zondag 31 januari 2016

Straling stopt niet bij de grens

Als Twentse anti-kernenergie-activisten hebben we jarenlang aan demonstratie deelgenomen bij de diverse nucleaire installaties net over de grens in Duitsland met een spandoek waarop “Straling stopt niet aan de grens” stond. Dat geldt vooral de kerncentrale in het Duitse Lingen, waarbij volgens het rampenplan half Twente (tot en met een flink deel van de Netwerkstad Almelo-Borne-Hengelo-Enschede-Oldenzaal) in de cirkel ligt waarin jodiumtabletten uitgedeeld moeten worden uitgedeeld aan de daar woonachtige bevolking.


Zo’n ongeluk in een kerncentrale minder denkbeeldig dan velen wensen te geloven. En dan hoeven we niet alleen aan Harrisburg, Tsjernobyl of Fukushima te denken. Het in 1968 geopende Kernkraftwerk Lingen werd nog geen tien jaar later, in 1977 stilgelegd vanwege een beschadiging van in een technisch deelsysteem. Ter vervanging van deze verongelukte kerncentrale werd in 1988 het Kernkraftwerk Emsland in bedrijf genomen. Omdat deze vervangingscentrale relatief nieuw is zal deze als één van de laatste kerncentrales, in 2022, worden gesloten. Relatief nieuw betekent overigens niet dat ze ook relatief veilig is. Op 3 april 2015 vond er nog een ongeluk plaats waardoor de centrale korte tijd van het net gehaald moest worden.

zondag 24 januari 2016

Werken aan sociale cohesie en saamhorigheid voor het te laat is

Vanmiddag hield stichting Ebru in Hengelo een "brunch voor een betere samenleving". Stichting Ebru is een Overijsselse stichting met in ieder geval afdelingen in Hengelo en Deventer en een afdeling in oprichting in Enschede. Van oudsher is het volgens coördinator Salih Baran in diens openingswoordje, een stichting die zich inzette voor hulp aan de alleramsten in ontwikkelingslanden, maar recent is de doelstelling verbreed naar het bestrijden van het naast elkaar bestaan van parallelle samenlevingen in Nederland. In dat verband wil men de activiteiten die tot dusverre vooral voor de eigen vrijwilligers en (islamitische) achterban werden georganiseerd nadrukkelijk openen voor 'autochtone' Nederlanders en landgenoten met nog weer andere culturele achtergronden.De circa 150 aanwezigen - hele gezinnen uit de achterban van stichting Ebru, vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen en mensen uit de buurt - namen vervolgens plaats aan tafeltjes en genoten daar van een uitgebreide brunch en van de ontmoeting met elkaar. Tijdens het eten werden twee liederen ten gehore gebracht: één over vriendschap en één over wereldvrede.

vrijdag 22 januari 2016

Eis garanties voor minderheden als je Koerdische strijders wil steunen

Vandaag stond een door de redactie ingekorte versie van het opinie-artikel van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) in Trouw. Hieronder de oorspronkelijke versie.


Terwijl het Rusland verwijt de Syrische president Assad kritiekloos te ondersteunen, heeft het Westen zelf de afgelopen vijf jaar geen gelukkige hand gehad in haar keuze van te ondersteunen grondtroepen in Syrië. Bij de ondersteuning van het Vrije Syrische Leger sloot zij te lang de ogen voor het feit dat deze in toenemende mate door jihadistische groepen werd gedomineerd en dat veel van de via regionale bondgenoten geleverde wapensystemen uiteindelijk in handen van de Syrische Al Qaïda afdeling Al Nusra kwam en vervolgens in handen van ISIS die daar terreurdaden mee pleegt die zelfs Al Qaïda te ver vindt gaan. De misdaden van ISIS in Syrië werden lange tijd genegeerd, want de daar te bestrijden vijand was immers Assad, maar toen ISIS in de zomer van 2014 de tweede stad van Irak en het belangrijke pijpleidingenknooppunt, Mosul, innam en jezidi’s op de Sinjarberg had ingesloten moest het Westen de banden met tot dan toe gesteunde jihadistische groepen in Syrië wel doorsnijden.

zaterdag 16 januari 2016

Botsende politieke agenda’s

Vanavond vond in het gebouw de Aramese Vereniging Abgar in Rijssen onder leiding van het Overijsselse CDA-Statenlid Susan Faal-Takak de presentatie van de zesde mensenrechtenrapportage van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) plaats. Net als de vijfde rapportage die twee jaar geleden in het gebouw van de Aramese Vereniging in Oldenzaal werd gepresenteerd beschreef ook deze rapportage de mensenrechtensituatie in Turkije, Irak en Syrië over de afgelopen twee jaar, in dit geval dus 2014 en 2015. Was twee jaar geleden de inzet van ABM bij de campagne Syria’s Request in het voorjaar van 2013 de reden dat er geen tijd was om een rapportage te presenteren, dit keer was de inzet van ABM bij de herdenkingsactiviteiten van de Armeense Genocide en Aramese Seyfo in het voorjaar van 2015 de reden.


Bij zijn presentatie legde ABM-voorzitter Aziz Beth Aho de nadruk op de mensenrechtensituatie in Turkije en noemde het Ergenakon-netwerk, een staat binnen de Turkse staat, dat de afgelopen decennia verantwoordelijk was voor diverse politieke moorden in Turkije waaronder die op de Armeniër Hrint Dink en de zware mishandeling op de Aramese monnik Daniel Savci. Hij bekritiseerde recente wetgeving in Turkije die gunstig uit zou pakken voor de daders van deze moorden en hun opdrachtgevers.

donderdag 14 januari 2016

Het onthullen van een verborgen geschiedenis

Vandaag, een maand na de officiële boeklancering, presenteerde Meltem Halaceli haar boek “De vergeten geschiedenis van mijn grootvader Sulayman Hadj Ali” op een door Enschede voor Vrede georganiseerde bijeenkomst in de “Vredestuin”. Het schrijfproces heeft lang geduurd. Anderhalf jaar geleden gaf Meltem in haar geboorteplaats Hengelo al een presentatie van de kern van het boek: de vertaling van de memoires van haar grootvader die 100 jaar geleden dienst deed in het Ottomaanse leger.


Die lange tijd had ze echter nodig. Want steeds weer drong de vraag zich bij haar op of ze dit verhaal wel aan de openbaarheid wilde prijsgeven. Al het leed dat min of meer was weggestopt. Waar haar omgeving mee had leren leven. Moet je dat allemaal nu weer oprakelen. Het was een controversiële tijd waar nu, 100 jaar later, nog steeds heftige discussies over plaatsvinden. De discussie over de Armeense Genocide die hele bevolkingsgroepen thans nog steeds splijt is slechts één van de vele voorbeelden die je zou kunnen noemen. Alle bevolkingsgroepen in het Midden-Oosten hebben hun geschiedenis met het leed dat hun berokkend is en veelal ook met het leed dat ze anderen hebben aangedaan.