zaterdag 11 januari 2014

Europees burgerschap langs de grens

Vandaag vond op initiatief van de Europawerkgroep van GroenLinks en het steunledennetwerk van de European Green Party een bijeenkomst plaats over grensoverschrijdende activiteiten tijdens de Europese verkiezingscampagne in mei 2014. Het doel is elkaar te informeren, ideeën uit te wisselen en afspraken te maken voor verdere onderlinge communicatie. Er waren leden van de Europawerkgroep aanwezig en verder GroenLinksers uit Maastricht, het provinciaal bestuur Limburg, Grünen uit Kranenburg en van het Kreisverband Kleve, en GroenLinksers uit Nijmegen, Ubbergen en Groesbeek, provinciaal bestuur Gelderland, Enschede en uit het noorden van Groningen. De volle lengte van de Duits-Nederlandse grens dus.


Aangegeven werd dat de verkiezingen voor het Europees parlement als een soort tweederangsverkiezingen worden gezien waarvan de campagne vooral door nationale thema’s beheerst zullen worden. Vanuit de European Green Party zal geprobeerd worden de campagne ook zo Europees mogelijk te voeren. Een Europa van Europese burgers en Europese burgers zijn vooral langs de nationale grenzen te vinden: dáár ervaart men de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking en wat Europa voor de burger kan betekenen. Op Europees niveau zal de campagne op 22 februari a.s. van start gaan.


De uitwisseling verliep van het zuiden naar het noorden.

In Maastricht vond in mei 2013 een Euregionale bijeenkomst plaats waar GroenLinksers uit Limburg, met Grünen uit het aanpalende Duitsland, Ecolo uit aanpalend Wallonië en Groen uit Belgisch Limburg een aantal gemeenschappelijke politieke thema’s hebben gekozen: energie, vervoer, landbouw en werkloosheid. In oktober was een vervolgbijeenkomst over de vraag hoe dit alles in een campagne onder te brengen. Er is gekozen voor het centrale thema “voedsel” en het idee is om in Maastricht, Aken, Eupen, Luik en Hasselt met een kraam op de reguliere markt te gaan en daar diverse voedingsmiddelen te verkopen waar de thema’s voedselveiligheid, streekproducten, stadstuinbouw, eerlijke voedselproductie, arbeidsmigranten in de landbouwsector, etc. etc. aan verbonden kunnen worden. Deze campagne zal als grensoverschrijdende activiteit gepresenteerd worden tijdens een startbijeenkomst op een nog nader te bepalen datum in april op het Drielandenpunt in Vaals.

Nijmegen en Kranenburg hebben ook een aantal gemeenschappelijke campagnethema’s geformuleerd. Dat geldt in de eerste plaats infrastructuur, waarbij het niet alleen om de heropening van de lokale spoorlijn tussen beide steden gaat maar ook om de Rijndijken. Met name de dijken op de Duitse rechter-Rijnoever zijn erg slecht en in geval van een doorbraak van juist die dijken staat in Duitsland vrijwel niets, maar wel de halve Achterhoek onder water. Op de dijk kun je ook gewoon de grens zien: daar verspringt de dijk namelijk een meter. Daar zou je een fietstocht kunnen organiseren. Een tweede thema is sociale dumping of loondumping. Zogenaamde kleine zelfstandigen uit Duitsland trekken dagelijks de grens over om ver onder het minimumloon in Nederland te komen werken. Arbeidsmigratie wordt sowieso een thema in de verkiezingscampagne en vanuit GroenLinks is het van belang om te laten zien dat je dat alleen naar behoren kunt reguleren door te werken aan een sociaal Europa. Het derde thema wordt gevormd door de windmolens. Daar ligt een concreet conflict omdat Kranenburg een windmolenpark wil aanleggen aan de grens met Groesbeek waar de bevolking massaal in opstand is gekomen vanwege horizonvervuiling. Deze Duits-Nederlandse strijd tussen schone windenergie en horizonvervuiling speelt overal langs de grens. We moeten daar als Groene partijen niet voor wegduiken maar deze spanning juist aangaan. Er is behoefte aan een korte uiteenzetting van de zeer succesvolle Groene energiepolitiek in Duitsland voor het Nederlandse publiek en verder moeten we met elkaar duidelijk maken dat het alternatief voor de “horizonvervuilende” schone windenergie grond- en leefomgevingvervuilende bruinkoolwinning is waarvan in het zuiden van Kreis Kleve nog wel voorbeelden te vinden zijn.

Voor Twente werd me door de gespreksleider het voorbeeld van vliegveld Twente al aangereikt dat vanuit grensoverschrijdende Europese optiek een volstrekt onzinnig project is. Verder heb ik nog aangegeven dat er grensoverschrijdende samenwerking rond de Urenco-vestigingen in Gronau en Almelo is dat de “Twentse” variant op een “bruinkool-of-windenergie-campagne” zou kunnen vormen waarbij wij de “uraniummijnbouw” in beeld zouden kunnen brengen.

In Groningen is men ook weer veel verder met een langer lopend netwerk “Grenzenloos Groen en Sociaal” waarin GroenLinksafdelingen in Groningen en Drenthe samenwerken met Orts- en Kreisverbände in Ostfriesland en Emsland. Belangrijk speerpunt is ook daar energie: waar in Duitsland vooral wordt overgeschakeld op windenergie worden in de Eemshaven gigantische kolencentrales gebouwd. Aan de protesten daartegen doen ook veel Duitsers mee. Aanstaande vrijdag (17 januari) zal Bas Eickhout een bezoek brengen aan de door de gaswinning getroffen gebieden, aan de windenergieparken in Duitsland om ’s avonds aan de RU Groningen deel te nemen aan een debat over Europees energiebeleid. Een andere belangrijk thema is ook daar arbeidsmigratie, maar dan in omgekeerde richting dan in de regio Nijmegen-Kranenburg en ook gewenste arbeidsmigratie in plaats van ongewenste. Het gaat om Duits-Nederlandse reïntegratieprojecten waarbij Nederlandse werklozen aan een baan in Duitsland worden geholpen. Het was schokkend om te merken dat Nederlandse arbeidsbureaus geen enkel inzicht hadden in vacatures aan de Duitse kant van de grens.

Over gezamenlijke campagne-activiteiten in Groningen-Drenthe en het aanpalende Duitsland zal direct na de gemeenteraadsverkiezingen gesproken worden op donderdag 20 maart a.s. Die bijeenkomst, die eigenlijk in Nieuweschans zou plaatsvinden, kan desgewenst naar het voor ons uit Twente beter bereikbare Emmen verplaatst worden. Samenwerking met afdelingen in Twente wordt namelijk zeer op prijs gesteld. Ook Groningen-Drenthe wil graag, liefst gelijk met de eerdergenoemde campagnestart in Vaals, een campagnestart organiseren en heeft het oog daarbij laten vallen op een te gebruiken grenskantoor tussen Nordhorn en Denekamp (ik heb overigens ook nog het drielandenpunt bij Gildehaus voorgesteld – zie de afbeelding bij dit bericht).
Geen opmerkingen:

Een reactie posten