zondag 12 oktober 2014

Plechelmus maakt plaats voor Syrische christenen uit Hassaka

Of hij ook ooit in deze contreien is geweest, zal wel altijd een open vraag blijven, maar de naam van de Angelsaksaksische missionaris Plechelmus is sterk verbonden aan Twente. Hij heeft niet alleen zijn naam gegeven aan de Plechelmuskerk in Oldenzaal, maar aan talloze andere kerken in deze regio. Zo ook aan een Plechelmuskerk in Hengelo die een aantal jaren geleden echter werd gesloten. Kerksluitingen gaan ook niet aan Twente voorbij, hoewel de Syrische kerken in deze regio daar een positieve uitzondering op vormen.


De Hengelose Plechelmuskerk is inmiddels verbouwd tot nieuw onderkomen van de naastgelegen Rooms-Katholieke gelijknamige Daltonbasisschool. Dat betekent dat een noodgebouw van die basisschool vrijkwam en die opende vandaag de deuren als nieuw verenigingsgebouw van de Sint Georges Hassaka Vereniging. Deze vereniging bestaat uit een 60-tal gezinnen die afkomstig zijn uit de noordoost-Syrische stad Hassaka en die nu in Hengelo en omgeving zijn neergestreken.
Sinds het begin van de oorlog in Syrië zamelt de vereniging geld in voor de talloze vluchtelingen en ontheemden die uit andere delen van Syrië in Hassaka een relatief veilig heenkomen zochten. Op dit moment is Hassaka frontstad met ISIS en wordt door en gemengd Koerdisch-Arabisch-Armeens-Aramese militie verdedigd. De Sint-Georges Hassaka Vereniging probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen om de bevolking van Hassaka en vooral de talloze vluchtelingen in de stad van eten te voorzien. In dat kader werken ze samen met Syria's Request Hulpactie maar ook met Hengelose kerken.

Tijdens de opening van het verenigingsgebouw spraken we over de noodzaak van hulp. Niet alleen nu, maar ook voor de toekomst, mocht de oorlog ooit zijn afgelopen. Dat zal niet alle Hassaka, maar heel Syrië en mogelijk grote delen van het Midden-Oosten behoefte hebben aan opvang van de talloze getraumatiseerden en het grote wantrouwen en de haat die de samenleving zullen zijn binnengesloten. Daar moeten we ons nu al op voorbereiden en daarom is het belangrijk om ook al aan een goede eigen basis te werken zoals de Sint Georges Hassaka Vereniging vandaag heeft gedaan door een eigen verenigingspand te betrekken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten