donderdag 24 juli 2014

Diplomatieke druk om vrede: een oproep tot sancties

Vandaag ontvingen we van Rabia Murrah, die we tijdens onze studiereis in Bethlehem hebben getroffen en die ook enkele keren in Enschede is geweest, de onderstaande oproep van de De Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina en Kairos Palestina.


Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde.” Psalmen 2:10

Wat vandaag in Gaza gaande is, is geen oorlog. Het is een slachting onder burgers: mannen, vrouwen en kinderen. Meer dan 650 mensen zijn gedood en meer dan 4.000 gewond geraakt, in meerderheid burgers. Dit kan niet als “zelfverdediging” gerechtvaardigd worden. Wat in Gaza gaande is is niets ontziend kwaad voortkomend uit een verkeerde opvatting van wat veiligheid, zelfverdediging en vrede is.

We doen een dringend beroep op de almachtige God die ons zei: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.” (Matteüs 7:7). O Heer, jarenland hebben we gevraagd, en hebben geklopt en hebben we gezocht naar gerechtigheid en vrede. Maar er zijn geen deuren opengedaan en we hebben onrecht ondervonden. Heer, open de hoofden en harten voor allen die bang en onzeker zijn, die doden, en voor de mensen in Gaza die, ondanks een zeven jaar durende belegering en drie opeenvolgende aanvallen geloofden dat ze veilig waren in hun opnieuw gebouwde huizen. Maar hun huizen zijn vernietigd en hun levens zijn genomen.

Het is tijd voor een fundamentele verandering van concepten en posities. Israëli’s en Palestijnen kunnen samen leven in vrede en liefde over en weer als de grondoorzaken van onrecht worden weggenomen. Het onderwijs dat mensen de afgelopen jaren genoten was negatief. Er moet nieuw onderwijs komen: liefde is mogelijk, samenleven is mogelijk. Het idee van angst en onzekerheid moet veranderen. De mogelijkheid om zo gemakkelijk honderden mannen, vrouwen en kinderen te doden moet veranderen. Heren van de oorlog, jullie zitten op de verkeerde weg. Al het doden, al jullie geweld, al jullie wapens, zullen jullie geen veiligheid brengen en zullen jullie angst niet wegnemen.

De wegen naar vrede zijn wegen van vrede. Alleen deze kunnen leiden naar vrede en veiligheid. Israël en al haar vrienden moeten begrijpen dat na zestig jaar doden en geweld, de redding en overleving van Israël nooit bereikt zullen worden door het huidige geweld. Israëls vrienden moeten Israël helpen om dit te begrijpen. Als hun liefde voor Israël oprecht is en ze daadwerkelijk om mensenlevens geven, Israëlische of Palestijnse, dan moeten dingen veranderen. De huidige Palestijnse Autoriteit heeft gekozen voor de weg van vrede en houdt vast aan haar juiste en continue positie, zelfs nu deze haar populariteit kwijtraakt onder de Palestijnse bevolking, die ervaart dat deze weg naar vrede tegenover het Israëlisch geweld vruchteloos is.

Deze bekering zal plaats moeten vinden in de harten van de Israëlische autoriteiten. Al hun legers, wapens en militaire reacties zijn nutteloos en vruchteloos. Vrede zal enkel gevonden kunnen worden met vreedzame middelen.

We doen een oproep aan alleen die begaan zijn met menselijke waardigheid en mensenlevens om nu en zonder verder uitstel te handelen. We doen een oproep aan de internationale gemeenschap, aan regeringen, kerken en de civiele samenleving om druk uit te oefenen op Israël op het internationaal recht te eerbiedigen, de belegering van Gaza op te heffen en de militaire bezetting van de Palestijnse gebieden te beëindigen conform de VN-resoluties. En om alle obstakels te overwinnen en weg te nemen die de vrede zo lang in de weg hebben gestaan. Er is wijsheid en compassie nodig in plaats van redelijkheid naar beide partijen in het conflict – vooral omdat de ene bezetter is en de andere bezet. Er is behoefte aan een grote inspanning en oplossend vermogen om allen vrede te brengen: Israëli’s en Palestijnen waarbij iedereen zich veilig voelt en kan genieten van vrijheid en gelijke rechten in een democratische soevereine staat. Geen herhaling meer van invasies, slachtingen en zinloze moordpartijen, individueel of collectief zoals thans gaande is in Gaza.

We doen een oproep aan de kerken om hun verantwoordelijkheid te nemen voor het Heilig Land, het land van hun wortels, als zij daadwerkelijk om hun wortels geven en om het Heilig Land en haar inwoners. Veel kerken lijken geen actie te ondernemen door onverschilligheid of intimidatie. Kerken moeten druk uitoefenen op Israël en ook op hun regeringen om een eind te maken aan de Israëlische straffeloosheid en het land daarentegen aansprakelijk te stellen. Een dergelijke diplomatieke druk is nodig, nu meer dan ooit. Het is een kwestie van mensenlevens maar ook van het verantwoordelijk stellen voor misdadige activiteiten. Net als in het geval van soortgelijke internationale situaties is het tijd voor economische en militaire sancties.

Almachtige God, Hemelse vader, verhoor onze gebeden. Help ons samen te werken naar vrijheid, gerechtigheid en vrede. Vervul onze harten met liefde en compassie en help ons rechtvaardige vrede te bewerkstelligen zonder welke geen enkele veiligheid kan worden gegarandeerd aan wie dan ook. Herinner ons dat we allen zijn geschapen naar Uw beeld en dat wij allen in staat zijn elk kwaad te overwinnen en te leven in Uw vrede en niet alleen door menselijke verdragen en overeenkomsten.

De Nationale Coalitie van Christelijke Organisaties in Palestina
Kairos Palestina

Geen opmerkingen:

Een reactie posten