zaterdag 3 mei 2014

"Met de ruggen naar elkaar"

“Ooit waren Oost-Nederland en het aanpalende Duitsland sterk op elkaar gericht. Mensen spraken dezelfde taal, huwden met elkaar, dreven handel met elkaar en aan beide kanten van de grens kwam een textielindustrie tot stand onder leiding van onderling verwante textielbaronnen. Maar in de loop van de 19de eeuw werd de staatsvorming steeds sterker. De bevolking werd door haar bestuurders gedwongen om naar Den Haag respectievelijk Berlijn te kijken en in het onderwijs kregen de nationale talen absolute prioriteit boven de Nedersaksische streektaal waarin mensen aan weerszijden van de grens elkaar onderling konden verstaan. We moeten nu op diezelfde school een ‘vreemde  taal’ leren om elkaar te kunnen verstaan en politieke besluiten worden nationaal genomen zonder echt veel rekening te houden met de andere kant van de grens. Aan de grens zijn we met de ruggen naar elkaar komen te staan.”


Dat was ongeveer de strekking van het begin van de toespraak van Daphne Dertien als fractievoorzitter van GroenLinks Overijssel en kandidaat (nr.7) voor het Europees Parlement op Duits grondgebied. Concrete aanleiding is de doorstart van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe(met h)  als burgervliegveld Enschede Airport Twente (zonder h). Een doorstart waar niet alleen de omwonenden en Twentse natuur- en milieugroeperingen fel tegen gekant zijn, maar ook steeds meer Twentse bestuurders en vooral ook veel Duitse grensbewoners en bestuurders.

Na een eerdere poging begin jaren ’20 werd in 1931 “Vliegveld Twente” geopend. Dit vliegveld werd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog onklaar gemaakt, maar al spoedig door de Duitsers hersteld die er een complete Fliegerhorst van maakten en het complex uitbreidden. Op 1 april 1945 viel het vliegveld vrijwel onbeschadigd in Britse handen die de basis gebruikten voor de ondersteuning van hun verdere militaire opmars. In november 1945 werd de vliegbasis overgedragen aan de Nederlandse krijgsmacht die het tot 2004 in gebruik had. Op kleine schaal kon ook de burgerluchtvaart gebruik maken van het vliegveld met haar faciliteiten, zoals de verkeersleiding, maar door het vertrek van de Luchtmacht vielen deze weg en kwam dus ook de burgerluchtvaart op Twente ten einde. Een doorstart moet betekenen dat de omzet groot genoeg is om de faciliteiten die tot 2004 door de Luchtmacht werden bekostigd nu hieruit gefinancierd kunnen worden en dat betekent dat het aantal vluchten flink moet toenemen.


Die toename van vluchten zal ook aan de Duitse kant van de grens te merken zijn. Tijdens de manifestatie aan de grens draaide een geluidsband mee met daarop het te verwachten vliegtuiglawaai op het juiste volume en in de juiste frequentie. De verschillende inleiders moesten hun toespraakjes regelmatig onderbreken. Voor de Duitse kant komt daar nog bij dat op zo’n 70 kilometer afstand de Flughafen Münster-Osnabrück ligt. De laatste jaren speelt dit regionale vliegveld voortdurend net wel of net niet quite en men ziet daar de doorstart van Twente dus als reële bedreiging. Wie de grens tussen Duitsland en Nederland even wegdenkt, en vliegtuigpassagiers hebben daar over het algemeen minder moeite mee dan regionale bestuurders, ziet direct het probleem opdoemen dat in deze Europese regio – de oudste EUREGIO binnen de Europese Unie – geen plek is voor twee zo dicht bij elkaar gelegen vliegvelden.

Bij deze argumenten tegen een eventuele doorstart van Enschede Airport Twente kwam begin dit jaar nog een extra argument bij. Terwijl bij de presentatie van de doorstartplannen enkele jaren geleden nog werd gesproken van een “vliegveld in het groen” bleek begin dit jaar dat een gigantisch aantal bomen rond het vliegveld gekapt zal moeten worden waaronder natuurgebieden van Natuurmonumenten en Landschap Overijssel. Vandaar dat besloten werd om vandaag als start van de campagne voor de verkiezingen van het Europees Parlement een Duits-Nederlandse fietstocht van de grens naar de vlak naast het vliegveld geleden Lonnekerberg te houden waarbij zowel de nabijheid van het vliegveld bij de grens als de door de doorstart bedreigde natuurgebieden aan den lijve ervaren kunnen worden.

’s Ochtends vertrokken diverse mensen op de fiets vanuit Enschede naar Klooster Bardel.

Sommigen van hen rijden via Driland.

Een grensoverschrijdende campagne-activiteit…

… waaraan zo’n 60 mensen deelnemen.

Vanaf Hof Aarnink op de grens gaat de fietstocht echt van start …

… in en langgerekt lint door bossen en langs velden …

… naar het eindpunt op de Lonnekerberg.

Eén van de sprekers op de Lonnekerberg is Volker Bajes, lid van de Landsdag (het parlement) van de Duitse deelstaat Niedersachsen, wordt gefilmd door RTV Oost die overigens alleen in Nederland aanwezig was zoals de Duitse regionale pers alleen in Duitsland aanwezig was. Qua nieuwsvoorziening loopt er nog steeds een grens.

Veel Nederlandse deelnemers zijn niet via deDuitsland maar direct naar de Lonnekerberg gefietst, zodat we hier uiteindelijk met iets van 100 mensen waren.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten