zondag 20 juli 2014

Anti-oorlogsdemonstratie in Haifa belaagd

Van het Mossawa Center, dat we tijdens onze studiereis bezochten, ontvingen we vanmiddag het volgende persbericht:

Naarmate de oorlog tegen Gaza escaleert, nemen ook gewelddadigheden en aanzetten toe tegen Arabische burgers van Israël en tegen eenieder 
die zijn of haar stem verheft tegen de oorlog

op het bord staat: “Hypocrieten, ga naar Syrië”


Haifa, zondag 20 juli 2014 – Op zaterdag 19 juli vielen enkele duizenden anti-Arabische rechts-extremisten een demonstratie van ongeveer 600 Arabische en joodse burgers aan die in de omgeving van het Carmel Center in Haifa vreedzaam protesteerden tegen de oorlog tegen Gaza. De Arabische en joodse demonstranten hadden voor hun betoging de wettelijke vergunning gekregen van het autoriteiten van Haifa. De politie was massaal aanwezig, maar ze deed weinig om de agressieve groep extremisten te verhinderen de anti-oorlogsdemonstranten aan te vallen terwijl ze riepen “Dood aan de Arabieren”.

Oproepen om  de Arabieren en de demonstranten aan te vallen waren gedaan door Kahana-leider Baruch Marzel en via Radio Haifa. Meer dan 20 demonstranten zijn gewond geraakt door stenen en waterflesjes die naar hen werden gegooid door de extremisten, die zich hier vrij toe voelden toen ze zagen dat de politie weinig deed om tussenbeide te komen. De vrijheid die de extremisten voelden ging zover dat zelfs de loco-burgermeester van Haifa, dr. Sohail Asaad, werd aangevallen terwijl hij op weg was naar de demonstratie. Aan het eind van de avond moest de politie de anti-oorlogsdemonstranten evacueren die volledig omringd waren door de extremisten en hen van de demonstratieplek wegvoeren om te voorkomen dat er nog meer gewonden zouden vallen. Daarnaast werden acht Arabische burgers die tegen de oorlog demonstreerden gearresteerd, terwijl naar verluid slechts twee arrestaties werden verricht onder de extremisten.

In de loop van de nacht heeft de politie alle gearresteerden vrijgelaten. Ook de meeste van de 30 Arabische burgers die tijdens een protestactie van afgelopen vrijdag waren gearresteerd werden vrijgelaten, maar 13 van hen blijven in een verlengde hechtenis voor een extra 24 tot 48 uur.

Het Mossawa Center veroordeelt dit racistisch en gewelddadige gedrag van extreem-rechts maar ook het niet-optreden van de politie van Haifa. Het geweld dat gisteren te zien was is onderdeel van een groeiende trend van aanzetten tot geweld die in het hele land plaatsvindt en voornamelijk gericht is tegen Arabische burgers van Israël maar ook tegen eenieder die zijn of haar stem verheft tegen de oorlog tegen Gaza.

Het Mossawa Center roept burgers, politici en instellingen op om deze aanzetten tot haat en geweld tegen de Arabische burgers stop te zetten en de oorlog tegen Gaza te beëindigen. Beide leiden enkel tot verdere escalatie van geweld en tot botsingen tussen burgers die niet langer tot Jeruzalem beperkt blijven maar nu ook plaatsvinden in Haifa en Tel Aviv.

Rechts-extremisten protesteren tegen de anti-oorlogsdemonstratie 
die op zaterdagavond in Haifa plaatsvond

De politie van Haifa arresteert een geweldloze demonstrant tevens Arabische burger

Geen opmerkingen:

Een reactie posten