zondag 27 november 2016

Verre vrienden en goede buren

Vanochtend en vanmiddag vonden op twee verschillende plaatsen, maar ergens in eenzelfde setting, twee verschillende en op het eerste gezicht tegengestelde gebeurtenissen plaats. Maar bij nader inzien, toch ook weer niet.


In de Ontmoetingskerk in Enschede werd vanmorgen tijdens het koffiedrinken na afloop van de kerkdienst een “vaarwel” gezongen aan Yasmin die deze week naar Damascus afreist om haar familie te bezoeken en haar vrienden en kennissen binnen de Jozefkerk in Damascus. Een godshuis dat de afgelopen jaren ondersteuning heeft geboden aan tallozen die door de oorlog in Syrië zijn getroffen en door dat werk ook ons in Enschede een sprankje hoop geeft in de wanhoop van de oorlog die daar woedt. Verre vrienden waarmee banden gesmeed zijn en aangehaald kunnen worden door een bezoek als dit.

maandag 21 november 2016

Verduisterende Wereld

Vanavond werd in de theaterzaal van Concordia de documentairefilm “Shadow World” vertoond van Johan Grimonprez op basis van het gelijknamig boek van Andrew Feinstein. Een ontluisterende film die je zwartste vermoedens, die je eigenlijk niet waar wil hebben, veelvuldig bevestigt en laat dat het allemaal nog veel erger is dan je vreesde. Vooral het onderscheid dat gemaakt wordt tussen een wereldbevolking die overal op aarde smacht naar vrede en die continu wordt bedreigd en bedrogen door een elite bestaande uit wapenhandelaars en politici die enkel op haar eigen gewin uit is, is huiveringwekkend.


Aan het begin van de film horen we getuigenissen en zien we beelden van soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven zaten en er op Kerstavond uitkropen toen ze aan de andere kant van de frontlinie het “vrede op aarde” hoorden zingen. Op de filmbeelden waren echter vooral sneeuwvlakten te zien en op enig moment werd duidelijk dat de verbroederingstaferelen die daar vertoond werden niet aan het loopgravenfront in het Westen, maar aan het Duits-Russische front in het Oosten waren geschoten. In 1917, dus vermoedelijk niet op Kerstavond maar mogelijk na de Russische revolutie en de daaropvolgende wapenstilstand.

dinsdag 15 november 2016

Fort Europa inkomen en uithouden - Beeldvorming en verbeelding

Het bureau Studium Generale aan de Saxion Hogeschool Hogeschool houdt dit najaar een viertal voordrachten over Fort Europa als hindernis voor de vluchtelingen. Vanmiddag waren er twee voordrachten gepland waarvan ik hier in omgekeerde volgorde een impressie zal geven.


De tweede voordracht werd door het bureau Studium Generale in samenwerking met Joost Alleblas van de leerstoel Ethics and Technology georganiseerd en was met name ook bedoeld voor studenten veiligheidskunde aan Saxion. Centrale vraag was hoe vluchtelingen maar ook de overheid mediatechnologie gebruiken om het Fort Europa binnen te komen cq. dit te verhinderen. Daarvoor was Rianne Dekker uitgenodigd die aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar de inzet van sociale media bij het regelen van de eigen veiligheid. Een ontwikkeling die je terugvindt bij allerlei buurt-watch-apps, maar dus ook bij vluchtelingen.

vrijdag 11 november 2016

Door het raken van de snaar komt het verhaal los

De vierde en laatste reeks miniconcertjes in het kader van de Week van Respect werd gespeeld door Göksel Yilmaz. Een geboren Enschedeër, met een Twents accent (zo werd geconstateerd), een Turkse naam, maar van Arabische afkomst. Een gemengde identiteit die ook tot uitdrukking komt zijn professionele bespeling van de gitaar, de sas en de ud.


Anders dan zijn twee voorgangers in het miniconcerten-Festival De Oriënt, die beiden oriëntaalse blaasinstrumenten bespeelden, kan een snaarinstrumentbespeler er ook bij zingen. Het verhaal over de muziek vertellen, maar ook in de muziek een verhaal vertellen. Göksel deed vandaag allebei.


donderdag 10 november 2016

De muziek uit de Oriënt wordt verder gedragen

Vandaag was de vierde dag van de Week voor Respect en de derde speeldag van het miniconcerten-Festival De Oriënt in Enschede. Met een ander musicus dan de voorgaande dagen: de nay-speler Majed Saray Edin. Hij droeg de muzikale toon en reidans door Enschede die Emrah Oguztürk begonnen was verder.Omdat het optreden van Emrah vanochtend de krant had gehaald, zat het publiek vanmiddag al klaar in de Openbare Bibliotheek voordat de eerste toon geklonken had. Ook een cameraploeg van TV Enschede was naar de bibliotheek gekomen om opnames te maken en een kort interview af te nemen dat naar verluid 's avonds ook op de landelijke zender NPO-Radio 1 was te horen.


TTIP van de baan of helpen ervaringen in het oosten ons verder?

Vanavond organiseerde Enschede voor Vrede een Vredestuinbijeenkomst over TTIP en de verhouding tot Amerika met SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur. Deze bijeenkomst vond twee dagen plaats na de voor velen toch wel verrassende verkiezingsoverwinning door Donald Trump die tegen TTIP en soortgelijke handelsakkoorden campagne had gevoerd. Desgevraagd door Anne Marie Mineur stak slechts de helft van het aantal aanwezigen de hand op ten teken dat zijn geloofden dat met Trumps overwinning TTIP nu ook van de baan is. De andere helft denkt dat Trumps buitenlandpolitiek toch vormgegeven zal worden door allerlei niet-verkozen machten die in Washington werkzaam zijn zoals de ambtenarij, denktanks en lobbyclubs.


Het blijkt dus toch wel zinvol te zijn om over TTIP te praten en Anne Maria Mineur zet vervolgens de achtergrond en ook de argumenten tegen TTIP uiteen. In feite gaat het om een handelsakkoord tussen de VS en de EU waar een aantal jaren geleden de koepelorganisaties van (vooral multinationale) ondernemingen in de VS (Chamber of Commerce) en de EU (Business Europe) het initiatief toe namen. Zij wilden namelijk af van allerlei handelsbeperkingen opgelegd door de regeringen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

woensdag 9 november 2016

Oriëntaals dansend door Enschede

Een tweede dag vol feestelijke oriëntaalse optredens in Enschede. En wederom op stap met Emrah Oguztürk die overigens ook in een kwintet onder de naam Roye Ma (Onze Ziel) speelt.


Ook vandaag beginnen we weer in de Openbare Bibliotheek waar tussen het spelen door aan belangstellenden de ins en outs van de verschillende oriëntaalse blaasinstrumenten wordt uitgelegd.

dinsdag 8 november 2016

Protestactie tegen Duits-Nederlandse militaire rampenoefening bij Urenco

Vanmiddag hield de stichting Vredes- En DuurzaamheidsActiviteiten Netwerkstad (VEDAN) bij de hoofdpoort van Urenco Almelo een protestactie tegen de Duits-Nederlandse militaire rampenoefening die deze week in Almelo wordt gehouden en ook Urenco aandoet.


Met deze protestactie richtte stichting VEDAN zich tegen twee aspecten die bij deze rampenoefening centraal worden gesteld. In de eerste plaats tegen het feit dat het leger zichzelf bij deze en ook andere rampenoefening presenteert als de hoeder van de binnenlandse veiligheid terwijl dit primair een taak van brandweer en politie dient te zijn. Ook als het om terroristische aanslagen gaat, zoals in Almelo o.a. bij Urenco wordt gefingeerd. De militaire bestrijding van het terrorisme heeft in het buitenland (Afghanistan, Irak, Libië) alleen maar tot meer rampspoed geleid en de wereld er bepaald niet veiliger op gemaakt. Daarom luidt de eerste leus bij deze protestactie dan ook: “OORLOG IS GEEN OPLOSSING

maandag 7 november 2016

De toon gezet - eerste dag van oriëntaalse miniconcertjes in het kader van de Week van Respect

Anderhalve maand geleden zette Enschede voor Vrede het door haar in Enschede georganiseerde Vredesweekprogramma ("Vrede Verbindt") in het kader van het Festival De Oriënt waarin ontmoetingen tussen Enschedeërs met verschillende achtergronden centraal stonden rond een kennismaking met de cultuur en muziek uit het Midden-Oosten. Dat sloeg aan en op voorstel van de gemeente Enschede is deze insteek voortgezet met een reeks miniconcertjes in de Week van Respect die vandaag is begonnen.Het eerste concertje vond plaats in de Openbare Bibliotheek in het centrum van de stad waar Emrah Oguztürk verschillende blaasinstrumenten bespeelde met muziek uit de bijbehorende culturen uit de Koerdische, Armeense en Ponto-Griekse regio's in Anatolië, het hedendaagse Turkije.

De betekenis van solidariteit

Vanmiddag waren Gadija Vallie en Mieke Zagt te gast bij een bijeenkomst "Opgroeien onder Bezetting" van de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, de Protestantse Gemeente Enschede en Enschede voor Vrede. Gadija Vallie was onder de apartheid directeur van een stichting die kinderen van gevangenen ondersteunde, onder ander door deze naar hun vaders te begeleiden die, net als Nelsen Mandela, op Robbeneiland gevangen zaten. Ze was naar Nederland uitgenodigd door stichting Tadamun (het Arabische woord voor "solidariteit") waaraan Mieke Zagt is verbonden.De twee gasten kwamen vanwege een treinstoring bij Rijssen een klein uur later aan dan gepland. De aanwezigen konden een flink deel van dat kleine uur genieten van de muziek van Emrah Oguztürk, maar ze hadden natuurlijk ook weg kunnen gaan omdat het te lang duurde. Zich hiervan bewust zijnde dankte Gadija Vallie de aanwezigen in het Afrikaans voor hun geduld en het feit dat ze niet alleen, ondanks het slechte weer, gekomen waren, maar ook waren blijven wachten. Daarin schuilt de kern van solidariteit.

zondag 6 november 2016

Een volharding die respect afdwingt

Vanmiddag vormden 50 anti-nucleaire activisten uit Duitsland en Nederland een menselijke keten bij de poort van Urenco Gronau om met elkaar stil te staan bij het feit dat sinds zondagmiddag 2 november 1986 elke eerste zondagmiddag van de maand hier bij Urenco met een zgn. Sonntagsspaziergang geprotesteerd is tegen de hier gevestigde uraniumverrijker.


In die 30 jarige onafgebroken reeks Sonntagsspaziergänge op de eerste zondag van de maand was het natuurlijk vaak mooi weer, maar tenminste net zo vaak, net als vandaag, koud en nat.