vrijdag 25 maart 2016

Foto-verslag regenachtige Ostermarsch Gronau

Voor tenminste het derde achtereenvolgende jaar vond vandaag, op Goede Vrijdag, de start van de Paasmarsen voor ontwapening en vrede in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij de Urenco-vestiging in Gronau plaats. En net als eerdere jaren was het ook dit jaar weer een regenachtig en toch hartverwarmend gebeuren.


Dat hartverwarmende kwam in de eerste plaats weer door de VolXküche die een enorme hoeveelheid "koeken" had gebakken voor de inwendige mens.
In de regen benadrukte de delegatie van de politiek partij Die Linke de relatie tussen uraniumverrijking (de core-business van Urenco) en kernwapens. Achter het spandoek twee leden van de Duitse Bondsdag: tweede van rechts Hubertus Zdebel en links van hem Katrin Vogler. De witte duif op een blauwe achtergrond is tevens het symbool van de Duitse vredesbeweging.De dreigende modernisering van de Amerikaanse kernwapens die in Nederland op vliegbasis Volkel zijn gestationeerd en in Duitsland op vliegbasis Büchel, vormde de aanleiding om bij deze Paasmars ook te pleiten voor het verwijderen van kernwapens van Duits grondgebied.
30 mensen hielden het bovengestaander plakkaat op voor een fotomoment dat ook bij andere Paasmarsen in Noordrijn Westfalen en elders in Duitsland gemaakt zou worden.


Echt koud was het voor de uit de Democratische Republiek Kongo overgekomen mensenrechten- en milieuactivist Golden Misabiko. Hij warmde echter zichzelf en zijn gehoor op met een vlammend betoog over de uraniumwinning in Afrikaanse landen, zoals Namibië, Niger, Tanzania en de DR Congo. "De bevolking rond de uraniummijnen wordt een paradijs in het vooruitzicht gesteld, maar ze ontwaken vervolgens in de hel," aldus Golden, die erop wees dat het hele kernenergieproces vanaf de winning tot het resterende afval met grote problemen is omgeven en een continue bedreiging vormt voor mens en milieu. In de gebieden waar de uranium aan de grond wordt gehaald lijden de mensen in toenemende mate aan kanker en er komen ook steeds meer miskramen voor of ernstig misvormde kinderen ter wereld. Ook herinnerde hij eraan dat het uranium dat gebruikt was voor de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki uit het toenmalige Belgisch Kongo afkomstig was.


   
Zoals andere sprekers al weer hadden aangegeven dat van een volledige stopzetting van de kernenergiesector in Duitsland (de zgn. Atomausstieg) geen sprake kan zijn, zolang een bedrijf als Urenco nog de brandstof blijft leveren aan 30% van de kerncentrales wereldwijd, zo betoogde Golden Misabiko dat als het ons echt ernst is met de stopzetting van alle kernenergie-activiteiten we met het stopzetten van de uraniumwinning in Afrika en andere plaatsen in de wereld moeten beginnen. Zonder uraniumwinning elders in de wereld, kunnen bedrijven als Urenco geen uranium verrijken voor kerncentrales.Tot slot wees Golden Misabiko erop dat het de nucleaire bedrijven op dit moment economisch en financieel slecht gaat. De Franse nucleaire reuzen Arèva en EDF zitten op dit moment flink in de rode cijfers en ook de Duitse eigenaren van Urenco, RWE en EON, verkeren in zwaar weer. Het is hun eigen schuld, aldus Golden, omdat ze te lang hebben vastgehouden aan kern- en kolencentrales en bewust de boot van de duurzame energievoorziening hebben gemist. We moeten deze bedrijven niet proberen te redden, volgens Golden, maar gewoon failliet laten gaan. Dat schept ruimte voor nieuwe initieven en nieuwe energie.Aan zijn tolk had hij het Duitse woord voor "vandaag" gevraagd en hij ging het publiek voor in het scanderen van het antwoord op de vraag wanneer we wereldwijd moesten ophouden met kernenergie en de hele keten daaromheen: "Heute!".Vervolgens was het moment aangebroken dat gelopen zou worden.Aan deze regenachtige Paasmars deden toch nog meer dan 100 mensen mee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten