dinsdag 5 augustus 2014

Op de dag dat onze gids tijdens het Israëlische deel van onze studiereis, Maaike Hoffer, met het opinie-artikel "Nooit eerder zag ik zoveel haat en agressie" in Trouw staat, stuurt de Coalition against Racism in Israel een persbericht rond met de belangrijkste resultaten van een in haar opdracht uitgevoerd onderzoek naar ophitsing en geweld in diverse Israëlische sociale media en internetfora.


De Coalition against Racism in Israel is destijds mede opgericht door de mensenrechtenorganisatie Mossawa die zich inzet voor de gelijkheid van Arabisch-Palestijnse burgers van Israël met joodse burgers en die we tijdens ons bezoek aan Haifa hebben bezocht. Bij dat bezoek werd ons ook verteld dat zij de handen ineen hadden geslagen met mensenrechtenorganisaties die opkomen voor de gelijkberechtiging van diverse joodse minderheden in Israël zoals de Ethiopische, Russische en Arabische joden die ook achterstelling ervaren door de voornamelijk uit Europa en de Verenigde Staten afkomstige bovenlaag in de Israëlische samenleving.

Het persbericht luidt - in vertaling - als volgt:


Analyse van ophitsing op internet door de Coalition Against Racism in Israel met steun van het New Israel Fund

50% van de discussies op Internet over de geweldsescalatie in de afgelopen week roepen op tot het ontnemen van het burgerschap en een economische boycot van Arabische burgers van Israël.

  • De analyse laat zien dat meer dan een kwart van de gebruikers die een mening over de geweldsescalatie uiten de ontneming eisen van het burgerschap van Israëlische Arabieren die deelnamen aan opstanden en meer dan een kwart van hen roepen op tot een economische boycot van Arabische bedrijven.
  • De analyse laat zien dat slechts 6% van de gebruikers die een mening over het onderwerp uiten oproepen tot terughoudendheid en matiging als het om het strijdtoneel gaat.
  • De analyse is uitgevoerd door de Coalition against Racism in Israël met ondersteuning van het New Israel Fund.

Als gevolg van de gewelddadige internetdiscussies sinds vorige week maandag publiceert de Coalition against Racism in Israel, met ondersteuning van het New Israel Fund, vandaag de ophitsing- en geweld-index op internet over het afgelopen weekend. Volgens deze index wordt in 50%van de internetdiscussies over de geweldsescalatie opgeroepen tot het ontnemen van het burgerschap aan Israëlische Arabieren die aan opstanden deelnemen en tot het instellen van een economische boycot tegen bedrijven in de Arabische gebieden in Israël. Slechts 6% van de internetgebruikers roept op tot terughoudendheid en matiging als het om het strijdtoneel gaat.

De analyse van het internetgedrag is uitgevoerd door de organisatie Bazila op verzoek van de Coalition against Racism in Israël. De analyse besloeg de periode van afgelopen vrijdag 4 juli 2014 tot zondag 6 juli 2014 11.00 uur. De analyse omvatte een steekproef van 100 postings en commentaren uit een totaal van ongeveer 18.938 die over dit onderwerp gingen.

De analyse laat zien dat de opstanden en de escalatie in het land de belangrijkste onderwerpen waren in het internetverkeer het afgelopen weekend: 41% van de discussies gingen hierover. Volgens de analyse riep meer dan een kwart (28%) van de gebruikers die zich met dit onderwerp inliet op tot het ontnemen van het burgerschap aan Israëlische Arabieren die aan de opstanden hadden deelgenomen en ook tot het overbrengen van deze Israëlische Arabieren naar de bezette gebieden. 16% riep op tot de vernietiging van Hamas, 10% tot de doodstraf voor terroristen en 22% tot een economische boycot van Arabische bedrijven en dan met name in de Arabische dorpen om deze economisch te straffen. Andere internetgebruikers (9%) riepen op tot de uitsluiting van Palestijnen van Israëlische infrastructuur – vooral elektriciteit en water – en voor de vernietiging van Gaza en Arabische dorpen in Judea en Samaria (9%). Zoals eerder is gesteld werd slechts in 6% van de internetbijdragen beide partijen opgeroepen tot terughoudendheid en matiging.

Kijkend naar de hoofdverantwoordelijke in dit verband bleek dat meer dan tweederde van de gebruikers naar de overheid wees, waarbij sommigen hun ressentiment uitten over de vermeende onmacht van de overheid om tegen de onregelmatigheden in de bezette gebieden op te treden. 25% van de gebruikers houden de politie verantwoordelijk en slechts 8% het leger. Een nadere analyse laat zien dat de gebruikers van mening zijn dat de overheid het Israëlisch leger ervan weerhoudt om effectief tegen de relschoppers op te treden.

De analyse laat verder zien dat de belangrijkste discussies plaatsvinden in de sociale netwerken en op twitter. De sociale netwerken nemen zo’n 80% van de discussies voor hun rekening. De rest vindt plaats op internetfora zoals het rechts forum Roter en het jongerenforum FXP. Ook de reactiepagina’s van de nieuwssites nemen een deel van de discussies voor hun rekening.

De directeur van de Coalition against Racism in Israel, de advocaat Nadel Othman, stelt: “De verspreiding van gewelddadige discussies op internet moet ons zorgen baren en zou een waarschuwing moeten vormen voor de beleidsmakers in de regering. Het is belangrijk om te begrijpen dat de belangrijkste conclusies van ons onderzoek ook het directe resultaat zijn van ophitsingen die door politici zijn geuit, door publieke personen en religieuze leiders in Israël. Vooraanstaande bestuurders en politici moeten verantwoordelijkheid nemen voor de uitwerking van hun beweringen en zouden moeten handelen in dienst van het vreedzaam samenleven van de hele bevolking en om de gemoederen te bedaren.”

Directeur van de Coalition vervolgde: “Als iemand die de discussies op internet volgt, in het Hebreeuws of in het Arabisch, zie ik de ophitsende taal aan beide kanten. We hebben de overheid en de beleidsmakers meermalen gewaarschuwd voor de gevolgen van ophitsende opmerkingen voor de alledaagse werkelijkheid. De tijd is aangebroken dat de overheden moeten maatregelen moeten nemen tegen deze ophitsers en zonodig rechtszaken tegen hen moeten beginnen. Vooral in het licht van de huidige geweldsspiraal.”

De activiteiten van de Coalition Against Racism worden gefinancierd door de Europese Unie en het New Israel Fund.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten