donderdag 22 mei 2014

De Eerste Wereldoorlog herdenken aan weerszijden van de grens

Vanmiddag had ik een overleg met Pax Christi im Bistum Münster over al dan niet gemeenschappelijke activiteiten aan weerszijden van de grens in het kader van de 100-jarige herdenking van het begin van de Eerste Wereldoorlog. Onnodig te zeggen dat dit herdenkingsjaar in Duitsland veel meer speelt en ook veel meer discussie oproept - onder meer over de schuldvraag - dan in Nederland dat 100 jaar geleden immers neutraal bleef. Mijn gesprekspartner van Pax Christi stelde vast dat elk dorp en elke stad in Duitsland nog steeds monumenten heeft waarop de gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog als helden vereerd worden - zo ook in Ahaus:


De monumenten die gewijd zijn aan de Tweede Wereldoorlog benoemen geen helden, maar proberen zoveel mogelijk een waarschuwing tegen oorlogen te zijn. In Nederland heerst het idee dat de Eerste Wereldoorlog geheel en al aan ons voorbij is gegaan. Dat is slechts ten dele waar en juist in Enschede herinneren drie monumenten aan de manier waarop we er niet alleen aan de grens bij betrokken waren.

In de eerste plaats een monument in het Enschedese Van Lochempark ter herinnering aan de 600 Belgische vluchtelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn opgenomen:


Onder deze beeldengroep staat de volgende tekst te lezen:

1914                                1918
TER HERINNERING AAN DE
600
VLAAMSCHE VLUCHTELINGEN
DIE IN ENSCHEDE NA DEN
VAL VAN ANTWERPEN
OCTOBER 1914
ZIJN ONDERGEBRACHT EN WAARVAN
DE LAATSTEN NAAR HUNNE
HAARDSTEDEN TERUGKEERDEN
JANUARI 1918

Geplaatst door het Comité
voor de Vluchtelingen
NOVEMBER 1924

In de tweede plaats een monument in het tegenover het Van Lochempark gelegen Kozakkenpark dat herinnert aan de opvang van enkele tienduizenden krijgsgevangenen die na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog uit Duitse gevangenschap werden vrijgelaten en zo snel mogelijk huiswaarts wilden keren:


Op deze zuil staat in vier verschillende talen (op de vier verschillende zijden) de volgende tekst:

1914                         1918
Ter herinnering aan
den doortocht van
32.690 Fransche
26.960 Britsche
6.930 Belgische
6.650 Italiaansche
1.660 Servische
50 Russische
18 Japanse
krijgslieden, die na
een lange gevangenschap
in Duitschland op den
terugweg naar hun
vaderland
tusschen 20 nov. 1918
en 20 jan. 1919
in deze stad kwartier
vonden en eerste gast

vrijheid genoten.

Niet al deze krijgsgevangen konden huiswaarts keren. Op de Oosterbegraafplaats ligt een tiental Britse ex-krijgsgevangenen die in Enschede zijn overleden aan de ziektes die ze in krijgsgevangenschap hebben opgelopen:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten