donderdag 4 februari 2016

Protestactie Oorlog is geen Oplossing in Enschede

Vanavond vond vóór het Stadhuis in Enschede een protestactie plaats tegen het besluit van de Nederlandse regering om ook boven Syrië te bombarderen.


Aan de voorbijgangers werden pamfletjes uitgereikt met de volgende tekst:

Leren van de geschiedenis

Vanmiddag organiseerde de Hengelose Raad van Kerken een Levensbeschouwelijk Café met als thema “Wat is er aan de hand in het Midden Oosten? - De vluchtelingencrisis beter begrijpen.” Als inleider was drs. Han Sie Dhian Ho uitgenodigd.


De inleider bereidde zijn publiek voor op een aantal schokken die ze mogelijk te verwerken kreeg. De confrontatie met een werkelijkheid die we niet kennen en ook niet willen horen. In onze media worden we lang niet altijd conform de waarheid geïnformeerd en zelfs als de berichtgeving over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten objectief zou zijn, dan nog is het probleem dat de selectie van die nieuwsfeiten op subjectieve gronden wordt gemaakt.

dinsdag 2 februari 2016

Referendum gaat niet over handel maar over politiek

Vanavond vond in de Vrijhof op het terrein van de Universiteit Twente een door Studium Generale samen met de bestuurskundige studievereniging Sirius georganiseerde debatbijeenkomst “Associatieverdrag EU-Oekraïne: voor of tegen?” plaats. Eerste inleider en discussieleider Ramses Wessel, hoogleraar internationaal en Europees recht, wees er nog eens op dat het bij het associatieverdrag om een stuk van in totaal zo’n 2.000 pagina’s gaat en dat hij nooit had gedacht om daarover zo’n volle zaal mensen bij elkaar te krijgen.


Het gaan om een verdrag tussen de EU, de 28 lidstaten en Oekraïne. Van dit soort associatieverdragen zijn er inmiddels al 20 gesloten, meestal met buurlanden van de EU. In een snel-college “verdragsrecht in tien seconden” legt Wessel uit dat een verdrag door ministers of regeringsleiders veelal feestelijk wordt ondertekend, maar dan gaat het alleen om de vaststelling van de tekst. Vervolgens wordt het verdrag in de verschillende parlementen aan de orde gesteld en als die parlementen ook akkoord gaan wordt het door de betreffende regering geratificeerd. Het verdrag treedt pas in werking als het door een vooraf vastgesteld aantal regeringen (in dit geval: alle) is geratificeerd. Het Nederlandse parlement heeft al ingestemd met het verdrag, maar de regering heeft het nog niet geratificieerd omdat het referendum er nog aan zat te komen.