zaterdag 30 augustus 2014

Impressie Nationaal Protest Stop de Vervolging

Hoe succesvol ook de Stille Tocht en de Hongerstaking in Enschede ook waren ze haalden de landelijke media nauwelijks, laat staan dat ze de landelijke politiek in beweging brachten. Daarom werd vandaag, aan het eind van het reces van de Tweede Kamer, op het Spuiplein in Den Haag gedemonstreerd. Behalve christenen afkomstig uit Syrië, Irak en Turkije werd hieraan ook deelgenomen worden door christenen afkomstig uit Egypte (die te lijden hebben gehad van fanatieke leden van de Moslimbroederschap), Nigeria (Boko Haram) en Pakistan (waar Al Qaida grote invloed heeft). De Aramese Beweging voor Mensenrechten en de Suryoye Aramese Federatie Nederland, beide zetelend in Enschede, behoorden tot de ondersteunende organisaties.


Aan de demonstratie namen ook veel mensen deel die je in de achterban van organisaties als Open Doors of Kerk in Nood zou kunnen lokaliseren. Veelal behorend tot de wat meer behoudende en tot de meer evangelicale stromingen binnen de Nederlandse kerken. Bepaald geen beroepsactivisten, en dat bleek ook wel uit het geringe aantal meegebrachte borden en spandoeken. De laatste dan ook vaak nog eens van zeer geringe afmetingen. Een willekeurige voorbijganger zou niet snel in de gaten hebben gekregen waar deze demonstratie over ging.

vrijdag 29 augustus 2014

Timmermans steekt kop in het zand

Vandaag verscheen de onderstaande ingezonden brief van Aziz Beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, in het onafhankelijke weekblad voor Twente, de Roskam.


Het past een onafhankelijk weekblad voor Twente om het antwoord van PvdA-minister Timmermans op een gezamenlijke open brief van vier partijgenoten die vooral actief zijn (geweest) in de Twentse politiek integraal af te drukken (Roskam 22 augustus 2014). En terecht heeft de redactie de meest merkwaardige zin uit dit antwoord er als kop boven gezet: “Vaststelling van genocide is voorbehouden aan de rechter”.


donderdag 28 augustus 2014

Christelijke organisaties samen solidair met Irak

De Aramese Beweging voor Mensenrechten is één van de ondersteunde organisaties van het samenwerkingsverband "WeAreN" dat vandaag in de openbaarheid trad met onderstaand persbericht:


Acht christelijke organisaties roepen christenen in Nederland op zich solidair te verklaren met christenen in Irak en Syrië. Samen ondersteunen zij de campagne #WeAreN, waarbij christenen door gebed, actie en het dragen van het Nasrani-teken hun verbondenheid uiten met geloofgenoten in Irak en Syrië. Ook roept #WeAreN op tot gebed en vergeving van vervolgers.

vrijdag 22 augustus 2014

100 jaar na het begin van de Eerste Wereldoorlog – niets geleerd?

Precies op de plek waar de Dinkel de Duits-Nederlandse grens voor de eerste keer passeert, ligt tussen Gronau en Losser de “Oase”. Een terrein voor vrede en verzoening, beheerd door een stichting die tot stand is gekomen door een initiatief van de gezamenlijke kerken van Gronau en Losser. Op de Oase wappert continu de regenboogkleurige Vredesvlag. Vanavond had ze echter gezelschap van de echte regenboog: het regende pijpenstelen.


Toch hadden 30 mensen uit Duitsland en Nederland de regen getrotseerd om aanwezig te zijn bij de het tweewekelijkse “Oasefeuer” dat vanavond als herdenking aan de 100 jaar geleden begonnen Eerste Wereldoorlog brandde. Onder de titel “Nichts gelernt?” had Pax Christi im Bistum Münster een programma gemaakt bestaande uit een aantal liederen, gedichten en andere teksten over de Eerste Wereldoorlog en de oorlogen die daarna nog zijn gevoerd.

dinsdag 19 augustus 2014

Safe Haven voor christenen in Irak is onwenselijk en irreëel

Onder de titel "Veilige haven christenen slecht idee" publiceerde het Nederlands Dagblad een ingekorte versie van een door de Aramese Beweging voor Mensenrechten ingezonden opinie-artikel waarvan hieronder de volledige tekst staat:vrijdag 15 augustus 2014

Impressie eerste dag Hongerstaking in Enschede voor Christenen in Irak

Vandaag ging de hongerstaking van start van enkele tientallen leden van verschillende verenigingen van in Enschede en omgeving woonachtige christenen en jezidi's die afkomstig zijn uit Noord-Irak of de aanpalende gebieden (Noordoost-Syrië, Zuidoost-Turkije). Onder hen ook de Sint Georges Hassaka Vereniging die eveneens is aangesloten bij het Syria's Request Netwerk. Hieronder een aantal foto's van de startmanifestatie waarbij tussen de 50 en 100 mensen aanwezig waren en van de tent en spandoeken van de hongerstakers later op de dag op het stationsplein van Enschede.


donderdag 14 augustus 2014

Dichtbij Nederland

"Dichtbij Nederland" is een programma over mensen die in Nederland wonen, maar uit alle hoeken van de wereld komen. Met actuele berichten, achtergrondreportages, belangrijk nieuws uit verschillende landen en iedere avond een mooi gesprek. Vanavond was Aziz Beth Aho, voorzitter van de Aramese Beweging voor Mensenrechten, te gast.


Van de programma-website:

woensdag 13 augustus 2014

"Geen voorkeursbehandeling, maar negeer de christelijke minderheden dan ook niet langer"

Omdat de opinieredactie van Trouw er geen ruimte meer voor had, moest de Aramese Beweging voor Mensenrechten uitwijken naar het Reformatorisch Dagblad om de onderstaande bijdrage gepubliceerd te krijgen in de discussie of het verstandig is om christenen als groep centraal te stellen als het om het aankaarten van mensenrechtenschendingen of genocide gaat. 


Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst van het artikel dat vandaag in iets gewijzigde vorm door het Reformatorisch Dagblad werd geplaatst:

Geen voorkeursbehandeling, maar negeer de christelijke minderheden dan ook niet langer


dinsdag 12 augustus 2014

Politiegeweld bij Hebron

Vandaag ontvingen we weer een persbericht van Operation Dove, een groep geweldloze internationale vrijwilligers die regelmatig rapporteert over het buitensporig gedrag van Israëlische veiligheidsdiensten in en rond het dorp At Tuwani in de heuvels ten zuiden van Hebron en die we bezocht hebben tijdens de studieries naar Palestina en Israël.


Israëlische politie slaat Palestijn in elkaar en confisqueert zijn tractor vlakbij At Tuwani

De Palestijn vervoerde water vanuit het dorp At Tuwani naar de stad Yatta

donderdag 7 augustus 2014

Naim Ateek over de Gaza-oorlog

Tijdens onze studiereis naar Palestina en Israël bezochten we ook het centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie Sabeel. Vandaag ontvingen we een commentaar op de huidige situatie van Sabeel-drecteur dr. Naim Ateek:


Hoe maken we een einde aan deze destructieve cirkelloop en bereiken we een rechtvaardige en duurzame vrede?

dinsdag 5 augustus 2014

Op de dag dat onze gids tijdens het Israëlische deel van onze studiereis, Maaike Hoffer, met het opinie-artikel "Nooit eerder zag ik zoveel haat en agressie" in Trouw staat, stuurt de Coalition against Racism in Israel een persbericht rond met de belangrijkste resultaten van een in haar opdracht uitgevoerd onderzoek naar ophitsing en geweld in diverse Israëlische sociale media en internetfora.


De Coalition against Racism in Israel is destijds mede opgericht door de mensenrechtenorganisatie Mossawa die zich inzet voor de gelijkheid van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël met joodse burgers en die we tijdens ons bezoek aan Haifa hebben bezocht. Bij dat bezoek werd ons ook verteld dat zij de handen ineen hadden geslagen met mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de gelijkberechtiging van diverse joodse minderheden in Israël zoals de Ethiopische, Russische en Arabische joden die ook achterstelling ervaren door de voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten afkomstige bovenlaag in de Israëlische samenleving.

maandag 4 augustus 2014

RTV Oost Achter de Schermen: Vlagvertoon

Het wekelijkse Radio Oost-discussieprogramma “Achter de schermen” [let op bij terugluisteren: de eerste 7 à 8 minuten betreffen nieuwsuitzendingen en reclame] was vanavond gewijd aan de polarisatie die de Gaza-oorlog in de Nederlandse samenleving teweegbracht en die zich onder andere uitte in de agressie die van diverse balkons uitgestoken Israëlische of Palestijnse vlaggen kennelijk opriepen bij mensen die een andere mening waren toegedaan. De Amsterdamse woningbouwvereniging Rochdale had haar huurders opgeroepen om geen vlaggen uit te hangen en in Hengelo was iemand die een Palestijnse vlag had uitgestoken via social media bedreigd.


Als vredesactivist mocht ik vanavond in discussie met vaste panelleden Theo Morskate, oud-Statenlid voor het CDA in Overijssel, en Han Pape, hoofdredacteur van de het onafhankelijke weekblad voor Twente, de Roskam. Over het vlagvertoon zelf bestond overigens weinig verschil van mening: er is vrijheid van meningsuiting in Nederland en als je je mening via het uithangen van een vlag wil uiten dan is dan heb je die vrijheid. Dat kan een woningbouwvereniging of een burgemeester niet verbieden.

zondag 3 augustus 2014

Impressie Stille Tocht in Enschede

De Syrisch-Orthodoxe Patriarch Moran Mor Ignatius Ephrem II heeft in zijn brief van 24 juli 2014 aan alle kerkleiders van de wereld verzocht om op zondag 3 augustus een speciale kerkdienst te houden en stil te staan bij hen die zijn omgekomen bij de verdrijving van christenen uit Mosul door ISIS, te bidden voor vrede in Irak en omgeving en een collecte te houden voor de hulp van ontheemde families. De Syrisch Orthodoxe kerk in Nederland heeft hier gehoor aan gegeven en organiseerde op vanmiddag een Stille Tocht die om 15.00 uur begon met een manifestatie op het Ei van Ko (plein voor het stadhuis) in Enschede.


Om half drie waren de voorbereidingen al voluit aan de gang. Bisschop Polycarpus van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland werd geïnterviewd op de trappen van de Jacobuskerk aan de Oude Markt waarin hij twee uur later voor zou gaan in de afsluitende viering.