woensdag 29 januari 2014

Provinciale buitenlandpolitiek

Vandaag precies een week geleden nam een  PVV-SGP-ChristenUnie-VVD-CDA-meerderheid van de Provinciale Staten van de provincie Overijssel een door de PVV ingediende motie aan waarin het drinkwaterbedrijf Vitens wordt opgeroepen de precies één maand eerder door Vitens beëindigde samenwerking met het Israëlische drinkwaterbedrijf Mekorot weer te hervatten. Het provinciaal bestuur wordt in deze motie opgeroepen om als aandeelhouder Vitens daartoe te dwingen.De reden dat Vitens de net weer één maand eerder afgesloten overeenkomst met Mekorot heeft beëindigd is dat Mekorot drinkwater oppompt uit onder andere de bezette gebieden waar het leeuwendeel van het drinkwater geleverd wordt aan de kolonisten in de illegale nederzettingen en de Palestijnse toegang tot drinkwater zeer wordt beperkt. Mekorot is hierover in rapporten van de VN en diverse NGO’s meermalen op de vingers getikt.

Op 9 december 2013 heeft de Statenfractie van GroenLinks Overijssel al vragen gesteld over de toen net afgesloten samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en Mekorot. Aanleiding tot deze vragen was het feit dat minister Ploumen tijdens de op dat moment plaats vindende Nederlandse handelsmissie naar Israël en Palestina het geplande bezoek aan Mekorot heeft afgezegd. GroenLinks wilde toen van het provinciaal bestuur van Overijssel weten wat haar opstelling als aandeelhouder bij Vitens was geweest inzake de samenwerking met Mekorot. Op deze vragen kwam geen helder antwoord.

Dat kwam er dus wel toen een maand later een meerderheid in de Staten zich verzette tegen de beëindiging van deze overeenkomst. Vitens-woordvoerder Kraaijeveld noemde het “de wereld op zijn kop”. “Wil de provincie Overijssel nu werkelijk tegen allerlei VN-resoluties in gaan en zaken doen met een bedrijf dat in al die resoluties wordt veroordeeld.”

Volgens hem zou Vitens een eigen buitenlandpolitiek voeren door tegen alle VN-uitspraken in toch met Mekorot te gaan samenwerken. En dat wilde het bedrijf niet. Vandaar dat het de samenwerkingsovereenkomst heeft afgezegd; het wilde geen politieke discussie over zich afroepen.

En daar is het nu toch van gekomen, omdat de provincie Overijssel meent een eigen buitenlandpolitiek ten aanzien van Israël en Palestina te kunnen varen los van en zelfs haaks op allerlei VN-resoluties en het ontmoedigingsbeleid van de Nederlandse regering. En dat dan met het verwijt dat organisaties die provinciale en gemeentelijke overheden vragen om zich bij het eigen aankoop- en aanbestedingsbeleid te houden aan dit soort internationaal afgesproken criteria buitenlandpolitiek in de Staten- cq. Raadszaal brengen.

Dat zou een aardig onderwerp kunnen zijn voor een politiek debat in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten