zondag 16 november 2014

Uittocht PvdA-Kamerleden begon in Almelo

In het kader van de gezamenlijke 100-jarige herdenking van de Armeense genocide bezocht het bestuur van de Aramese Beweging voor Mensenrechten vanmiddag het bestuur van de Armeense kerk in Almelo waar op 24 april dit jaar een herdenkingsmonument werd onthuld. Deze onthulling leidde tot een demonstratie van nationalistische Turken op 1 juni jl eveneens in Almelo en deze demonstratie leidde op haar beurt tot Kamervragen over de betrokkenheid van de Turkse regering bij deze demonstratie.


Ook de gemeente Almelo heeft hier onderzoek naar laten doen en volgens het bestuur van de Armeense kerk staan deze Kamervragen en het nog in uitvoering zijnde onderzoek in opdracht van de gemeente Almelo aan de basis van de aanscherpingen die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (en ook van integratie), Lodewijk Asscher, vorige week aankondigde in het toezicht op de Diyanetmoskeeën en andere Turkse koepelorganisaties die op hun beurt leidden tot het uit de PvdA-fractie stappen of gezet worden van twee Tweede Kamerleden van Turkse afkomst.

Het kerkbestuur wees daarbij op de uitspraak van de directeur van het Turkije Instituut in Leiden, Lily Sprangers, die ook betrokken is bij het onderzoek dat de gemeente Almelo laat uitvoeren, in het artikel “de Turkse arm reikt verder” afgelopen zaterdag in de Twentsche Courant Tubantia dat de Turkse diplomatie de Turken in Nederland inzet voor haar eigen belang om haar invloed in Europa uit te breiden en een machtig land te worden. De Turkse regering mengt zich volgens haar steeds meer in de Nederlandse politiek, soms via instanties als Diyanet, soms direct. En dat blijkt, wederom volgens haar, onder meer uit de demonstratie in Almelo tegen de plaatsing van een monument voor de Armeense genocide. Die demonstratie werd, zo laat ze in de krant optekenen, gefaciliteerd door de Turkse overheid.

Het is dan ook niet voor niets dat een flink aantal van de enkele weken geleden ingediende Kamervragen zich met name ook op de betrokkenheid van de Turkse regering richten en ook een relatie leggen met het onderzoek van minister Asscher naar de Turkse koepelorganisaties in Nederland.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten