vrijdag 21 juni 2013

Geen ijzingwekkende stilte maar een ijzingwekkend stilzwijgen

In de Roskam van 14 juni 2013 stond naar aanleiding van een 100-uur-durende Benefietmarathon één dag later in de Grote Kerk te Enschede een uitgebreid artikel onder de kop "Twente zet zich cultureel in voor de hulp aan Syrië". Het artikel bevatte nogal wat slordigheden maar ging bovendien volstrekt ten onrechte uit van de vooronderstelling als zou Syrië de grote Syrische gemeenschap in Twente onberoerd laten. Vandaar onderstaande reactie die een week later grotendeels werd geplaatst.Het artikel van Wesley Smit in de Roskam van 14 juni jl. schreeuwt om een reactie. Laten we die beginnen met het uitdrukken van onze vreugde over de grootste muziekmanifestatie voor Syrië op 15 juni in de Grote Kerk van Enschede en de aandacht die deze in de plaatselijke en landelijke media en ook in de Roskam heeft gekregen. De enorme energie die de vrijwilligers van de stichting Humanitaire Hulp Syrië onder aanvoering van Trui Bolscher hierin hebben moeten steken om dit alles voor elkaar te krijgen verdient onze diepe bewondering.

donderdag 20 juni 2013

‘Enschede is met 160 nationaliteiten een internationale stad, de wereld staat op onze drempel.’

In het kader van Wereldvluchtelingendag, 20 juni 2013, bracht burgemeester Peter den Oudsten van Enschede de volgende verklaring naar buiten:Op 20 juni staan we stil bij het lot van vluchtelingen, waar ook ter wereld. Dagelijks houden de media ons op de hoogte van vluchtelingen buiten en binnen Nederland. De wereld wordt kleiner. Het lot van medemensen waar ook ter wereld komt onze huiskamer binnen.

donderdag 6 juni 2013

Solidariteitsdemonstratie Taksimplein

Op donderdagavond 6 juni 2013 vond op het Ei van Ko - het plein vóór het Stadhuis van Enschede - een solidariteitsdemonstratie met de protesten op en rond het Taksimplein in Turkije plaats. Vanuit Enschede voor Vrede werd de volgende toespraak gehouden:


Enschede voor Vrede is een soort werkgroep van mensen met verschillende achtergronden
die zich samen met anderen willen inzetten voor vrede, mensenrechten en democratie.
Maar ook voor rechtvaardigheid en duurzaamheid.