zondag 5 januari 2014

Vredesagenda 2014 ontrolt zich in oproep Paasmars

Aan het eind van de ochtend kwamen 20 mensen uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Nederland in de Gronause binnenstad bij elkaar om de Paasmars voor te bereiden die dit jaar op Goede Vrijdag 18 april in Gronau gelopen zal worden. De voorliggende oproeptekst bevatte feitelijk de hele vredesagenda voor het komende jaar en zou bij wijze van spreken als nieuwjaarstoespraak dienst hebben kunnen doen. Hieronder volgt een eerste Nederlandse vertaling van die oproeptekst. Saillant detail is dat de vergadering plaatsvond op een steenworp afstand van het monument dat aan het Moltkeplein in Gronau aan “Unseren Helden” herinnert die in de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen.Oproep Paasmars 2014 (Concept)

Wapens en militairen lossen de conflicten niet op, maar verhinderen daarentegen de oplossing van prangende hedendaagse problemen. Rechtvaardige politiek is enkel vreedzaam en via ontwapening en een civiele omvorming van de samenleving mogelijk. Daarbij is ook de bescherming van onze natuurlijke leefomgeving noodzakelijk. Daarvoor demonstreren we met Pasen!

100 Jaar na de Eerste Wereldoorlog: voor een vreedzaam Europa!
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog worden conflicten in Europa grotendeels vreedzaam opgelost maar desondanks hebben de EU-lidstaten ook nu nog hoogwaardig bewapende legers en nemen ze deel aan militaire conflicten in het Midden-Oosten en in Afrika. Europese defensiebedrijven leveren de wapens voor oorlogen wereldwijd. Duitsland staat na de VS en Rusland met zijn wapenexport op de derde plaats. De EU-lidstaten beschikken over het qua grootte derde kernwapenarsenaal in de wereld. De meeste EU-lidstaten zijn ook lid van de NAVO. De EU zet in op militaire kracht en bewapening. Door haar wapenexport en handelspolitiek draagt de EU een medeverantwoordelijkheid voor de vlucht en verdrijving van miljoenen mensen.
In 2014 wordt een nieuw Europees Parlement gekozen. Laat ons duidelijk maken: wij willen een andere EU die zich inzet voor ontwapening, niet-militaire conflicthantering en een menselijke vluchtelingenpolitiek.

Voor een andere Duitse buitenlandpolitiek!
Onder de nieuwe federale regering verslechtert de buitenlandpolitieke koers verder. Deze koers kiest kritiekloos voor de NAVO. Het Duitse leger wordt tot “Interventiemacht” omgebouwd. Het vertrek van de Amerikaanse kernwapens uit Büchel in Rijnland-Palts wordt naar de verre toekomst doorgeschoven. Ook in de toekomst zal alleen de in het geheim vergaderende federale veiligheidsraad over wapenexporten gaan; enkel de besluiten zullen sneller openbaar gemaakt worden. Het bestelling van gewapende drones wordt niet uitgesloten. Ontwikkelingssamenwerking wordt ondergeschikt gemaakt aan strategische en economisch doelen en de civiel-militaire samenwerking wordt versterkt. In eigen land zal het leger zichtbaarder worden en de werving binnen scholen, arbeidsbureaus en hogescholen worden uitgebreid. Wij zeggen NEE tegen deze oorlogspolitiek! We zullen protest en verzet organiseren tegen oorlog, bewapening en militarisering! 

Vreedzame perspectieven voor het Midden-Oosten en Afghanistan
De totstandkoming van de onderhandelingen over een oplossing van de burgeroorlog in Syrië en voor een uitweg uit het nucleaire conflict met Iran tonen aan: politiek gebaseerd op militaire interventies en dreigementen heeft haar grenzen bereikt. Nu moet het moorden in Syrië zo snel mogelijk beëindigd worden. Wij eisen de stopzetting van alle wapenleveranties, een onmiddellijke wapenstilstand en onderhandelingen over een vreedzame oplossing voor Syrië die perspectief voor alle bevolkingsgroepen biedt!
De onderhandelingen met Iran moeten constructief voortgezet worden. Voor de oplossing van de nauw met elkaar verbonden problemen stellen wij een Midden-Oosten conferentie voor naar voorbeeld van de voormalige Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE).
Ook een eind van de oorlog in Afghanistan kan alleen via de onderhandelingen bereikt worden. Het Duitse leger is met de terugtrekking van zijn troepen begonnen. Maar ook na 2014 zullen meer dan 1000 Duitse militairen in Afghanistan gestationeerd blijven, want de NAVO-lidstaten willen met de Afghaanse regering een overeenkomst sluiten over de stationering van enkele tienduizenden militairen. Wij eisen onderhandelingen met deelname van alle partijen in het conflict en niet-militaire hulp bij de wederopbouw in Afghanistan alsook de volledige terugtrekking van alle buitenlandse troepen.

