zondag 8 maart 2015

Noodkreet uit Khabour

Vanmiddag organiseerde een groep uit Syrië afkomstige christenen een demonstratieve optocht van de Arabisch-talige Syrisch-Orthodoxe Pauluskerk (voorheen de Rooms-Katholieke Heilig-Hart- of Ariënsgedachteniskerk) naar de (voorheen Rooms-Katholieke en later Nederlands-Hervormde) Grote Kerk op de Oude Markt.


De toespraken waren daar vooral in het Arabisch en het Aramees, maar aan voorbijgangers werd een Nederlandstalig pamfletje uitgedeeld met de volgende tekst:


Op 23 februari jl. heeft ISIS op een ongekende en barbaarse wijze het offensief geopend op Assyrische dorpen aan de Khabour rivier in Noord Oost Syrië. Bij deze aanvallen moesten 6380 Asyrische Christenen hun huizen verlaten en er zij minstens 300 Assyriërs ontvoerd. De meerderheid van de gijzelaars zijn vrouwen en jonge kinderen, die nu gebruikt worden als menselijk schild tegen mogelijke aanvallen van de internationale coalitie. Tien tallen zijn gesneuveld waaronder soldaten van de Syriac Military Council (MFS) en de Khabour Guards, die de dorpen probeerden te verdedigen tegen de onmenselijke aanvallen van ISIS.


De gebeurtenissen in Noord Oost Syrië roepen herinneringen op van de genocide uit het jaar 1915 dat ook bekend staat als Seyfo. Waarbij ruim 2 miljoen Christenen, zoals de Suryoye/Assyriers/Chaldeers/Arameeers, Armenen en de Pontische Grieken op barbaarse wijze afgeslacht zijn door het Ottomaanse Rijk.


Onder de ontstane chaos in Syrië en Irak in de afgelopen jaren herrijst de extreem islamitische terroristische organisatie ISIS en maakt duizenden slachtoffers.
De nieuwe gewetenloze moordmachine stopt niet bij het afslachten en opjagen van mensen, maar zij proberen zelfs de Assyrische geschiedenis uit te wissen door alle historische monumenten van de oude Mesopotamië te vernietigen.


We roepen de internationale gemeenschap op om:
  1. 1.  De wederkerende massaslachtingen op Christelijke en etnische minderheden te voorkomen.
  2. 2.  Humanitaire hulp te verlenen aan de vluchtelingen uit het Khabour gebied.
  3. 3.  Bewapening van milities en wachters van ons volk onder toezicht van de verenigde naties.
  4. 4.  Bescherming te bieden om een veilige zone te creëren onder een VN mandaag.
  5. 5.  Een politieke oplossing op basis van het verdrag van Geneve van 30 Juni 2012 en gerelateerde resoluties van de Veiligheidsraad te bewerkstelligen.


Als de wereldmachten de opmars van ISIS niet stoppen, zal er binnen een afzienbare tijd het bestaan van de christelijke Suryoye/Assyriers/Chaldeers/Arameeers en andere etnische minderheden uit het oude Mesopotamië tot het verleden behoren.


Commissie Save Khabour
-          ADO (Assyrische Democratische Organisatie)
-          AMVE (Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede)
-          Assyrian Dutch Society
-          AUA (Assyrian Universal Alliance)
-          Coordinatie Comité Assyriërs/Suryoye
-          ESU (European Syriac Union)
-          ESU YOUTH (European Syriac Union Youth)
-          HNB (Bethnahrin vrouwencomite)
-          Hudro Suryoyo Turabdin Hengelo
-          Stichting Bethnahrin Informatie Bureau
-          Stichting Cida (Centrum Informatie Documentatie Assyrie)
-          Stichting Mar Aho
-          Vereniging Denik

-          SUP (Syriac Union Party)


Aan de demonstratie werd door zo'n 250 mensen deelgenomen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten