woensdag 30 juli 2014

ABM start campagne "I am Nasrani"

In aansluiting op andere initiatieven om aandacht te vragen voor de christenen die momenteel door ISIS uit Mosul en andere door hen gecontroleerde gebieden in Syrië en Irak worden verdreven, heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) het initiatief genomen om buttons te verspreiden met daarop het door ISIS gebruikte symbool om woningen van christenen te markeren en de tekst "I am Nasrani" ("Ik ben nazarener / christen").


Het liefst zou je elke dag aandacht willen vragen en medeleven willen betonen aan de mensen die Mosul hebben moeten ontvluchten. In Irak zelf, maar ook in andere steden en door bijvoorbeeld parlementariërs in Frankrijk, wordt daartoe het teken gedragen dat door ISIS in Mosul op de huizen van de christenen wordt gezet: een omcirkelde Arabische letter “N” van Nasrani (Nazarener, het woord waarmee in de Koran christenen worden aangeduid). In Irak en elders in de wereld lopen ook niet-christenen met dit symbool rond om hun solidariteit te betuigen. Zoals het verhaal gaat dat, toen ook de joden door de nazi’s gedwongen werden een Davidster te dragen, de Deens koning Christiaan X deze ook ging dragen. Niet omdat hij van joodse afkomst was, maar uit solidariteit. De Denen volgden massaal en hun solidariteit leidde er toe dat veel Deense joden de oorlog hebben overleefd. De Aramese Beweging voor Mensenrechten vraagt een ieder, christen, moslim, of wat dan ook, om dit ‘nasrani’-teken te dragen. Uit solidariteit met de christenen in de door ISIS gecontroleerde gebieden in Irak en Syrië. 

dinsdag 29 juli 2014

Kamervragen om christenen uit Mosul op te vangen

Nog geen twee weken nadat staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer heeft geïnformeerd dat hij zich feitelijk weinig aantrekt van de oproep van de Duitse regering aan de regeringen van andere lidstaten van de EU om meer Syrische vluchtelingen toe te laten, stelden de Overijsselse CDA-Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Pieter Omtzigt, naar aanleiding van een door de Aramese Beweging voor Mensenrechten doorgestuurd bericht dat Frankrijk naar aanleiding van het ISIS-optreden tegen christenen in Mosul besloten heeft om christenen uit Mosul asiel te verlenen, de volgende Kamervragen aan de staatssecretaris:1. Bent u op de hoogte van het bericht dat Frankrijk hulp en opvang gaat bieden aan christenen - waaronder circa 350 families uit de stad Mosul - die door de terreurbeweging IS (voorheen ISIS) zijn verdreven uit Noord-Irak?


vrijdag 25 juli 2014

Multiculturele Markt Enschede

Vanmiddag ging de vijfde editie van de Multiculturele Markt Enschede weer van start. Een groot verschil met vorig jaar, zoals alleen al tot uitdrukking komt uit de vergelijking van onderstaande foto die op precies dezelfde plek is genomen als de foto die het bericht over de Multiculturele Markt van vorig jaar illustreert.Aan de totaal andere weersomstandigheden valt weinig te doen, maar er waren dit jaar beduidend minder kramen dan vorig jaar. Dat zou er mee te maken kunnen hebben dat de organisatie die vorig jaar geleverde kritiek als zou de Multiculturele Markt vooral een eetfestijn zijn serieus heeft genomen. Het aantal kraampjes met etenswaren was vele male kleiner dan het aantal kraampjes met niet (direct) eetbare producten uit de verschillende landen.


donderdag 24 juli 2014

Diplomatieke druk om vrede: een oproep tot sancties

Vandaag ontvingen we van Rabia Murrah, die we tijdens onze studiereis in Bethlehem hebben getroffen en die ook enkele keren in Enschede is geweest, de onderstaande oproep van de De Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina en Kairos Palestina.


Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.” Psalmen 2:10

Wat vandaag in Gaza gaande is, is geen oorlog. Het is een slachting onder burgers: mannen, vrouwen en kinderen. Meer dan 650 mensen zijn gedood en meer dan 4.000 gewond geraakt, in meerderheid burgers. Dit kan niet als “zelfverdediging” gerechtvaardigd worden. Wat in Gaza gaande is is niets ontziend kwaad voortkomend uit een verkeerde opvatting van wat veiligheid, zelfverdediging en vrede is.

Ook vragen in het Europees Parlement

Een paar dagen nadat Tweede Kamerleden schriftelijke vragen over de dramatisch zorgelijke situatie van christenen in Mosul hadden gesteld, hebben drie Europarlementariers, Esther de Lange, de in Twente woonachtige Annie Schreijer-Pierik en de uit Estland afkomstige Tune Kelam, de onderstaande schriftelijke vragen aan de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken van de EU, Catharine Ashton.


De afgelopen week stelden strijders van de Islamitische Staat in Irak (IS) een ultimatum aan de christelijke gemeenschap in de Iraakse stad Mosul. De christenen kregen de keuze zich te bekeren tot de islam, of een hoge belasting te betalen, of ze zouden worden gedood. Hun huizen werden gemarkeerd met de Arabische letter 'n' dat staat voor 'christen' en met 'eigendom van de Islamitische Staat'. De christenen zijn hierdoor genoodzaakt hun bezittingen achter te laten en te vluchten. 


maandag 21 juli 2014

Kamervragen over de dramatisch zorgelijke situatie van christenen in Mosul

Naar aanleiding van een intensieve mailwisseling afgelopen weekend tussen leden van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), Jubilee Campaign, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs van CDA en ChristenUnie over de berichten dat christenen uit Mosul massaal wegvluchten voor ISIS, hebben de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en Omtzigt (CDA) vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse zaken:


1. Heeft u kennisgenomen van de doodsbedreigingen die ISIS heeft laten uitgaan naar de christenen in Mosul? Welke trends ziet u hier en hoe beoordeelt u deze?


Machteloosheid in Bethlehem

Onze begeleider bij het Palestijnse deel van onze studiereis naar Palestina en Israël, Toine van Teeffelen, plaatste vandaag een bericht op de facebook-pagina van het Soemoed Huis van Verhalen, dat als volgt vertaald zou kunnen worden:


Mijn familie zit als het ware vastgelijmd voor de televisie die de meest vreselijke beelden laat zien van de beschietingen in Gaza. Een gast klikt met haar tong om haar woede te uiten. We kijken allemaal met een overweldigend gevoel van machteloosheid. In de wijk Shujaya in Gaza-stad worden tientallen mensen geraakt. We zien het hoofd van een jongen dat is losgescheurd van de rest van zijn lichaam. Ik word moedeloos van de BBC die heel klinisch spreekt over de “geïntensiveerde operatie” van Israël in Gaza en “beide kanten van het conflict” zegt te willen laten zien. Alsof er symmetrie is.

zondag 20 juli 2014

Anti-oorlogsdemonstratie in Haifa belaagd

Van het Mossawa Center, dat we tijdens onze studiereis bezochten, ontvingen we vanmiddag het volgende persbericht:

Naarmate de oorlog tegen Gaza escaleert, nemen ook gewelddadigheden en aanzetten toe tegen Arabische burgers van Israël en tegen eenieder 
die zijn of haar stem verheft tegen de oorlog

op het bord staat: “Hypocrieten, ga naar Syrië”


woensdag 16 juli 2014

Ondertussen rond Hebron

De vorige week weer in alle hevigheid losgebarsten Gaza-oorlog vindt haar aanleiding in de ontvoering (en dood) van drie Israëlische tieners in de regio tussen Bethlehem en Hebron. In de dagen na die ontvoering bereikten ons diverse persberichten van de ten zuiden van Hebron werkende internationale vredesorganisatie Operation Dove over het optreden van de Israëlische veiligheidsdiensten bij diverse zoek- en arrestatieacties tijden de operatie “Broeders Hoeder”. Daarna verschoof de aandacht naar Gaza, maar vanochtend ontvingen we het volgende persbericht van Operation Dove:


Operation Dove veroordeelt de militaire operatie Machtig Klif tegen Gaza
De Israëlische bezetting blijft de schending van Palestijnse mensenrechten “normaliseren”

zaterdag 12 juli 2014

Geen geknuffel maar gerechtigheid

In het Nederlands Dagblad loopt al enige tijd een discussie over de steun van Nederlandse christenen en kerken aan Israël en de Palestijnen. Naar aanleiding van een op dinsdag 8 juli jl. geplaatste bijdrage van de historicus Klaas van der Horst heb ik onderstaande bijdrage ingestuurd die vanochtend - onder een iets andere titel, maar verder integraal - in het Nederlands Dagblad werd geplaatst. 


Terwijl we zien dat de toenemende spanningen tussen Israël en de Palestijnen zich niet alleen vertalen in georganiseerd geweld maar ook in ongeorganiseerde vernielingen en mishandelingen, wordt op de opiniepagina van het Nederlands Dagblad een discussie gevoerd over de steun van christenen, kerken en christelijke partijen aan Israël en aan de Palestijnen. De meest recente bijdrage aan deze discussie is van Klaas van der Horst (ND, 8 juli 2014) die hierin de vraag opwerpt welke Palestijnen je als rechtgeaard christen dan zou moeten steunen. Het lijkt wel, zo schrijft hij, dat wij alleen de ‘knuffel-Palestijnen’ willen kennen en brute Israëli’s.


vrijdag 11 juli 2014

Oproep van Palestijnse Israëliërs het geweld te stoppen

Tijdens onze studiereis bezochten we in Haifa het Mossawa Center. Een lobby-instelling voor Palestijnse / Arabische burgers van Israël dat als doel heeft om de economische, sociale, culturele en politieke rechten van de Palestijnse burgers in Israël te bevorderen en deze gemeenschap te laten erkennen als een nationale inheemse minderheid in Israël met hun eigen nationale, culturele en historische eigenschappen. Het Mossawa Center ontwikkelt programma’s om een democratische samenleving te bevorderen en stelt zich teweer tegen alle vormen van discriminatie op basis van ras, nationaliteit, religie, sociale states, sekse en lichamelijke beperkingen. Vandaag werd het volgende persbericht rondgestuurd:


Palestijns-Arabische burgers van Israël roepen op de oorlog te stoppen


reactie uit de grensregio op het feit dat ISIS uranium in handen heeft

Vandaag werd het volgende bericht rondgestuurd over Nederlandse en Duitse anti-kernenergielijsten:


Het Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) heeft altijd voor verdere verspreiding van nucleair materiaal en nucleaire technologie gewaarschuwd. Daarmee reageert de BBU op de berichten dat ISIS in Irak 40 kilo uranium in bezit heeft. “In verhouding tot de wereldwijd beschikbare hoeveelheden uranium is 40 kilo niet bijzonder gevaarlijk, maar ook met 40 kilo uranium kunnen een serieuze besmetting veroorzaken,” aldus de BBU.


donderdag 10 juli 2014

Een schreeuw voor ons geliefde land van Rabbis for Human Rights

Tijdens onze studiereis ontmoetten we rabbi Arik Ascherman van de Israëlische organisatie Rabbis for Human Rights. Vandaag stuurde hij onderstaand artikel rond met een aantal beschouwingen over de huidige situatie in Israël en Palestina.
Een schreeuw voor ons geliefde land
Rabbi Arik Ascherman


dinsdag 8 juli 2014

Het is vijf voor twaalf voor de christenen in Irak

De Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM) heeft met ontzetting kennis genomen van het bericht dat ISIS in Mosul een Syrisch-Orthodoxe kerk heeft bestormd en vervolgens twee priesters en een non heeft ontvoerd. Hierover berichtte dagblad Trouw gisteravond op haar website.


De vier jaar geleden uit Irak gevluchte journalist Mattie Al Shamany, die thans in Enschede woont, meldde eerder deze maand al, op basis van door hem verkregen informatie van contacten in Mosul, dat verdrijving, bekering of het betalen van een speciale belasting of losgelden voor ontvoerde familieleden de drie keuzes waren waarvoor de ooit omvangrijke christelijke bevolking van Mosul werd geplaatst. Al eerder wist hij, tijdens een gesprek in april met staatssecretaris Teeven over de positie van christenen in het noorden van Irak te vertellen dat dit in grote delen van Mosul toen al praktijk was. Formeel was Mosul in handen van de regering, in werkelijkheid deelden ISIS en verwante groeperingen er de lakens uit en moesten christenen “beschermingsgeld” betalen.

zondag 6 juli 2014

Vijanden van Iran vanuit Euregio voorzien van verrijkt uranium

Vandaag was ik weer eens aanwezig op de maandelijkse Sonntagsspaziergang ‘rond’ de uraniumverrijkingsfabriek van Urenco in het Duitse Gronau. Rechts van de ingang wapperen de vlaggen van de staten waarin het Urenco-concern haar productiefaciliteiten heeft gevestigd: Duitsland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en, sinds kort, de Verenigde Staten. Links van de poort wapperen vlaggen van staten waar kerncentrales of andere faciliteiten staan waaraan Urenco het door haar verrijkte uranium levert.


In die laatste groep vlaggen hing een tamelijk onbekende vlag. Een rechthoekig rood vlak aan de mastzijde en de rest verdeeld in drie horizontale banen in de kleuren groen, wit en zwart. Gezien de kleurencombinatie waarschijnlijk een Arabisch land, maar welk land in de olierijke Arabische wereld had kerncentrales?

woensdag 2 juli 2014

Provinciale buitenlandpolitiek (2)

Voor de tweede keer in een half jaar heeft een meerderheid van de Provinciale Staten van Overijssel vandaag een motie aangenomen waarin ze een standpunt inneemt over een onderwerp dat zweemt naar buitenlandpolitiek. Was de vorige motie ingediend door de provinciale fractie van de PVV, dit keer waren de indieners naast de PVV, het CDA, de ChristenUnie en de SGP. Ging het de vorige keer over het besluit van het waterbedrijf Vitens om zich terug te trekken uit een project in Israël, dit keer ging het om de demonstratie op 1 juni jl. tegen het genocide-monument in Almelo.


De motie luidt als volgt: