Irak”.


Vanochtend schreef Willem Pekelder in Trouw “Niemand voorzag de razendsnelle opmars van ISIS in Irak. (….) Hoe kon het dat politici noch journalisten doorhadden dat een islamitische terreurbeweging in de startblokken stond om in no time half Irak te bezetten?”

donderdag 26 juni 2014

Islam in het Licht van Vrede

Vandaag, twee dagen voor het begin van de Ramadan, vond in Enschede de laatste “ontmoeting in het licht van vrede” van dit seizoen plaats rond de islam. De bijeenkomst werd ingeleid door de (waarnemend) imam en andere betrokkenen van de bij de Islamitische Stichting Nederland aangesloten Enschedese Selimiye Moskee.


Islam, zo vertelden zij, is een levenswijze; van moslims worden bepaalde handelingen verwacht. Verder gaat de islam uit van de eenheid van God en de gelijkheid van alle mensen. Dat laatste ongeacht huidskleur, taal en geloof. Vrede binnen de islam betekent vrede met jezelf, maar ook met je omgeving en met God. Vrede is een belangrijk begrip binnen de islam. Het woord “islam” is zelfs afgeleid van het Arabische woord “salaam” dat “vrede” betekent. Het betekent ook “overgave”.

Zo komt het wel heel dichtbij (4)

Nog geen week na het vorige bericht van Operation Dove over acties van het Israëlische leger in de heuvels ten zuiden van Hebron bereikte ons het onderstaande persbericht uit At-Tuwani zelf: 


 Israëlisch leger valt huis binnen in At-Tuwani
De voortdurende militaire zoekacties bereiken At-Tuwani


zondag 22 juni 2014

Zo komt het wel heel dichtbij (3)

Je kon erop wachten: vroeg of laat zouden de Israëlische vergeldingsacties naar aanleiding van de verdwijning van drie jonge Israëlische kolonisten in de buurt van Hebron ook merkbaar zijn in de omgeving van At Tuwani dat we tijdens onze studiereis, samen met Hebron, hebben bezocht.Vandaag ontvingen we de onderstaande persverklaring van Operation Dove:


Israelische troepen verwoesten huizen in de heuvels ten zuiden van Hebron
Deze verwoestingen vonden plaats in Palestijnse dorpen Khallet Forem en Ar Rifa'Iyya Ad Deirat


vrijdag 20 juni 2014

Dramatische verhalen over schipbreuk en andere rampen

De situatie van Syrische vluchtelingen stond ook centraal tijdens de vergadering van Syria’s Request Netwerk in de avonduren van diezelfde Wereldvluchtelingendag. De toestand in Syrië en de omliggende landen is zo dramatisch dat velen er alles voor over hebben om naar West-Europa te vluchten. Dat leidt tot hardverscheurende verhalen waarvan we er enkele hebben gehoord en waarvan we ook overwegen om er meer op te tekenen en deze verder wereldkundig te maken.


Een broer van één van de aanwezige Syriërs zag het niet langer zitten in Syrië en is via Turkije naar Griekenland gevlucht. 


Syrië centraal op Wereldvluchtelingendag

Vandaag, Wereldvluchtelingendag, organiseerden de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Kerk in Actie en de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland een bijeenkomst over de “Kerkelijke Hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië”. Het wereldwijde aantal vluchtelingen is namelijk nog niet zo groot geweest als nu en veruit het grootste aantal van deze vluchtelingen is afkomstig uit Syrië.


De circa 50 aanwezigen werden verwelkomd door de Syrisch-Orthodoxe bisschop in Nederland, Mor Polycarpus, in het Syrisch-Orthodoxe klooster St. Ephrem in het vlakbij Enschede en tegen de Duitse grens aan geleden Glane. Het vormt tevens de zetel van het Syrisch-Orthodoxe bisdom in Nederland.

Geen vrijblijvendheid maar ga het gesprek aan over de genocide

In reactie op het hoofdredactioneel commentaar van Han Pape in het onafhankelijke weekblad voor Twente "Roskam" van 13 juni 2014 op de demonstratie van bepaalde Turkse organisaties op 1 juni 2014 tegen het een dikke maand eerder onthulde genocidemonument, stuurden de voorzitters van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, Enschede voor Vrede en de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) een bewerkte versie van een eerder voor de Twentsche Courant Tubantia geschreven opinie-artikel in dat vandaag wel in de Roskam werd geplaatst.


“Vrijheid, blijheid,” is het motto van Han Pape in zijn commentaar op de gebeurtenissen rond het genocidemonument in Almelo in de Roskam van 13 juni 2014. Almelose Armeniërs die een monument ter herdenking van “hun” genocide willen plaatsen en Turken die hiertegen demonstreren. Dat kan allemaal in Almelo en zo is in Almelo altijd wat te doen.

donderdag 19 juni 2014

Vluchteling in Enschede

Aan de vooravond van Wereldvluchtelingendag vond in de Openbare Bibliotheek een ontmoeting plaats met vijf in Enschede verblijvende vluchtelingen die graag hun verhaal met andere Enschedese burgers wilden delen. Helaas waren er niet meer dan vijf andere mensen die deze verhalen wilden horen.

Het eerste verhaal was van iemand die uit Sierra Leoni is gevlucht. Sinds zijn aankomst als 19-jarige in 2002 woont hij in Enschede. Hij is nu uitgeprocedeerd. Een particulier betaalt de kamer en € 30 leefgeld per maand en wat andere kosten van levensonderhoud. Andere asielzoekers die oorlogssituaties zijn ontvlucht kunnen wel beroep doen op medische zorg etc. maar hij niet. Hij had gehoopt een leven op te kunnen bouwen, maar dat lukt niet zolang de papieren niet in orde zijn. Zes keer aanvraag afgewezen. Moet eigenlijk naar uitzendcentrum, maar om medische redenen kan dan niet. De genoemde particulier helpt op dit moment vijf mensen.

woensdag 18 juni 2014

Luchtmachtoefeningen tussen nucleaire installaties

Rond 10 uur vanochtend werden burgers van Denekamp, Oldenzaal en Enschede opgeschrikt door een luide knal die ruiten deed rinkelen. Gedacht werd aan een straaljager maar de Koninklijke Luchtmacht liet al snel weten dat de Nederlandse F16's, die ook al enkele jaren van de voormalige Vliegbasis Twenthe zijn vertrokken, niet in deze regio vlogen. Vervolgens werd gespeculeerd over een meteoorinslag, maar daarvan bleek ook geen spoor te vinden.


Pas laat in de middag liet de Duitse luchtmacht weten dat de knal was veroorzaakt door een Eurofighter die tijdens een oefenvlucht boven de grens door de geluidsbarriere was gegaan. Dat de knal ook in Nederland te horen was geweest zou zijn gekomen omdat het betrekkelijk windstil was, aldus de verklaring van de Luftwaffe.


vrijdag 13 juni 2014

Behoud pluriforme staten in Irak en Syrië in plaats van ISIS

Eerder deze week werd bekend dat ISIS de Noord-Iraakse miljoenenstad Mosul, de tweede stad van het land, had ingenomen. Mosul en de omliggende provincie Nineve staan bekend als een gebied met een relatief grote christelijke bevolking dat bovendien als toevluchtsoord diende voor Iraakse christenen uit de rest van het land die de sektarische burgeroorlog wilden ontvluchten. De val van Mosul bracht dus een schok teweeg binnen de Aramese gemeenschap in Enschede en omgeving en de Aramese Beweging voor Mensenrechten zond vandaag de navolgende brief naar de leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer:


De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) heeft met ontzetting kennisgenomen van de inname door ISIS van Mosul en andere steden en dorpen in het noorden van Irak. Al langere tijd waarschuwt ABM op het groeiende machtsgebied van ISIS in Syrië en Irak en eind april wees ABM al op het feit dat de invloed van ISIS al merkbaar was inde straten van Mosul. Deze waarschuwingen leken echter tegen dovemansoren gericht. Even leek het erop alsof de internationale gemeenschap door de val van Mosul werd wakker geschud, maar de met spoed bijeengeroepen NAVO-vergadering bleek vooral over de ontvoering van medewerkers van het Turkse consulaat te gaan en daarnaast blijkt de zorg om olieraffinaderij in Baiji de hoogste prioriteit te hebben.

vrijdag 6 juni 2014

Vergelding vanuit de latere EUREGIO

Terwijl vandaag aan de kust van Normandië door regeringsleiders en veteranen de landing van de geallieerden 70 jaar geleden wordt herdacht, sprak ik met een Duitse vredesactivist over een tamelijk onbekend gebleven stuk geschiedens waarin een macabere hoofdrol is weggelegd voor het Duits-Nederlandse grensgebied rond Enschede. In wanhopige poging om de geallieerde opmars zoveel mogelijk schade toe te brengen bracht Nazi-Duitsland het tijdens de oorlog ontwikkelde maar nog niet volledige uitgeteste V2-wapen in stelling. De "V" staat hierbij niet voor "Vrede" of voor "Victory" maar voor "Vergeltungswaffe", wat de praktische militaire betekenis van het wapen ook het beste weergeeft: vergelding. Tegelijkertijd geldt de V2 als het prototype voor de rakettechnologie en de kruisvluchtwapens waar we na de Tweede Wereldoorlog maar al te bekend mee zijn geworden.


Op 8 september 1944, dus iets meer dan 3 maanden na de geallieerde landing op de Normandische kust, werd de eerste V2 gelanceerd. Er zouden er tot aan de laatste oorlogsdagen nog minstens 3.171 volgen; meer dan de helft hiervan (1.610) kwam de havens en de binnenstad van Antwerpen terecht waar grote schade werd aangericht en meer dan 1.700 burgers werden gedood. Londen was met 1.358 afgevuurde V2's het tweede doel met een dodental van meer dan 2.700 burgers.


zondag 1 juni 2014

Wie zaait er nu haat?

Vandaag vond in op het Rembrandtveld in Almelo een demonstratie plaats van enkele Turkse koepelorganisaties tegen het ruim vijf weken geleden in Almelo onthulde monument ter herdenking van de Armeense genocide. Tot deze demonstratie, waaraan volgens de politie 3.000 en volgens de organisatoren 4.000 tot 5.000 mensen hebben deelgenomen, was opgeroepen door de Diyanet moskeeën, die onder toezicht staan van het Turkse ministerie voor godsdienstzaken, en de Nederlandse afdeling van de AK-partij van de Turkse premier Erdogan.


op de spandoeken rechts staat "Wij wensen in Almelo geen haatzaaiend monument" respectievelijk "... de vergeten massamoorden van 'Hocali' en 'Van' herinneren we nog"

Enkele dagen vóór de geplande demonstratie schreven de voorzitters van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, van Enschede voor Vrede en van de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) de volgende ingezonden brief: