donderdag 7 augustus 2014

Naim Ateek over de Gaza-oorlog

Tijdens onze studiereis naar Palestina en Israël bezochten we ook het centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie Sabeel. Vandaag ontvingen we een commentaar op de huidige situatie van Sabeel-drecteur dr. Naim Ateek:


Hoe maken we een einde aan deze destructieve cirkelloop en bereiken we een rechtvaardige en duurzame vrede?

Volgens de Verenigde Naties zijn na 29 dagen van “chirurgische” en “precisie-”bombardementen vanaf land, zee en uit de lucht, 1.814 mensen in Gaza gedood, meer dan 85% van hen burgers inclusief 408 kinderen. Aan de Israëlische kant zijn 64 soldaten en 3 burgers gedood. Deze cijfers doen, samen met de uitgekiendheid van het Israëlisch luchtwapen, ernstige twijfel rijzen over de rechtmatigheid van deze Israëlische zelfverdedigingsacties.

Het is duidelijk dat de twee partijen in dit conflict in militair opzicht niet aan elkaar gelijk zijn en dat de ongewapende Palestijnse burgerbevolking het meest heeft geleden. Volgens een gezamenlijke verklaring van internationale deskundigen vanuit de hele wereld, onder wie Richard Falk, is “de burgerbevolking van Gaza het slachtoffer geworden van wat op valse gronden een zelfverdedigingsoorlog wordt genoemd en in het oog van een geweldspiraal waarmee de hele internationale gemeenschap wordt geprovoceerd. De zogeheten operatie Beschermende Klif brak is een onderdeel van een voortgaand gewapend conflict die samenhangt met de voortdurende militaire bezetting die sinds 1967 gaande is.”

De Verenigde Naties Fact-Finding Mission beschouwde de Israëlische operatie Cast Lead in 2008/9 als een daad tegen de bevolking van Gaza en hetzelfde kan gezegd worden over het huidige militaire offensief. “Iedereen in Gaza is getraumatiseerd en leeft in een toestand van voortdurende terreur. Deze uitwerking is beoogd, omdat Israël opnieuw op de ‘Dahiya-doctrine’ vertrouwd, die een bewuste keuze inhoudt voor de inzet van buitenproportioneel geweld om via het lijden van de burgerbevolking politieke doelen in plaats van militaire doelen te realiseren.”

Falk en andere ondertekenaars van deze gezamenlijke verklaring geloven dat het grootste deel van de Israëlische beschietingen bedoeld is om de burgerbevolking van Gaza te terroriseren. Het gangbare internationaal recht acht elke doelbewuste actie om de burgerbevolking te terroriseren illegaal.

Terwijl de bespreking van dit soort feiten belangrijkis, moeten we de bredere context nooit uit het oog verliezen. We moeten eraan blijven herinneren dat we dit soort situaties vele keren eerder hebben meegemaakt. Tijdens operatie Cast Lead zijn 1.391 Palestijnen in Gaza gedood (55% burgers), waaronder 318 kinderen. Het is ook van belang om te worden herinnerd aan de woorden van VN-Secretaris-Generaal Ban Ki-moon die recent vaststelde dat zolang we de grondoorzaak van het conflict niet aanpakken, deze waanzin zich keer op keer voor onze ogen zal voltrekken.

Veel mensen zullen betwisten wat de grondoorzaak van het conflict is, but bij Sabeel menen wij dat in ieder geval de volgende aspecten er deel van uit maken:
  • Een groot deel van de bevolking de woonachtig is tussen de Jordaan en de Middellandse Zee kent geen zelfbestuur;
  • De meerderheid van hen die geen zelfbestuur hebben vallen onder militair bestuur en dat doen ze al 47 jaar;
  • De 50% die wel zelfbestuur heeft, bestuurt, direct of indirect, 100% van het land.
Bij Sabeel wijzen we vanuit onze geloofsovertuiging alle geweld af, inclusief de raketten die vanuit Gaza worden afgevuurd en die geen onderscheid maken tussen burgers en militairen. Maar als we naar de eerdergenoemde feiten kijken, die geen enkele serieuze politieke analist zou willen aanvechten, dan stellen we wel de vraag of het vreemd is dat er sprake is van een voortdurend conflict in deze regio?

Maar belangrijker is de vraag: Hoe maken we een einde aan deze destructieve cirkelloop en bereiken we een rechtvaardige en duurzame vrede?

Wij denken dat het antwoord zonneklaar is en dat de meeste mensen het ook wel weten. Na 47 jaar militaire onderdrukking, moet de Israëlische bezetting van Gaza, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever beëindigd worden conform de door de internationale gemeenschap overeengekomen uitgangspunten. In aanvulling daarop zal een rechtvaardige oplossing gevonden moeten worden voor de Palestijnse vluchtelingen. Zoals nu ook met Rusland gebeurt inzake Oekraïne, zouden de israëlische leiders zolang zij weigeren aan de internationale verplichtingen te voldoen, daartoe gedwongen moeten worden door middel van gerichte sancties tegen deze Israëlische leiders. De Palestijnse bevolking vraagt niet om een speciale behandeling, maar zij willen niet behandeld worden als tweederangsburgers in hun eigen land of in de internationale arena. Enkel een oplossing die in overeenstemming is met het internationaal recht kan vrede en recht brengen in dit in problemen verkerende Heilige Land.

Zowel de Psalmist in het Oude Testament als Petrus in het Nieuwe Testament zeiden: “Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.” (1 Petrus 3:10-12)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten