dinsdag 21 oktober 2014

De strijd van de islam met zichzelf

Deze pagina is op verzoek van de inleidster verwijderd.

1 opmerking:

  1. Bovenstaande tekst is een vrijwel woordelijke weergave van de lezing die mevrouw Wachters-van der Grinten op uitnodiging van het Humanistisch Verbond op 21 oktober 2014 te Hengelo heeft gegeven. Blogger heeft hiervoor geen toestemming gevraagd en heeft hiermee gehandeld in strijd met artikel 15a van de auteurswet m.b.t. het gebruik van citaten (zie hierover http://wetten.overheid.nl/BWBR0001886/geldigheidsdatum_05-06-2010 en http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/vvv/beperkingen/ ).
    Bovendien is door toevoeging van de afbeelding in het begin van de tekst een indruk gewekt die geheel indruist tegen de teneur van de lezing.
    Mevrouw Wachters-van der Grinten vermoedt dat Het nabije Oosten nabij Twente te goeder trouw heeft gehandeld, maar om bovengenoemde redenen verlangt zij dat bovenstaande tekst ten spoedigste van de blog wordt verwijderd.

    BeantwoordenVerwijderen