zondag 4 oktober 2015

Er worden geen zoete broodjes gebakken; schenk klare wijn!

Twee zondagen geleden bood de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem tijdens de receptie aansluitend op de kerkdienst waarmee de tot Ontmoetingskerk vernieuwbouwde Vredeskerk door de Protestantse Gemeente Enschede in gebruik werd genomen een tiental flessen avondmaalswijn aan afkomstig van het Cremisan-klooster bij Bethlehem dat in haar voortbestaan wordt bedreigd door de bouw van de Muur die het klooster van de druiven leverende Palestijnse boeren in de omgeving zal scheiden. Ook deze Palestijnse boeren, die voor een belangrijk deel christen zijn, worden hierdoor in het voortbestaan van hun boerenbedrijf bedreigd.Vandaag werd deze wijn geschonken bij de eerste avondmaalsviering in de vernieuwbouwde kerk. Aan het verzoek van de kerk om deze wijn te blijven leveren kon echter niet worden voldaan, omdat het te lastig blijkt de wijn uit de (bezette) Palestijnse gebieden naar Nederland te exporteren. 


Al eerder bleek dit het geval te zijn met de olijfolie van Canaan Fair Trade. Dit is wrang, omdat de Raad van Kerken in Nederland vijf jaar geleden in reactie op de oproep van Palestijnse christenen in het Kairos Palestina document om door middel van boycot, desinvesteringen en sancties (BDS) de Israëlische regering onder druk te zetten, weigerde deze oproep te ondersteunen en in plaats daarvan de kerkelijke achterban opriep om Palestijnse producten te kopen waarbij met name naar Canaan Fair Trade werd verwezen.

Deze oproep heeft dus tot weinig respons geleid en zo staan de Palestijnen vijf jaar na dato nog steeds met lege handen. Geen BDS en geen stimulering van de eigen economie. En dat terwijl de huidige situatie in Israël en Palestina juist weer aan het begin van een hernieuwde escalatie lijkt te staan. Zo schrijft Toine van Teeffelen vanuit Bethlehem op zijn blog: "Om een vicieuze cirkel van geweld te voorkomen (...) is een alternatief vredesproces nodig (...) dat er alleen komt met gerichte politieke en economische druk op Israel. Internationaal kunnen burgers hiertoe een bijdrage leveren door de – vele - Israelische produkten te boycotten die de bezetting op een of andere manier in stand of kostenvrij houden. Voor een managen van het conflict, laat staan het aan de zijlijn blijven toekijken, is het te laat."

Het is tijd om klare wijn te schenken!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten