woensdag 14 oktober 2015

Israëlische regering moet stoppen met vernedering en onderdrukking

Eén van de organisaties die we tijdens onze studiereis in Palestina en Israël bezochten was het Mossawa Center in Haifa. Vandaag stuurden zij onderstaand persbericht rond.


Het Mossawa Center roept op tot beëindiging van het geweld en de Israëlische regering om te stoppen met vernedering en onderdrukking

Haifa 14 oktober 2015. Het Mossawa Center roept op tot beëindiging van het oplopende geweld dat de afgelopen twee weken heeft plaatsgevonden. De Israëlische regering wordt opgeroepen om te stoppen met de vernederingen, tot beëindiging van de schendingen en verstoringen van de status quo van de religieuze heiligdommen en tot het stoppen van repressie tegen demonstraties die in het land plaatsvinden. Deze maand vindt de 15de verjaardag plaats van de demonstraties van oktober 2000, die leidden tot de dood van 13 Arabische burgers en enkele honderden gewonden.

De afgelopen weken hebben de Israëlische autoriteiten Palestijnse gelovigen de toegang verhinderd tot de Al-Aqsa moskee. Ze zijn zelfs zover gegaan als het terugsturen van tientallen bussen met islamitische Arabische burgers uit het noorden en het zuiden van het land die in de Al-Aqsa moskee wilden binnen. In schril contrast tot deze maatregelen staat de begeleiding door Israeli strijdkrachten van joods-extremistische activisten en kolonisten die de ruimte rond de Al-Aqsa moskee wilden binnengaan. Ten gevolge van deze incidenten braken gewelddadige botsingen uit op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem die inmiddels hebben geleid tot honderden Palestijnse gewonden en 27 doden, waaronder een groot aantal minderjarigen. Publiek en massaal protest brak uit nadat Israeli veiligheidstroepen in Bethlehem het 13-jaar oude kind Abdulrahman Shadi Obeidalla gedood hebben terwijl hij van huis naar school onderweg was.

Een escalatie van spanningen en geweld is al twee jaar gaande in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en bestaat uit een toename van gewelddadige en destructieve “prijzengeld”-aanvallen door kolonisten. Daaronder een gifaanval waardoor een baby en zijn ouders werden gedood. De regering heeft weinig gedaan om de verantwoordelijken voor deze aanvallen op te sporen en te berechten.

Terwijl de meeste joodse Israëli’s normaalgesproken in staat zijn onwetend te blijven over datgene dat zich op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza afspeelt, heeft het geweld zich nu ook aan de andere zijde van de afscheidingsmuur verspreid. Verschillende aanvallen met messen zijn uitgevoerd tegen joodse Israëli’s, die weer hebben geleid tot vrees aanjagende en vernederende acties jegens Arabische burgers. Het heeft ook geleid tot automatische liquidatie van elke Arabier die in ogen van de joods Israëli’s verdacht gedraagt. Basaraa Zidan Taufik Abad, een inwoner van Nazareth, zou geprobeerd hebben een soldaat met een mes aan te vallen en werd later gewond neergeschoten terwijl hij door de politie was omsingeld. Volgens vele getuigen vormde zij geen onderdeel van welke aanval dan ook en zelfs als ze dat wel was geweest, was er geen enkele reden om zoveel geweld te gebruiken tijdens haar arrestatie. Toen joods burgers hun “Prijzengeld”-aanvallen uitvoerden werden zij niet met dit soort excessief optreden geconfronteerd.

Helaas is dit een type reactie waar de Arabische burgers al aan gewend zijn. In 2003 stelde de Or Commissie, die was ingesteld om de gebeurtenissen van oktober 2000 te onderzoeken, vast dat het eenduidig helder zou moeten worden gemaakt dat gericht vuren met munitie, inclusief sluitschutters en met rubber beklede kogels, geen politioneel middel kan zijn om grote groepen uiteen te drijven. Deze conclusie is herhaaldelijk genegeerd door de Israëlische politie wanneer zij op moest treden tegen Arabische burgers. Door de inzet van dit type geweld zijn sinds okotber 2000 53 Arabische burgers omgekomen. Bovendien is de interium politie-commissaris die de leiding heeft over de huidige crisis Bentzi Sau. In oktober 2000 was Sau verantwoordelijk voor de grenspolitie in het noorden van het land en in de periode werd op zijn bevel volwaardige munitie gebruikt en andere vormen van extreem geweld gehanteerd om protesten en demonstraties van Arabische burgers de kop in te drukken. De Or Commissie constateerde dat onder zijn commando drie Arabische burgers zijn gedood en vele anderen gewond. Zij deed de aanbeveling om Sau voor 4 jaar van promotie uit te sluiten. Velen in de Arabische gemeenschap zijn woedend over het feit dat hij nu zo’n centrale positie heeft met zoveel invloed, terwijl hij zijn taktieken van geweld en vernedering tegen de Arabische gemeenschap gewoon voortzet en een extreem-rechtse agenda dient.

Arabisch burgers die protesteren tegen de acties van de Israëlische regering zijn inmiddels geconfronteerd met onderdrukkend politiegeweld en massa-arrestaties. Activisten in Nazareth, Sakhnin, Haifa en Tamra zijn gearresteerd tijdens protestacties en zelfs thuis om te voorkomen dat zij aan verdere demonstraties zouden deelnemen. Mossawa ziet dit als een schending van het rechten van Arabische burgers op de vrijheid van meningsuiting. Het is duidelijk dat het extreme geweld dat de Israëlische troepen tegen Palestijnen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever gebruiken, nu ook tegen de Arabische burgers inzet. Arabische burgers vormen een minderheid binnen Israël en hun rechten om te demonstreren en hun mening te uiten moet te allen tijde beschermd worden. Helaas lijkt de huidige Israëlische regering zich vooral te richten op de intensievering van de discriminatie van Arabische burgers door het doorvoeren van anti-democratische wetgeving die de rechten van Arabische burgers verder inperkt.

Het Mossawa Center veroordeelt de gebruik van geweld en roept op tot de-escalatie van het geweld en tot beëindiging van de vernederingen. Daartoe roept het de Israëlische regering op om:
  • de vernederingen en intentionele provocaties door joodse extremisten te verhinderen
  • de status quo van de Al-Aqsa moskee en andere religieuze heiligdommen te handhaven
  • het recht van godsdienstvrijheid van alle burgers te beschermen
  • te stoppen met het gebruik van echte munitie, preventieve arrestaties en alle vormen van onderdrukken aan beide zijden van de groene lijne
  • de bevordering van politie-officieren te voorkomen die betrokken zijn bij de inzet van extreem geweld tegen Arabische burgers zoals Bentzi Sau
  • de minderheidsrechten van Arabische burgers te bevorderen en hun verdergaande discriminatie door nieuwe wetgeving te voorkomen
  • een vreedzame en rechtvaardige oplossing te vinden voor de huidige golf van geweld
  • de bezetting en discriminatie te beëindigen en de vrede in de regio te bevorderen.
Het Mossawa Center roept de internationale gemeenschap op om alle mogelijke middelen in te zetten om de bezetting te beëindigen en de vrede in de regio te bevorderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten