woensdag 31 december 2014

Oudjaar in de Palestijnse gebieden

Vandaag verstuurde "Operation Dove', de internationale vredesorganisatie die we tijdens onze studiereis hebben bezocht, het volgende persbericht:


Aanval kolonisten voor prijzengeld en het Israëlisch leger vernietigd huizen in de heuvels ten zuiden van Hebron

Israëlische kolonisten steken brand in een huis in Ad-Deirat. Het Israëlisch leger vernietigd een tent in Al-Mafaqarah

zaterdag 20 december 2014

Verhulde wijsheid uit het Oosten

Twee jaar geleden was het “Glazen Huis” van 3FM Serious Request allesoverheersend op de Oude Markt van Enschede. Al het andere ging erachter schuil en de traditionele kunstijsbaan moest ervoor wijken. Alles om mensen van heinde en verre naar Enschede te laten komen en dat wilde “Enschede Promotie” graag zou houden. Aldus ging vorig jaar een nieuwe traditie van start: een cultureel evenement onder de niets van de doelstelling verhullende titel “Woar geet ’t opan met Kesmis? Noar Eanske!” Geen kunstijsbaan meer, maar een reeks culturele voorstellingen voor jong en oud in de verschillende zalen van het Wilminktheater die onderling met elkaar verbonden werden door een culturele kerstmarkt van de Oude Markt tot aan het Willem Wilminkplein onder de titel “Bethlehem Boulevard”.


Nieuwe tradities moeten geaccepteerd worden en zich daarom soms schikken naar oudere tradities. Zo is in het tweede jaar de Bethlehem Boulevard verdwenen en de kunstijsbaan weer terug op de Oude Markt. Groter dan ooit te voren en is nu net zo allesoverheersend als het Glazen Huis destijds. De Grote Kerk op de Oude Markt gaat er achter schuil en de hoofdingang van de kerk kan slechts via een sluipdoor-kruipdoor-route gevonden worden. Dat vormt niet alleen een probleem voor de Protestantse Kerstnachtdienst die traditiegetrouw nog in deze kerk wordt gehouden, maar ook voor het onderdeel van “Woar geet ’t opan met Kesmis?” die het eerst jaar wel heeft overleefd in toepasselijk in deze, feitelijk oudste zaal van het Wilminktheater wordt gehouden: het evenement “Wat preken we met Kerst?” Want daar ging het traditiegetrouw toch eigenlijk om…

donderdag 18 december 2014

Het zonlicht delen in het Nabije Oosten

Vanmiddag vond in de derde (Arabischtalige) Syrisch-Orthodoxe Mor Auginkerk in Hengelo de opening plaats van de tentoonstelling "Sharing the Sunlight" van het Yunus Emre Instituut. Deze tentoonstelling laat in een 40-tal foto's de religieuze diversiteit van het huidige Turkije zien. Vooral van christelijke en joodse gebedshuizen, overigens, en een enkele moskee.


Het idee om deze tentoonstelling in één van de Syrisch-Orthodoxe kerken in Twente te laten zien, ontstond tijdens een ontmoeting twee maanden geleden tussen de in Glane zetelende Syrisch-Orthodoxe bisschop Polycarpus en de in Deventer zetelende Turkse consul-generaal Zafer Ates.

woensdag 17 december 2014

Illegale kernafvalexport van Gronau naar Rusland

Vandaag bereikte ons het persbericht van de Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, AKU (Arbeitskreis Umwelt) Gronau, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU), en Ecodefense, Moskou waarin wordt meegedeeld dat de Russische milieubeweging de Gronause uraniumverrijker Urenco voor de Münsterse strafrechter heeft gedaagd wegens het storten van uraniumafval door Urenco in Rusland.


Op dinsdag 16 december 2014 heeft een Russische milieu-activiste uit Jekaterinburg via de Münsterse advocaat Wilhelm Achelpöhler het Openbaar Ministerie in Münster verzocht om heropening van de strafrechtelijke vervolging van de Gronause vestiging van Urenco. Daarbij gaat het om de illegale export van circa 27.000 ton verarmd uranium die sinds het midden van de jaren ‘90 van de vorige eeuw vanuit Gronau als kernafval naar Rusland is geëxporteerd. Officieel mocht Urenco dit kernafval met toestemming van de Duitse federale regering als „grondstof“ benoemen. De export van kernafval is volgens de Duitse kernenergiewet wederrechtelijk. Midden november heeft de federale regering het verarmd uranium dat in Gronau massaal als radioactief afval vrijkomt bij het uraniumverrijkingsproces, echter voor he teerst als kernafval benoemd.

woensdag 10 december 2014

Dialoog als tegenstem om grenzen en muren te slechten

Vandaag, op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, sloot Toine van Teeffelen, medewerker van het Arab Educational Institute in Bethlehem, zijn tiendaagse rondreis door Nederland (over zijn boek “Liefde, Woede en waardigheid – leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever “ en het interreligieuze dialoogproject van jongeren in Bethlehem) af met een bijeenkomst in het gebouw van het Apostolisch Genootschap in Enschede. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, Enschede voor Vrede en de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies in Enschede.


In haar openingswoord vertelde Margreet Stroo, voorzitter van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem (OVTB), dat deze groep sinds 2006 intensieve contacten onderhoud met het Arab Educational Institute en met name met de vrouwengroep die hieraan verbonden is. Er zijn vanuit Enschede drie reizen naar Bethlehem georganiseerd en twee keer zijn groepen Palestijnse vrouwen in Enschede ontvangen. De OVTB heeft haar activiteiten noodgedwongen op een lager pitje moeten zetten, maar heeft besloten wel door te blijven gaan omdat het belangrijk ik de band met de vrouwengroep in Bethlehem niet los te laten. Vooral voor de vrouwen daar, die door de bezetting toch al in een groot isolement zitten.

donderdag 4 december 2014

Ontwikkeling dodelijke technologie

Na twee jaar te hebben overgeslagen stonden leden van Enschede voor Vrede dit jaar weer aan de vooravond van Sinterklaas te flyeren bij speelgoedwinkels om vooral geen “oorlogsspeelgoed” te kopen. Bij eerdere acties volstond het uitgereikte pamfletje met de opmerking “jong geleerd is oud gedaan” en deed een beroep op pedagogen en andere deskundigen dat door dit oorlogsspeelgoed een gewenning aan het gebruik van geweld optrad en een basis werd gelegd voor grensoverschrijdend gedrag.


Dit jaar werd een directe link gelegd met de inzet van militaire drones waardoor de scheidslijn tussen spel en werkelijkheid vervaagde. Steeds meer worden commerciële computergames al ingezet in officiële militaire oefeningen omdat ze zo realistisch zijn en tegelijkertijd worden daadwerkelijk operaties in het veld via drones uitgevoerd waarbij de piloot annex boordschutter honderden zo geen duizenden kilometers verderop zit en oorlog voert via een beeldscherm en een aantal handels en knoppen. Alsof het een computerspel is. Daarmee was deze actie een soort herhaling van een eerdere actie die de vredesgroep in de Enschedese binnenstad hield en werd bovendien verwezen naar een door haar mede-georganiseerd mini-symposium over drones in de afgelopen Vredesweek.

dinsdag 2 december 2014

Israël staat op een kruispunt

Vandaag ontvingen we de onderstaande oproep van Rabbis for Human Rights; de organisaties die op velen diepe indruk maakte tijdens het bezoek aan Jeruzalem in het kader van onze studiereis. Het is eigenlijk een oproep om donaties, maar wel met een stevig inhoudelijk verhaal waarom die donaties nu nodig zijn. Hieronder een vertaling van het bericht.


Op het moment dat we deze e-mail versturen, bereidt Israël zich voor op verkiezingen. Het valt buiten het mandaat van Rabbis for Human Rights om politieke partijen te ondersteunen, maar onze boodschap is belangrijker dan ooit. Tijdens de campagnes zullen velen zich bedienen van demagogie, terwijl wij ons best zullen blijven doen om onze mede-Israëliërs ertoe te bewegen onze hoogste joodse waarden leidend te laten zijn in het stemhokje, in de wandelgangen van de macht en in het dagelijks leven. Israël staat daadwerkelijk op een kruispunt van wegen.

maandag 1 december 2014

Met het oog op de gezamenlijke vergadering van de gemeenteraad van Enschede en provinciale staten van Overijssel op 3 december a.s. over het advies “Technology Base Twente” van de Commissie van Wijzen schreven de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) en Enschede voor Vrede vandaag een gezamenlijke brief over het toekomstig militair gebruik voormalige vliegbasis Twenthe.Met deze brief wilden zij aandacht vragen voor een drietal punten:

  • het gebruik van de voormalige vliegbasis door Defensie ook nadat ze deze zelf heeft afgestoten;
  • de focus van de Commissie van Wijzen op de Twentse luchtvaart- en defensie-industrie;
  • de cultuurhistorische waarde van het terrein als “uniek verhaal over oorlog en vrede”.