vrijdag 11 juli 2014

Oproep van Palestijnse Israëliërs het geweld te stoppen

Tijdens onze studiereis bezochten we in Haifa het Mossawa Center. Een lobby-instelling voor Palestijnse / Arabische burgers van Israël dat als doel heeft om de economische, sociale, culturele en politieke rechten van de Palestijnse burgers in Israël te bevorderen en deze gemeenschap te laten erkennen als een nationale inheemse minderheid in Israël met hun eigen nationale, culturele en historische eigenschappen. Het Mossawa Center ontwikkelt programma’s om een democratische samenleving te bevorderen en stelt zich teweer tegen alle vormen van discriminatie op basis van ras, nationaliteit, religie, sociale states, sekse en lichamelijke beperkingen. Vandaag werd het volgende persbericht rondgestuurd:


Palestijns-Arabische burgers van Israël roepen op de oorlog te stoppen


Het Mossawa Centrum roept Israël op om de vijandelijkheden met Gaza onmiddellijk te beëindigen. Tot nu toe zijn sinds de afkondiging van de Israëlische operatie “Machtige Klif” (Protective Edge)in totaal bijna 100 Palestijnen in Gaza gedood, waaronder 20 kinderen en 15 vrouwen, en 650 gewond. Daarnaast roept het Mossawa Centrum Israël en de joodse bevolking op om onderhandelingen met de Palestijnse bevolking te bevorderen om tot een werkelijke vrede te komen en het voortgaande conflict tussen beide volkeren tot een einde te brengen.

De Eerste Intifada begon als een geweldloos volksverzet voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Het werd gekarakteriseerd door het gooien van steden als protest, kenmerkend voor de onvergelijkbare militaire machtsverhoudingen tussen beide zijden. Dit onbalans bestaat nog steeds. Terwijl het Israëlisch leger gebruik begon te maken van bommen, muren, belegeringen en scheidslijnen, richtte een deel van de Palestijnse bevolking zich op de inzet van raketten.

Sinds de Eerste Intifada is de situatie alleen maar verergerd. Sinds de lancering van de eerste raket in 2001 zijn er zes Israëlische militaire operaties uitgevoerd waarbij 4.845 Palestijnen en 174 joodse Israëli’s zijn gedood terwijl duizenden gewond zijn geraakt. De slachtoffers van de operatie “Machtige Klif” zullen toegevoegd worden aan deze lange lijst en zullen bijdragen aan de voortzetting van de cirkel van wraak.

Het geweld in Gaza heeft serieuze gevolgen voor de Palestijns-Arabische burgers van Israël, zoals hernieuwde spanningen en gewelddadigheden tussen de joodse en Arabische gemeenschappen binnen Israël. Er heeft een toename van racistisch haatzaaien in de media plaatsgevonden, waarbij aangezet wordt tot geweld tegen Arabische burgers die als gevaar voor de staatsveiligheid worden gezien. Dit oplaaiend geweld wordt ook weer politiek uitgebuit voor campagnes van extremisten om de Arabische gemeenschap in Israël te verplaatsen en verder te marginaliseren.

Aanzetten tot racisme, de voortdurende discriminatie en de marginalisering van de volledige bevolkingsgroep naast het lijden van de Palestijnse bevolking bracht de afgelopen maand duizenden op straat. Sinds 5 juli jl. zijn 186 Arabische burgers gearresteerd door de politie in diverse dorpen en steden vanwege hun deelname aan demonstraties en 128 van hen worden nog steeds vastgehouden, onder wie 30 minderjarigen. Het Mossawa Center roept alle bestuurslichamen op om het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie in ere te houden.

De Palestijns-Arabische gemeenschap eist een beter politieke, sociale en economische toekomst voor beide volkeren. Vanuit ons perspectief zien de Arabische burgers van Israël de noodzaak daartoe van onze eigen volksgenoten èn van die van de joodse meerderheid en onderkennen dat er een reële mogelijkheid is om een gezamenlijke toekomst op te bouwen die gebaseerd is op mensenrechten en democratie.

We roepen de internationale gemeenschap op om de voorbije jaren van apathie achter zich te laten en onmiddellijk de oorlog te laten stoppen en deze tragedie te beëindigen. Laten we handelen om het geweld, de segregatie en het aanzetten tot racisme op te laten houden. Laten we aan vrede werken, gebaseerd op mensenrechten, democratie, open grenzen en een gezamenlijke toekomst.Geen opmerkingen:

Een reactie posten