woensdag 25 september 2013

Vredesactivisme 2.0

In het kader van de landelijke Vredesweek 2013 met als motto "Act for Peace" organiseerden Enschede voor Vrede en de Wetenschapswinkel aan de Universiteit Twente op woensdagavond 25 september een minisymposium over Vredesactivisme 2.0: welke rol spelen sociale media in de vredesacties hier en elders. Hieronder een inhoudelijk verslag:

 
Het tijdens een eerdere Vredesweek-activiteit gerezen probleem om te weten wat er precies leeft bij de groepen waarmee je samen denkt te werken was toevallig ook het vertrekpunt van de inleiding van Evert Jan Grit (IKV Pax Christi) diezelfde woensdagavond bij het mini-symposium “Vredesactivisme 2.0”. Een aantal jaren geleden was hij binnen de NGO-wereld werkzaam in de Palestijnse gebieden en wel met seculiere, westers georiënteerde lokale organisaties. Uit deze NGO’s werden verkiezingswaarnemers gerekruteerd en al deze collega’s waren volledig verrast en verkeerden in shock toen uit de uitslag bleek dat Hamas de verkiezingen in Gaza had gewonnen. Daar hadden ze niet op gerekend. Volgens Grit kwam dit omdat zij de hele wereld van de sociale media hadden genegeerd en dat feitelijk nog steeds deden. Op die sociale media vindt de onderlinge communicatie plaats over datgene dat de reguliere media niet willen of niet mogen brengen. Grit maakt zich er sindsdien sterk voor dat NGO’s zich meer aan die sociale media gelegen laten liggen en daarin ook de kracht erkennen van ondergrondse sociale bewegingen in veelal autoritair geregeerde staten waar corruptie, ook in de media, welig tiert.

dinsdag 17 september 2013

Het Nabije, Midden en Verre Oosten in het gemeentelijk vredesbeleid

Op Prinsjesdag 17 september 2013, één week voor de landelijke Vredesweek en met het oog op de programma's die verschillende politieke partijen in de gemeente Enschede aan het schrijven zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, bood Enschede voor Vrede deze politieke partijen een 18-tal "programmapunten voor een gemeentelijk vredesbeleid" aan. Drie punten daarvan hebben expliciet betrekking op het nabije, midden en verre oosten:Enschede is een grensstad met meer dan 160 verschillende nationaliteiten in huis. Dit laatste vooral dankzij de aanwezigheid van Universiteit Twente en met name het ITC in de stad, maar de aanwezigheid van grote gemeenschappen afkomstig uit Turkije en het Midden-Oosten hangen nauw samen met het aantrekken van gastarbeiders in het verleden en met de gespannen politieke situatie in de betreffende regio. Dat alles moet wel leiden tot een grote internationale betrokkenheid, zowel met steden en instellingen direct over de grens als op grotere afstanden. Ook het schenken van aandacht aan de achtergronden van de verschillende gemeenschappen en aan de wijze waarop we in deze stad met elkaar omgaan vormt een belangrijk bestanddeel van een gemeentelijk vredesbeleid.