dinsdag 26 november 2013

Stille tocht voor Syrische christenen

Op 26 november 2013 vertrokken vier bussen met ruim 200 Syrische christenen uit vier Twentse steden naar Den Haag om daar hun stem te laten horen. Hun boodschap werd ondersteund door een verklaring van de burgemeesters van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen en door de commissaris van de koning van de provincie Overijssel.


Al meer dan twee jaar woedt in Syrië een gruwelijke strijd die begon als een protest voor vrijheid en democratie maar in de tussentijd is verworden tot een sektarische oorlog of beter gezegd: in een conflict waarin regionale machten onder aanvoering van de aartsvijanden Iran en Saoedi-Arabië een oorlog uitvechten op Syrische bodem met Rusland en China aan de ene kant en Amerika en Europa aan de andere kant op de achtergrond.

De oorlog wordt op Syrische bodem gevoerd en gaat vooral ten koste van Syrische burgers. Meer dan honderdduizend mensen zijn omgekomen, een veelvoud daarvan is gewond en miljoenen zijn gevlucht in eigen land of naar de buurlanden. De circa twee miljoen Syrische christenen hielden zich tot dusverre gedeisd in de hoop dat de strijd aan hen voorbij zou gaan, maar met name het afgelopen jaar zijn zij steeds meer doelwit geworden. In april werden de Grieks-Orthodoxe bisschop van Aleppo en zijn Syrisch Orthodoxe collega in dezelfde stad ontvoerd; in oktober werden de historische, op de UNESCO-Werelderfgoedlijst prijkende christelijke steden Maalula en Sadad aangevallen door jihadistische strijders. De Syrisch-Orthodoxe bisschop in Hama en Homs, Selwanos Boutros Alnemeh, één van de weinige zo niet de enige christelijke prelaat die in Syrië is achtergebleven, deed daarop een oproep aan de Syrische-christelijke diaspora: "Broeders en zusters, waar zijn jullie?!"

Deze oproep werd opgepikt door Erwin Ilgun, CDA-raadslid in de gemeente Enschede van Aramese afkomst. Hij riep verschillende Aramese organisaties bij elkaar om gehoor te geven aan deze oproep en een stille tocht te houden in Den Haag om daar een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Op advies van het in Enschede woonachtige Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt werd daarvoor dinsdag 26 november uitgekozen. Van de Aramese organisaties sloten de Suryoye Aramese Federatie Nederland (SAFN, de koepelorganisatie van verschillende plaatselijke Aramese verenigingen) en de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM, een onafhankelijk stichting die over mensenrechtensituatie van de Aramese minderheden in Turkije, Irak, Syrië en Libanon rapporteert) zich bij dit initiatief aan. Te elfder ure besloot ook de bisschop mee te gaan naar Den Haag.

In Den Haag werd aan de rand van het Malieveld een stoet van meer dan 250 deelnemers gevormd die vervolgens met enige symboliek, ontleend aan een kerkelijke begrafenisstoet, in stilte naar het Plein vóór de hoofdingang van de Tweede Kamer liep. Daar volgden een aantal toespraken door o.a. de initiatiefnemer Erwin Ilgun, de bisschop en Kamerleden. Pieter Omtzigt (CDA) benadrukte dat Syrisch-christelijke gemeenschap de enige groepering was die dit jaar voorafgaand aan de behandeling van de Begroting Buitenlandse Zaken een petitie had aangeboden en dat dit zeker zou helpen om de aandacht van de Kamer en van de regering op dit onderwerp te richten. Joël Voordewind (ChristenUnie) wees op de door hem ingediende motie om 7 miljoen aan hulpgelden vrij te maken voor kleinere initiatieven vanuit de Syrische gemeenschap zelf die via hun contacten in Syrië burgerslachtoffers konden bereiken in gebieden die voor de officiële hulporganisaties ontoegankelijk zijn. Harry van Bommel benadrukte dat hij veel van de eisen die in de petitie waren geuit deelde en ook al langer in de Kamer had bepleit. Bij het aanbieden van de petitie waren verder aanwezig voorzitter Angelien Eijsink en de Kamerleden Han ten Broeke (VVD), Michaël Servaes (PvdA), Harry van Bommel (SP), Pieter Omtzigt (CDA), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Kees van der Staaij (SGP).

De burgemeesters van Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Rijssen hadden samen met de Commissaris van de Koning in Overijssel in een brief aan de Kamer hun steun uitgesproken voor deze petitie-aanbieding. Peter den Oudsten had zelfs een afspraak gemaakt met Angelien Eijsink om voorafgaand aan het Kamerdebat nog even over de zaak van de Syrische christenen te spreken.

In verschillende gesprekken met deelnemers aan deze stille tocht viel de opluchting op te merken dat men het eindelijk had aangedurfd deze stap te zetten, de straat op de gaan en de stem te verheffen. Priester Samoil Dogan, die de Syrisch-Orthodoxe kerk in de Raad van Kerken vertegenwoordigd vroeg zich af wat er nog meer gedaan zou kunnen worden en ook de bisschop beaamde dat het tijd was om in actie te komen. De tijd lijkt rijp te zijn voor nadere initiatieven. Landelijk en ook in Enschede.Geen opmerkingen:

Een reactie posten