dinsdag 29 juli 2014

Kamervragen om christenen uit Mosul op te vangen

Nog geen twee weken nadat staatssecretaris Teeven de Tweede Kamer heeft geïnformeerd dat hij zich feitelijk weinig aantrekt van de oproep van de Duitse regering aan de regeringen van andere lidstaten van de EU om meer Syrische vluchtelingen toe te laten, stelden de Overijsselse CDA-Tweede Kamerleden Eddy van Hijum en Pieter Omtzigt, naar aanleiding van een door de Aramese Beweging voor Mensenrechten doorgestuurd bericht dat Frankrijk naar aanleiding van het ISIS-optreden tegen christenen in Mosul besloten heeft om christenen uit Mosul asiel te verlenen, de volgende Kamervragen aan de staatssecretaris:1. Bent u op de hoogte van het bericht dat Frankrijk hulp en opvang gaat bieden aan christenen - waaronder circa 350 families uit de stad Mosul - die door de terreurbeweging IS (voorheen ISIS) zijn verdreven uit Noord-Irak?


2. Kunt u aangeven welke steun religieuze minderheidsgroeperingen die door de zelf uitgeroepen Islamitische Staat (IS)/Islamitisch Kalifaat worden bedreigd, op dit moment krijgen vanuit de internationale gemeenschap?

3. Welke maatregelen hebben de Irakese regering en de regering van de Koerdische Autonome Regio genomen om opvang te verzorgen?

4. Hoeveel asielaanvragen van christenen uit Noord-Irak worden er momenteel in Nederland en andere EU-landen gedaan en hoe gaan de diverse lidstaten om met de beoordeling van deze aanvragen? Bent u voornemens het voorbeeld van uw Franse ambtgenoten te volgen en verdreven religieuze minderheidsgroeperingen uit Noord-Irak de mogelijkheid te bieden in Nederland asiel aan te vragen?

5. Welke inspanningen gaat de Nederlandse regering in internationaal verband leveren met het oog op de bescherming van religieuze minderheidsgroeperingen die door IS worden bedreigd? In hoeverre en op welke wijze kan meer adequate opvang in de regio daarbij nog uitkomst bieden?

6. Bent u bereid het probleem van de verdreven en ernstig bedreigde religieuze minderheden en hulpverlening voor hen als apart onderwerp te agenderen op de komende Europese Raad, om gezamenlijk aan oplossingen te werken?

Ook ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind stelde vandaag, naar aanleiding van het voorgaande, Kamervragen:

1. Heeft u kennis genomen van het bericht: Christenen in Irak vluchten voor ISIS (NOS.nl, 28 juli jl) waaruit blijkt dat specifiek christenen uit Mosul in Irak verdreven worden door Isis?

2. Bent u het met de ChristenUnie mee dat hier in Mosul en in ander Isis gecontroleerd gebied christenen specifiek doelwit zijn van Isis omdat ze beschouwde worden als ongelovigen en daardoor of zich moeten bekeren of extra belasting moeten betalen of het gebied moeten ontvluchten?

3. Heeft u kennis genomen van het besluit van de Franse regering om specifiek christenen uit Mosul op te nemen in Frankrijk als vluchtelingen?

4. Kunt u nagaan of andere landen hiertoe ook zijn overgegaan?

5. Bent u bereid dit voorbeeld van Frankrijk te volgen en eveneens deze christenen uit Mosul op te nemen en onder het quotum te laten vallen van uitgenodigde vluchtelingen via de UNHCR of het quotum hiervoor uit te breiden voor dit jaar? 

6. Bent u bereid deze vragen met spoed te behandelen gezien de schrijnende en bedreigende situatie van specifiek de christenen in Isis-gecontroleerd gebied in Irak? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten