vrijdag 24 januari 2014

Netwerken rond Syrië

Op vrijdagavond 24 januari 2014 organiseerde het samenwerkingsverband Syria’s Request Hulpactie een zgn. netwerkbijeenkomst.


De drie Syria’s Request bijeenkomsten in december 2012 en de publieke start van Syria’s Request Hulpactie in februari 2013 kunnen beide als beginpunt gelden. Daarom hebben we in januari 2014 het eerste jaar van Syria’s Request geëvalueerd en plannen gemaakt voor de komende periode. Er zijn het afgelopen jaar uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd, een drietal benefietconcerten en we zijn met een kraam aanwezig geweest op de Oranje- en de Multiculturele markt. Dankzij giften van particulieren, collectes binnen diverse kerken, geldpotjes bij de Aramese horeca, verkoop van gedichtenbundels “Woorden van Hoop” en bij de genoemde activiteiten bleken we dit eerste jaar ruim € 9.500 ingezameld te hebben, zo werd onthuld.Dit bedrag komt geheel ten goede aan de drie hulp­projecten in Syrië die zijn ingebracht door de werkgroep Kerk in Actie van de Protestantse gemeente Enschede (steun aan de maatschappelijk opvangactiviteiten van de Jozefkerk in Damascus), de Sint Georges Hassaka Vereniging (voedselpakketten voor de allerarmsten in Hassaka) en de Turks-Mediterrane Alawitische Vereni­ging TAAB (transport van medische hulpmiddelen, kleding en dekens naar dorpen rond Homs). Hoewel al deze hulporganisaties in Syrië en levensbeschouwelijke achtergrond hebben, wordt door alle drie hulp gegeven aan alle Syriërs, ongeacht geloof of etniciteit. Zo laat de hierboven staande foto zien van de wachtruimte voor de medische zorg die de Jozefkerk in Damascus aanbiedt.


De netwerkbijeenkomst vond op 24 januari plaats twee dagen na de start van de vredesonderhandelingen in Montreux waar vertegenwoordigers van de Syrische regering en de Syrische oppositie bij elkaar waren gekomen om te proberen het geweld in Syrië te beëin­digen en op zoek te gaan naar en vreedzame toekomst. Voor het laatste zijn echter niet alleen de strijdende partijen nodig maar ook vertegenwoordigers van andere bevolkingsgroepen. Syrische vrouwenorganisaties had­den al van zich laten spreken (zie foto hierboven) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten heeft zich, met anderen, sterk gemaakt voor een delegatie van Syrische christenen. Drie actieve leden van Syria’s Request waren naar Montreux afgereisd en deden verslag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten