zondag 27 september 2015

Muziek verbindt naar vrede

Als slotakkoord van de Vredesweek 2015 “Vrede Verbindt” klonken vanavond in het Rabotheater in Hengelo de klanken van vrede en verzoening van het Armeens-Turkse duo Vardan Hovanissian (duduk) en Emre Gültekin (saz). Met hun tweeën speelden ze stukken van Turkse en Armeense componisten om te laten zien hoe rijk het samen leven en samen spelen van verschillende culturen is.


Eeuwenlang hebben de Armeense en Turkse culturen, samen met nog tientallen andere, naast elkaar bestaan in Anatolië en elkaar over en weer beïnvloed. Het heeft tot mooie muziek en andere kunstvormen geleid. De musici benadrukken hoe belangrijk het is om de herinnering hieraan vast te blijven houden en deze niet ook met de genocide in de vergetelheid te laten geraken.

Vrouwen als verbinders voor vrede

Bij haar toezegging de Enschedese Ambassadeur van de Vrede te worden, benadrukte Seçil Arda het belang van een debatbijeenkomst tijdens de Vredesweek, naast alle presentaties van sprekers, materialen, films en muziek die we al organiseerden. Dat debat, zo werd overeengekomen, zou dan over de rol van vrouwen als vredestichters gaan. Bij de samenstelling van het panel is de nadruk komen te vallen op vrouwen die als vluchteling uit ernstige conflictgebieden afkomstig zijn. Ook nu weer erg actueel. Als we het over vrede hebben moeten we het helaas ook over oorlog hebben, aldus Arda.


De vrouw die voor een uitgebreidere inleiding is gevraagd, is Leila Jaffar, een Nederlandse Palestijnse die lange tijd betrokken is geweest bij de Joods-Palestijnse dialoog (“over ons gemeenschappelijke conflict”) en tegenwoordiger en bureau heeft voor interculturele communicatie en mediation. Een rijke achtergrond om tot ons te spreken, maar zelfs dan sta je altijd nog op de schouders van reuzen uit het verleden. Zo haalt ze een uitspraak aan van Socrates (“verandering komt niet voort uit de strijd tegen het slechte, maar uit het bouwen aan het goede”)  en van Rumi (“gisteren was ik slim en wilde de wereld veranderen, vandaag ben ik wijs en verander ik mij zelf”).

Verbinden om vrede

Vanochtend vond in de vorige week zondag geopende tot Ontmoetingskerk vernieuwbouwde Vredeskerk de Oecumenische Vredesdienst plaats met naast de ontvangende Protestantse gemeente Enschede ook voorgangers en kerkgangers van de Rooms-Katholieke parochie, de Syrisch-Orthodoxe kerk, de Vrije Evangelische gemeente, de Doopsgezinde gemeente en het Leger des Heils. Met recht een ontmoeting in veelkleurigheid en een verbinding om vrede.


Alle deelnemende kerkgenootschappen was gevraagd en symbool uit de eigen traditie mee te nemen dat voor hen de vrede symboliseerde.

vrijdag 25 september 2015

Vrede verbindt: Samen zingen om het ideaal vast te houden

Alweer een kortlopende traditie: een Vredesweekbijeenkomst op de vrijdagavond rond het Oase-vuur op de grens van Nederland en Duitsland die in het midden van de onderstaande foto met een soort tegelpad is aangegeven. Als we met elkaar praten is er bij Duitsers en Nederlanders toch altijd iets van een taalprobleem, al was het maar dat de een zijn of haar moedertaal kan spreken en de ander zich ook in de taal probeert duidelijk te maken. Maar als we samen zingen, maakt de taal niet uit. Dat kan Nederlands, Duits of Engels zijn.


Waar de organisatoren Enschede voor Vrede en Pax Christi im Bistum Münster vorig jaar nog een thema (Duitse dienstweigeraars die tijdens de Eerste Wereldoorlog de grens naar het neutrale Nederland overstaken) hadden uitgewerkt, was dit jaar gekozen voor de verbondenheid door vredesliederen die we aan weerszijden van de grens kennen.


donderdag 24 september 2015

Vrede verbindt: overstijg het eigenbelang

Eén dag na de worsteling met de bloedige broederstrijd van honderd jaargeleden, stond vanavond in het gebouw van de Samenwerkende Democratische Organisaties (van mensen afkomstig uit Turkije) de huidige oorlog in Turkije centraal: de onlangs hervatte strijd tussen de Turkse regering en de Koerden. En wel vanuit het perspectief van de Turkse vredesbeweging, waartoe de inleider van vanavond, Ali Ugural, behoort.


Volgens Ali vindt iedereen “vrede” wel een mooi woord, maar bestaat de geschiedenis toch vooral uit oorlogen en geweld. De vredesbeweging zet zich, in Turkije en wereldwijd, al lange tijd in voor een vreedzaam en harmonieus samenleven, maar het lijkt maar niet te willen lukken. Sterker nog, de onderlinge spanningen lijken alleen maar erger te worden. Naast de beweging van mensen die in vrede geloven en zich daarvoor in willen zetten, bestaat een veel grotere groep van mensen die het nauwelijk interesseert. Koud laat. Alleen heel schokkende gebeurtenissen of bedreigingen brengen hen ook soms in beweging, maar dan kan het alle kanten op gaan.

woensdag 23 september 2015

Bloedbroeders in Hengelo

Vanavond waren de “Bloedbroeders”, de Nederlandse Turk Sinan Can en de Nederlandse Armeniër Ara Halici op uitnodiging van de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad in het theatercafé van het Rabotheater in Hengelo. Afgelopen voorjaar, in de weken voorafgaand aan de 100ste herdenking van de Armeense Genocide, werd hun zesdelige documentaire Bloedbroeders door de VARA uitgezonden en vanavond waren ze in Hengelo om te vertellen over hun ervaringen tijdens het maken van deze documentaire en na de uitzending.


Het idee voor de Bloedbroeders ontstond een paar jaar geleden bij Sinan toen hij voor andere documentaireserie “Uitgezet”, die het leven volgde van een aantal door Nederland uitgezette asielzoekers, een uitgezette familie naar Armenië volgde. Voor hem was dat net zo vanzelfsprekend als de andere landen die hij bezocht in het kader van deze serie, maar in zijn omgeving hoorde hij wel mensen zeggen “Je gaat toch niet als Turk naar Armenië?!”. In Armenië voelde hij zich heel plezierig, maar zodra de mensen daar ontdekten dat hij van Turkse afkomst was, vroegen ze hem wel meteen “Waarom erkennen jullie de genocide niet?”.

dinsdag 22 september 2015

Vredestechniek richt zich op verbinding tussen mensen

Na drie Vredesweeksymposia aan de Universiteit Twente georganiseerd door de Wetenschapswinkel en Enschede voor Vrede vond vanavond het eerste Vredesweeksymposium plaats van hopelijk een nieuwe reeks die mede wordt georganiseerd door het bureau Studium Generale. De aldus tot stand gekomen verbinding tussen de Vredesweekactiviteiten en het reguliere Studium-Generale-programma leverde meteen al een goed gevulde zaal op met een qua leeftijden zeer gevarieerd publiek.


Studium-Generale-coördinator Peter Timmerman begon bij de introductie van thema met de tegenstelling van het Vredesweekthema “Vrede Verbindt”: “Oorlog Scheidt”. Tegelijkertijd kost het ons weinig moeite om oorlogvoering met technologie te verbinden. In de loop der eeuwen zijn de meest geavanceerde wapensystemen ontwikkeld met de atoombom als (voorlopig?) hoogte-, of liever: dieptepunt. Maar hoe zit het eigenlijk met de verbinding tussen vrede en technologie? Bestaat er ook technologie om vrede te bevorderen? Dat is de zoektocht die deze avond een aanvang zou nemen en die dicht bij huis kan beginnen: in de tegenover de Universiteit Twente gelegen Enschedese woonwijk Twekkelerveld.

maandag 21 september 2015

Aan vrede werken via ontmoeting

Vandaag, op de Internationale Dag van de Vrede, werd in de één dag eerder geopende Ontmoetingskerk, door Enschede voor Vrede, de Raad voor Levensbeschouwingen en Religies en de Wereldvredesvlam Twente een viering van deze internationale vredesdag gehouden onder het Vredesweekthema "Vrede Verbindt".De Ontmoetingskerk is niet echt een nieuwe kerk, maar de "vernieuwbouwde" voormalige Vredeskerk. Bij een "vernieuwbouwde" kerk hoort ook een nieuwe naam, zo meende de Protestantse gemeente Enschede, en daarbij kwam de naam "Ontmoetingskerk" bovendrijven als hedendaagse, handen-uit-de-mouwen invulling van het woord "vrede" dat bij de bouw van de Vredeskerk, in 1954 en dus negen jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, een concreet verlangen was.

Vrede en verbondenheid verbeeld

Voor de derde achtereenvolgende keer worden deze Vredesweek in de ruimtes van de Enschedese Ambassade van de Vrede foto’s geëxposeerd die gemaakt zijn door twintig tweedejaars studenten van de fotografie-opleiding van het ROC van Twente.


Net als voorgaande jaren hebben deze studenten in het kader van een vrije opdracht foto’s gemaakt over het Vredesweekthema. Dit jaar dus “Vrede Verbindt”.

zondag 20 september 2015

In de veelkleurigheid verbinden of scheiden?

Eens in de drie jaar vindt in het Abraham Ledeboerpark op de grens van de stedelijke bebouwing van Enschede en het omringende couliezenlandschap, de Twentse Landdag plaats. Een ontmoeting tussen stad en platteland.


Daar kan zomaar achter een schaapskunde de kraam van Enschede voor Vrede opduiken...

zaterdag 19 september 2015

Wie betaalt bepaalt

Onder deze tiel vond vanmiddag in de grote zaal van Concordia Kunst & Cultuur een debat plaats over de vraag of sponsoren en subsidiegevers niet een te grote vinger krijgen in de inhoud van de kunst- en cultuurprogramma's of de instellingen die deze beschikbaar willen stellen.


Directe aanleiding was de vraag van Urenco aan diverse kunst- en cultuurinstellingen in de regio om mee te werken aan het project Isotopia dat erop gericht is om met name kinderen op een toegankelijke manier kennis te laten maken de productie van stabiele isotopen en het belang hiervan voor de gezondheidszorg. Waar Concordia zelf, na interne discussie, besloten heeft hier niet aan mee te doen, zag de Enschedese Muziekschool Kaliber hier geen enkel probleem en heeft in dit kader een tweetal dansvoorstellingen ontwikkeld.


Vrede als bindmiddel

In een overvolle Wintertuin van De Wonne - ook dit jaar weer de Ambassade van Vrede in Enschede, werd vanmiddag de Vredesweek geopend. Het thema "Vrede Verbindt" werd begin dit jaar naar aanleiding van de aanslagen in Parijs vastgesteld en blijkt negen maanden later nog steeds actueel te zijn.En als verbinding is vrede essentieel, aldus Vredesambassadeur Seçil Arda in haar openingstoespraak, die ze begint met de woorden van Voltaire: "Vrede is niet alles, maar zonder vrede is alles niets".

vrijdag 18 september 2015

Het Nabije Oosten vertoond in het Nabije Oosten

Vanavond vond in de Oase, een oecumenische tuin op de grens van Duitsland en Nederland, tussen Gronau en Losser, een reisverslag plaats van een Gronause kerkelijke groep die onlangs Israël en Palestina had bezocht. Ondanks het wisselvallige weer dat in deze openlucht-bijeenkomst gemakkelijk roet in het eten had kunnen gooide (en halverwege de avond ook gooide) was hier toch nog een 20-tal mensen op af gekomen.


De reis had in omgekeerde richting plaatsgevonden dan de reis die de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem een jaar eerder naar Palestina en Israël had georganiseerd, namelijk startend in Galilea aan het Meer van Tiberias en eindigend in Bethlehem en Jeruzalem. En waar de Twentse reis via de kuststeden Jaffa, Haifa en Akko noordwaards naar Galilea ging, volgde de Gronause reis het Jordaandal om via Nabloes, Jericho en de Dode Zee in Bethlehem uit te komen.


woensdag 16 september 2015

Een verzwegen geschiedenis wordt uitgeschreeuwd

Vanochtend ging het Enschedese Vredesweekprogramma feitelijk al in Hengelo van start met de vertoning van de film "The Stones Cry Out". Een film over de verzwegen geschiedenis van Palestijnse christenen. In haar introductie op de film herinnerde Els du Rieu aan het bezoek dat Elias Chacour, aartsbisschop van Galilea, een paar jaar geleden aan Hengelo heeft gebracht om over deze geschiedenis te vertellen. Hij figureerde ook in het eerste deel van de film, waartoe het initiatief is genomen toen de filmmaakster merkte dat het verhaal over de Palestijnse christenen zelfs niet bekend is bij de Syrisch-Orthodoxe christenen die thans een vergelijkbaar lot ondergaan.


De film begint met beelden van een kerkdienst op Goede Vrijdag in het dorpje Aboud op de Westelijke Jordaanoever en eindigt met beelden van de Paasviering in de Heilig Grafkerk (die eigenlijk, en beter, de Kerk van de Opstanding heet) en brengt zo het verhaal van het lijden van de Palestijnse christenen maar ook het perspectief op hun verrijzenis in beeld.

Brief vanuit Twente over het Cremisan-klooster bij Bethlehem

Vandaag verstuurde de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem de onderstaande brief naar de leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer:


Ongeveer vijf kilometer ten noordwesten van Bethlehem ligt het klooster Cremisan. Het huidige klooster werd in 1885 gebouwd op de ruïne van een uit de 7de eeuw daterend Byzantijns klooster. Het is gebruik bij de Salesianen en de Salesianessen die er een basisschool en een speciale onderwijsinstelling voor kinderen met leerproblemen in hebben ondergebracht en die bezocht wordt door zo’n 400 Palestijnse kinderen (christenen en moslims) uit de wijde omtrek. Daarnaast worden allerlei buitenschoolse activiteiten en zomerkampen georganiseerd ook gericht op de bredere samenleving rond het klooster.

dinsdag 15 september 2015

Het onzichtbare zichtbaar maken

Vandaag bracht een delegatie van het bestuurs van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) een bezoek aan Brussel. Niet alleen hoofdstad en bestuurszetel van België, maar ook van het gelijknamige Gewest, van de Europese Unie, de NAVO en van een heleboel andere organisaties. Een stad dus waar heel veel verschillende groeperingen gehoord willen worden en zichtbaar willen zijn. Dat was ook het doel van onze komst.


's Middags bezochten we het monument in de Brusselse deelgemeente Jette voor de slachtoffers van de op de Aramese gemeenschap gepleegde genocide die afgelopen voorjaar, 100 jaar na dato, werd onthuld. In vier talen (Aramees, Engels, Frans en Nederlands) wordt deze gebeurtenis onder de aandacht gebracht van de voorbijgangers op het plein tussen de parochiekerk en het gemeentehuis van Jette.

maandag 14 september 2015

Welkom in Enschede

Vanavond vergaderde de Stedelijke Commissie van de Gemeenteraad van Enschede over de komst van een Asielzoekerscentrum in Enschede. Voorafgaand aan deze vergadering maakten verschillende burgers duidelijk dat de vluchtelingen en asielzoekers, voor het merendeels afkomstig uit de oorlogsgebieden in het "nabije oosten", welkom zijn in Enschede.


We waren met enkele tientallen mensen ...

vrijdag 11 september 2015

Kunst geïnspireerd door een vredesactie?

Gisteren ging in de Enschedese binnenstad de zesde editie van het GOGBOT-festival van start. Evenement op het snijvlak van kunst, media en technologie. Vaak met ingenieuze kunstobjecten die in de buitenlucht, met name op de Oude Markt, veel aandacht trekken.


Dit jaar werd onze aandacht getrokken door een object van de Britse kunstenaar James Bridle. Op zichzelf helemaal geen ingenieus kunstobject, eerder een schaduw ervan. Een schaduw namelijk, of liever: de contouren van de schaduw, van een drone, afgebeeld op het plaveisel van de Oude Markt.

zaterdag 5 september 2015

Oorlog in Syrië naderbij gebracht

Terwijl ons beeld van de oorlog in Syrië deze dagen vooral wordt bepaald door dat van Aylan Kurdi op de Turkse kust of dat van de stroom mensen die over de autosnelweg van Boedapest naar Wenen loopt, bracht de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN) vanavond in het gebouw van Platform Aram de aanwezigen weer terug naar de beelden van de verschrikkingen in Syrië zelf die deze mensen trachten te ontvluchten.


Dat gebeurde tijdens de “Dag van Solidariteit met de vervolgde Aramese christenen in Syrië en Irak”. Natuurlijk, zo stelde de in Damascus geboren organisator en vice-voorzitter van de SAFN, Johnny Shabo, lijden alle etnische en religieuze gemeenschappen in Syrië en Irak onder ISIS: jezidi’s, alawieten, sji’ieten, soennieten, Koerden, Turkmenen, Arameeërs en Arabieren. Maar binnen deze enormiteit aan geweld is sprake van een doelgerichte campagne tegen de Aramese christenen voor wie het zuidoosten van Turkije, Irak, Syrië en Libanon al 2000 jaar hun woongebied was.