vrijdag 25 maart 2016

Foto-verslag regenachtige Ostermarsch Gronau

Voor tenminste het derde achtereenvolgende jaar vond vandaag, op Goede Vrijdag, de start van de Paasmarsen voor ontwapening en vrede in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de Urenco-vestiging in Gronau plaats. En net als eerdere jaren was het ook dit jaar weer een regenachtig en toch hartverwarmend gebeuren.


Dat hartverwarmende kwam in de eerste plaats weer door de VolXküche die een enorme hoeveelheid "koeken" had gebakken voor de inwendige mens.


maandag 21 maart 2016

Leidt het Associatieverdrag tot een Nieuwe Koude Oorlog?

Vanavond organiseerde Enschede voor Vrede in de Openbare Bibliotheek in Enschede een bijeenkomst over het Associatieverdrag met Oekraïne waar op 6 april a.s. een referendum wordt gehouden. Als spreker was prof.dr. Kees van der Pijl uitgenodigd die al eens eerder in Enschede is geweest om over de oorlog in en rond Oekraïne te spreken en die thans campagne tegen het verdrag voert onder de naam Oorlog is geen Oplossing.


Van der Pijl betoogde dat het Associatieverdrag helemaal niet in het belang van de Oekraïense bevolking is. Het is geen handelsverdrag tussen twee gelijkwaardige partners, maar feitelijk een koloniaal verdrag waarin de Europese Unie haar eigen economisch systeem en daarbij horende regelingen aan Oekraïne oplegt. Oekraïne moet aan al deze regels voldoen, maar krijgt erover geen enkele zeggenschap en dat is precies de verhouding tussen een koloniale macht en haar kolonién.

donderdag 10 maart 2016

Rechtsstaat en vluchtelingenproblematiek

Naar aanleiding van een opinie-artikel, vorige maand in de Twentsche Courant Tubantia, organiseerde Enschede voor Vrede vanavond een bijeenkomst met oud-wethouder Dick Buursink over “rechtsstaat en vluchtelingenproblematiek”. Oftewel: hoe de onvrede over het vluchtelingenbeleid ertoe leidt dat de rechtsstaat van diverse kanten wordt uitgehold en onder druk staat.


Buursink herinnerde zijn gehoor er aan hoe Enschede één van de eerste steden in Nederland was waar het verzet tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum grotere vorm aannam. Dat is gedeeltelijk op het conto van het gemeentebestuurs te schrijven. Volgens Buursink had het college in mei 2014 al een besluit genomen over de locatie, maar wilde de waarnemend burgemeester, Fred de Graaf, het naar buiten brengen van het besluit liever aan zijn opvolger laten die in september zou aantreden. De openbaarmaking van het besluit viel echter precies in de periode dat De Graaf vertrokken was en zijn opvolger, Onno van Veldhuizen, nog niet was geïnstalleerd. Er was op het moment supreme dus geen burgemeester die voor het besluit kon gaan staan. Daarmee heeft het gemeentebestuur zelf een flink aandeel in de oorzaak van de huidige problematiek.

woensdag 9 maart 2016

Protestant in Palestina

Onder deze titel vond vanavond in een bijgebouw van de Grote Kerk in Almelo een door de protestantse gemeente georganiseerde bijeenkomst plaats met Cees Blok. Behalve lidmaat van deze protestantse gemeente is Blok voormalig officier bij de cavelerie en rechter. Zijn verhaal ging echter over zijn recente ervaringen als vrijwilliger in het Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israël (EAPPI) van de Wereldraad van Kerken.


Waarom gaat een protestant naar Palestina? Bloks antwoord was tweeleding: zorg om Israël en compassie met het lot van de Palestijnen. De betrokkenheid bij Israël kreeg Blok, net als zoveel protestanten, met zijn hele geloofdsopvoeding mee. Zijn compassie met de Palestijnen is van veel recenter datum. Als rechter was hij in 2007 betrokken bij een door de Nederlandse overheid gefinancierd project om de justiële sector in Palestina te helpen versterken. Hij heeft toen lange tijd in Ramallah gewoond. Pal naast de Chinese ambassade. Want, zo stelt hij, China heeft de Palestijnse staat erkend. Net als de paus overigens. Daar kunnen protestanten volgens hem nog iets van leren.