Energieomwenteling nu – doorgaan met het beëindigen van de kernenergiesector, afschaffen van kernwapens!
In Gronau draait een uraniumverrijkingsfabriek van URENCO die met centrifuges de splijtstof voor kerncentrales vervaardigt. Gulik is een belangrijke vestiging voor onderzoek en productie naar centrifuges. In Noordrijn-Westfalen is al doende de technologie voor handen om ook hoogverrijkt uranium te produceren voor kernwapens. De thans voorgenomen verkoop van de aandelen van Urenco en daarmee ook van de kernwapentechnologie zal het risico op een nucleaire wapenwedloop vergroten. In de nabijheid van Noordrijn-Westfalen, een van de dichtstbevolkte gebieden van Europa liggen Amerikaanse kernwapens in het Nederlandse Volkel, het Belgische Kleine Brogel en in het Duitse Büchel. Deze bommen zullen voor miljarden worden gemoderniseerd om hun inzetbaarheid te verhogen. Tegen dit alles zetten wij NEE.
Wij eisen de sluiting van Urenco als onderdeel van een consequente doorvoering van de energieomwenteling. Wij eisen het vertrek en de vernietiging van de kernwapens als noodzakelijke stap op weg naar een kernwapenvrije wereld.

De oorlogsvoorbereidingen in Noordrijn-Westfalen tegengaan
Duitsland is wereldwijd de in grootte derde wapenexporteur en ook in Noordrijn-Westfalen produceren bedrijven als bijvoorbeeld Rheinmetall in Düsseldorf en Thyssen-Krupp in Essen wapens. De productie van tanks, munitie, fregatten en onderzeeërs is “moordhandel” voor de Duitse industrie. Arbeiders, technici, ingenieurs en wetenschappers zetten hun vaardigheden, kennis en ervaring in voor dingen die in het beste geval tot schroot zullen worden, maar in het slechtste geval duizendvoudig doden.
In Noordrijn-Westfalen worden in Keulen en Bonn oorlogen gepland, vanuit commandocentra in Kalkar en Uedem door de NAVO en de Duitse legerleiding aangestuurd en op het militair trainingscomplex in het Oostwestfaalse Senne geoefend.
In het kader van de civiel-militaire samenwerking is het leger in gemeente- en provinciehuizen ingetrokken. Na de opschorting van de dienstplicht werft het Duitse leger met ruime financiële middelen vrijwilligers en is ze aanwezig bij banenbeurzen, arbeidsbureaus en op officiële plaatsen. Via samenwerkingsovereenkomsten met het ministerie van Onderwijs heeft het leger ook in Noordrijn-Westfalen toegang tot de scholen. Aan de universiteiten in deze deelstaat wordt ook wapenonderzoek verricht.
Wij zeggen NEE tegen deze militarisering: Wij eisen een verbod op wapenexport en de conversie van de wapenproductie. Wij eisen de sluiting van de commandocentra in Kalkar en Uedem en andere NAVO-instellingen in Noordrijn-Westfalen en hun omvorming naar niet-militaire doeleinden!
Wij richten ons tegen het optreden van het leger in de openbare ruimte, de toegang van het leger tot gemeentehuizen, provinciehuizen en de binnenlandse inzet van het leger.
Wij eisen scholen zonder leger, de intrekking van de samenwerkingsovereenkomsten tussen het ministerie van Onderwijs en het leger en een verklaring van universiteiten om geen militair onderwijs of onderzoek te doen!

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten