vrijdag 23 augustus 2013

De toekomst van Twente en Turkije is meer dan arbeidsmigratie en vakantie

In de Roskam van 23 augustus 2013 stond onder de kop "Turkse vrouw wijst weg van Hatay tot in Twente" van Myra Koomen. De ondertitel luidde "Toekomst van Twente, Nederland en Europa staat op het spel". De maanden daarvoor, toen de uit Turkije afkomstige bevolking van Twente ditzelfde probeerde duidelijk te maken, besteedden de Twentse media daar echter nauwelijks aandacht aan. Kennelijk is wat je van ver haalt lekkerder. Vandaar onderstaande reactie die echter niet geplaatst werd.“Wie verre reizen maakt, kan veel verhalen.” En in de Roskam van 23 augustus 2013 laat Myra Koomen zien dat zo’n verhaal over een vakantietrip naar de oostkust van de Middellandse Zee meer diepgang krijgt als je ter plekke met mensen kunt spreken over actuele ontwikkelingen in politiek en samenleving. Dat blijkt nogal wat te zijn; ze moet er naar eigen zeggen nog van bijkomen. De “Twents-Turkse vrouwen” waarmee ze op vakantie is geweest hebben haar in aanraking gebracht met een uiterst multiculturele provincie van Turkije, die economisch veel te lijden heeft van de oorlog in buurland Syrië. Ook krijgt ze te horen dat de bevolking hier “minder positieve gevoelens” heeft over premier Erdogan die een conservatief-islamitische politiek voert waardoor vrouwenrechten in Turkije onder druk komen te staan. Turkije staat, zo heeft ze ervaren, op het kruispunt van twee wegen. Kiest ze voor aansluiting bij de islamitische Arabische wereld (ook wel het herstel van het Ottomaanse Rijk genoemd) of voor het lidmaatschap van de moderne Europese wereld? Myra Koomen zou het wel weten: voor Europa natuurlijk. In de lijn van Atatürk, de stichter van het moderne Turkije.