maandag 21 juli 2014

Kamervragen over de dramatisch zorgelijke situatie van christenen in Mosul

Naar aanleiding van een intensieve mailwisseling afgelopen weekend tussen leden van de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), Jubilee Campaign, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs van CDA en ChristenUnie over de berichten dat christenen uit Mosul massaal wegvluchten voor ISIS, hebben de Tweede Kamerleden Van der Staaij (SGP), Voordewind (ChristenUnie) en Omtzigt (CDA) vandaag de volgende schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse zaken:


1. Heeft u kennisgenomen van de doodsbedreigingen die ISIS heeft laten uitgaan naar de christenen in Mosul? Welke trends ziet u hier en hoe beoordeelt u deze?


2. Op welke wijze kunnen buitengewoon kwetsbare groepen, zoals christenen, worden beschermd tegen deze extreme bedreigingen? Wat wordt er op dit terrein ondernomen?

3. Wat kan de internationale gemeenschap doen aan deze zeer precaire situatie? Welke urgentie krijgt dit ingrijpende vraagstuk?

4. Is het denkbaar in deze regio een veilige vluchthaven te creëren voor dergelijke kwetsbare minderheden, waarbij de internationale gemeenschap de veiligheid in deze enclave zoveel mogelijk garandeert? Hoe zou dit gestalte kunnen krijgen?

5. Welke andere mogelijkheden ziet u en hoe wilt u de internationale gemeenschap hiervoor mobiliseren?

6. Bent u bereid de situatie rond ISIS, die als terroristische organisatie is aangemerkt en nu effectief een gebied bestuurt met miljoenen mensen en terreur uitoefent jegens religieuze minderheden, op de agenda van de komende algemene raad van de Verenigde Naties te plaatsen?

's Avond spraken enkele bestuursleden van ABM op een Enschedees terras (zie foto aan het begin van dit bericht) met CDA-Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt over verdere mogelijkheden om de verdrijving van christenen uit Mosul bij verschillende politieke instellingen aan de orde te stellen. Twee weken geleden stelde ABM al dat het "vijf voor twaalf was voor de christenen in Irak" gevolge van de opkomst van ISIS.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten