maandag 15 september 2014

Internationale waarnemers op Westelijke Jordaanoever gevangengezet door Israëlische politie

Tien dagen na het vorige bericht "Pesterijen tegen Palestijnen op Westelijke Jordaanoever gaan gewoon doorontvingen we vanmiddag weer een persbericht van Operation Dove.


Israëlische kolonisten hebben internationale waarnemers en een Palestijnse schaapherder aangevallen

Ten gevolge daarvan zijn één internationale waarnemer en de schaapherder door de Israëlische politie gevangen gezet

At Tuwani – Op 14 september hebben twee Israëlische kolonisten een Palestijnse schaapherder en twee internationale waarnemers aangevallen in de omgeving van Mitzpe Yair, een zgn. outpost (zelfs volgens de Israëlische wetgeving vooralsnog illegale nederzetting in wording) in de heuvels ten zuiden van Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Tijdens deze agressieve aanval stalen de kolonisten de videocamera’s van de internationale waarnemers en vernielden de mobiele telefoon van één van hen. De Israëlische politie heeft de Palestijnse schaapherder en één van de internationale waarnemers 6 uur lang vastgehouden. De kolonisten gingen vrijuit.

Rond 9.00 uur ‘s ochtends waren lieten vier Palestijnse schaapherders uit het dorp Qawawis in de heuvels ten zuiden van Hebron onderbegeleiding van twee internationale waarnemers hun kuddes grazen in het land dat hun eigendom is maar vlakbij de Israëlische outpost ligt. Twee kolonisten van Mitzpe Yair staken de afgesloten zone, die door niemand betreden mag worden, over om één Palestijnse schaapherder aan te vallen en zijn kudde te verjagen. De twee internationale waarnemers maakten opnames van deze aanval.

Vervolgens richtten de kolonisten zich tegen deze internationale waarnemers. Ze grepen één van hen in e nek en sloegen hem neer, pikten zijn camera en vernielden zijn mobiele telefoon. Daarna vielen ze de andere internationale waarnemers aan waarbij ze haar arm omdraaiden en ook haar haar camera afnamen. Toen de kolonisten terugrenden naar de outpost met de gestolen camera’s, keerden de Palestijnse herder en de internationale waarnemers terug naar Qawiwis.

Vervolgens kwam de Israëlische politie naar het Palestijnse dorp en vroegen de herder en de internationale waarnemer die aangevallen was om hen naar het Israëlische politiebureau in de nederzetting Kiryat Arba te volgen, omdat de kolonisten hadden geklaagd over stenen die naar hen zouden zijn gegooid. De politie zette hen beiden zes uur gevangen en ondervroegen hen over het incident. Ze werden om 5.00 ‘s middags vrijgelaten zonder verdere consequenties.

De regio van de heuvels ten zuiden van Hebron lijdt al sinds de jaren ’70 onder het optreden van Israëlische kolonisten. Acht Israëlische nederzettingen en outposts (waaronder Mitzpe Yair) snijden 16 Palestijnse dorpen feitelijk af van de rest van de Westelijke Jordnaanoever. Het geweld van de kolonisten omvat openlijke geweldpleging tegen Palestijnen en hun dieren, vernielingen van privé-eigendommen, het hinderen van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen met ingrijpende gevolgen voor hun dagelijks leven. Sinds het begin van dit kalenderjaar heft Operation Dove de arrestatie van 15 Palestijnen (waaronder minderjarigen) geregistreerd omdat deze te dicht bij de nederzettingen kwamen. In deze hele periode is de Israëlische kolonisten geen strobreed in de weg gelegd.

Ondanks het geweld dat de Palestijnen in deze regio te verduren hebben, blijven ze hun kuddes weiden en het landbouw bedrijven op het land dat hun eigendom is als een daad van geweldloos verzet tegen de Israëlische bezetting.

Operation Dove onderhoudt een internationale aanwezigheid in At-Tuwani en de heuvels ten zuiden van Hebron sinds 2004.

Foto’s van het incident: http://goo.gl/oLGr8A

Geen opmerkingen:

Een reactie posten