dinsdag 6 januari 2015

Veilig naar school?

Na de feestdagen zijn gisteren overal de scholen weer begonnen. Maar in Palestina levert dat meer problemen op dan bij ons, zo blijkt uit het persbericht van Operation Dove dat we vanochtend ontvingen:


De Israëlische militaire begeleiding vervult zijn taak niet:

Palestijnse schoolkinderen in de heuvels ten zuiden van Hebron moeten nog steeds wachten, verliezen onderwijsuren en worden blootgesteld aan gevaar.

De afgelopen schoolweek heeft de Israëlische militaire begeleiding het drie keer af laten weten bij de begeleiding van schoolkinderen van de dorpen Tuba en Maghayir Al Abeed in de heuvels ten zuiden van Hebron.

Om de school van At-Tuwani te kunnen bereiken lopen Palestijnse kinderen, in leeftijd variërend van 6 tot 17, onder begeleiding van Israëlische militairen de kortste route (ongeveer 20 minuten) die tussen de Israëlische nederzetting Ma’on en de ‘outpost’ Havat Ma’on loopt. Deze route is de belangrijkste verbinding tussen hun dorpen en At-Tuwani en vormt een risico voor de kinderen omdat ze regelmatig doelwit zij van aanvallen en pesterijen door de kolonisten.

Op 4 januari wachtten de schoolkinderen tot 7.53 uur ’s ochtends, maar de soldaten kwamen niet opdagen. De kinderen moesten om 8.00 uur een examen doen en om niet nog meer tijd te verliezen kozen ze voor een langere omweg waar ze in het verleden ook een aantal keren zijn aangevallen. Internationale vrijwilligers begeleidden hen in plaats van de Israëlische soldaten.

Op 31 december kwamen de kinderen om 10.30 uur op de afgesproken plek aan waar de begeleidende militairen hen zouden oppikken en van At Tuwanin naar Tuba zouden begeleiden, maar de Israëlische militairen waren er niet. De kinderen wachten op deze winterochtend tot 11.45 uur en besloten vervolgens de voor hen erg gevaarlijke kortste route tussen Ma’on en Havat Ma’on zonder escorte af te leggen.

Op 28 december kwamen de schoolkinderen om 11.08 uur op de afgesproken plek aan maar het leger was er niet. De kinderen wachten tot 11.45 uur en besloten om via een langere maar niet minder gevaarlijke omweg naar huis te gaan, onder begeleiding van internationale vrijwilligers in plaats van het Israëlisch leger.

In het afgelopen halve schooljaar (van 24 augustus tot 4 januari) zijn vrijwilligers van Operation Dove, die de Israëlische militaire begeleiding observeren, tot de volgende beoordeling gekomen. Van de 170 keer, zijn de kinderen niet begeleid van en naar school. In tegenstelling tot wat door de Israëlische autoriteiten is toegezegd zijn de Israëlische militairen dit half jaar in 98,53% van de gevallen (136 van de 170 keren dat de vrijwilligers de militaire begeleiding hebben waargenomen) in gebreke gebleven, bijvoorbeeld door niet het hele traject langs de Israëlische nederzetting mee te lopen. In 23% van de gevallen weigerde de groep militairen überhaupt mee te lopen zoals overeen is gekomen tussen de Israëlische autoriteiten en e burgemeester van At-Tuwani. In 49,4% van de ochtenden waren de kinderen meer dan 5 minuten te laat voor school vanwege de begeleiding. In totaal hebben de kinderen 9 uur verloren vanwege de late of überhaupt niet plaatsvindende begeleiding. In 54,1% van hun schooldagen, hebben de kinderen meer dan 5 minuten moeten wachten om door de militairen teruggebracht te worden. In de middaguren bedroeg de totale wachttijd 22 uur.

Operation Dove onderhoudt sinds 2004 een permanente internationale aanwezigheid in At-Tuwani en de heuvels ten zuiden van Hebron.

Beelden: http://goo.gl/F9Y2VA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten