dinsdag 17 september 2013

Het Nabije, Midden en Verre Oosten in het gemeentelijk vredesbeleid

Op Prinsjesdag 17 september 2013, één week voor de landelijke Vredesweek en met het oog op de programma's die verschillende politieke partijen in de gemeente Enschede aan het schrijven zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014, bood Enschede voor Vrede deze politieke partijen een 18-tal "programmapunten voor een gemeentelijk vredesbeleid" aan. Drie punten daarvan hebben expliciet betrekking op het nabije, midden en verre oosten:Enschede is een grensstad met meer dan 160 verschillende nationaliteiten in huis. Dit laatste vooral dankzij de aanwezigheid van Universiteit Twente en met name het ITC in de stad, maar de aanwezigheid van grote gemeenschappen afkomstig uit Turkije en het Midden-Oosten hangen nauw samen met het aantrekken van gastarbeiders in het verleden en met de gespannen politieke situatie in de betreffende regio. Dat alles moet wel leiden tot een grote internationale betrokkenheid, zowel met steden en instellingen direct over de grens als op grotere afstanden. Ook het schenken van aandacht aan de achtergronden van de verschillende gemeenschappen en aan de wijze waarop we in deze stad met elkaar omgaan vormt een belangrijk bestanddeel van een gemeentelijk vredesbeleid.


Vredeseducatie

3. De gemeente stimuleert de aandacht op Enschedese scholen voor de conflicten die in de verschillende landen van herkomst van Enschedese bevolkingsgroepen plaatsvinden waarbij de uitwisseling en het begrip voor elkaars achtergronden centraal staat.


Internationale oriëntatie
10. De gemeente stelt zich actief op als lid van de EUREGIO en betrekt daar ook de Enschedese burgerij bij. Daarbij gaat het zowel om culturele uitwisseling als om het stimuleren van burgercontacten over de grens. Daarbij richt de gemeente zich zowel op buurgemeente Gronau als op de twee grotere gemeentes binnen de EUREGIO, Münster en Osnabrück.

11. Ook bij de stedenbanden van Enschede met Palo Alto (Verenigde Staten) en Dalian (China) worden de burgers van de deelnemende steden actiever betrokken en gaat het niet alleen om economische dimensie. Daarnaast gaat Enschede een stedenband aan met een stad waarbij de contacten van grote Enschedese bevolkingsgroepen centraal staan. Daarbij kan gedacht worden aan een stad in het zuidoosten van Turkije.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten