donderdag 20 juni 2013

‘Enschede is met 160 nationaliteiten een internationale stad, de wereld staat op onze drempel.’

In het kader van Wereldvluchtelingendag, 20 juni 2013, bracht burgemeester Peter den Oudsten van Enschede de volgende verklaring naar buiten:Op 20 juni staan we stil bij het lot van vluchtelingen, waar ook ter wereld. Dagelijks houden de media ons op de hoogte van vluchtelingen buiten en binnen Nederland. De wereld wordt kleiner. Het lot van medemensen waar ook ter wereld komt onze huiskamer binnen.

Dit is een onderdeel van wat vaak globalisering wordt genoemd. De kern hiervan is dat landen en bevolkingen in toenemende mate en in meerdere (economische) opzichten afhankelijk worden van elkaar. Dit kan leiden tot zowel meer begrip voor elkaar als voor meer spanningen en wedijver. De betekenis van de natie neemt af; de soevereiniteit van landsgrenzen wordt minder. Beslissingen die ons lot beïnvloeden worden elders genomen.
Dit kan betekenen dat mensen zich als een reactie hierop meer terugtrekken op het eigen erf. Of juist de ramen en deuren meer open stellen voor de wereld. Schaalvergroting brengt onzekerheden met zich mee. In tijden van economische tegenspoed bestaat de kans dat het vluchtelingenbeleid stringenter wordt en de drempel voor de binnenkomst van vreemdelingen hoger wordt.
In Enschede wonen veel vluchtelingen uit het Midden-Oosten. Sinds eind zeventiger jaren van de vorige eeuw vonden deze christelijke vluchtelingen vanuit Turkije, Syrië en Libanon hun weg naar Twentse steden. Zij vormen hier een hechte gemeenschap. Kettingmigratie vond plaats. Enschede werd aantrekkelijk omdat hier al familie woonde en er een kerkelijke infrastructuur aanwezig was. De gevestigde Enschedeeërs steunden deze buitenstaanders waar nodig en mogelijk. In de pers stonden ze bekend als Kerk-turken of christen-turken.
Intussen is een hechte en in veel opzichten bloeiende gemeenschap ontstaan die in Enschede en een aantal andere Twentse gemeenten bekend staat als de Suryoye-gemeenschap. Dat de wereld kleiner is geworden blijkt ook hieruit dat de huidige geweldsspiraal in Syrië ook de Suryoye in Enschede raakt. Het zijn immers familieleden die daar in de knel raken. En wat de Suryoye in Enschede raakt, dat raakt mij als hun burgemeester eveneens.
Enschede is met 160 verschillende nationaliteiten een internationale stad; de wereld staat op onze drempel. Zo leert ons de aanwezigheid van onze Suryoye burgers.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten